"Tevrat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Otorite kontrolü şablonu eklendi)
{{YVY}}
 
'''Tevrat'''/'''Torah''' ({{dil-he|תּוֹרָה|Torāẖ|lit=Öğretim, "Öğretme" veya "Hukuk}}), İbranicede yazılmış ve Yahudi kutsal kitabı olan [[Tanah]]'ın ilküç kısmının (Torah, Nevim ve Ketuvim) birincisidir. Torah beş kitabınıkitaptan oluşturanoluşmaktadır. Bunun için [[Yahudiler|Yahudi]] kutsal''chamischa chumsche tora'' (Torah'ın beşte beşi) da kitabıdırderler. KitabınAyrıca "göktenkitapların indiricisi"Tanrı'nın ilhamıyla olduğunayazıldığına inanılan yazarı [[Musa]]'ya ithafen '''Musa'nın Beş Kitabı''' da denir. [[Kutsal İbranice]] ile yazılmış Tevrat, bilinenin aksine Yahudilerin tek kutsal kitabı değildir; Yahudilerin tek kutsal kitabı olan Tanah'ın bir parçasıdır.<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/599756/Torah "Torah."] Britannica.com. Erişim: 4 Ocak 2015</ref>
 
== Kavramlar ve anlamları ==
==Etimoloji==
Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçeye uyarlanışıdır. İbranice ''"öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa"'' anlamına gelir. Tevrat'ı oluşturan kitapların İngilizce ve bazı diğer Batı dillerinde kullanılan adları, Tevrat'ın 2. yüzyılda yapılmış Yunanca çevirisinden gelmiştir. Yunanca ismi olan ''Pentatefhos'', ''penta'' (beş) ve ''tefhos'' (nüsha,fasikül) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.
 
Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçeye uyarlanışıdır. İbranicede "öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa" anlamına gelir.
[[Hristiyanlık]], Tevrat'ı ve Tanah'ın diğer kitaplarını kutsal kabul eder, ancak Tanrı'nın İsa vasıtasıyla yeni bir ahit getirdiğini kabul eder. Bu nedenle Musevi Kutsal Kitabını Eski Ahit olarak adlandırır. [[Yahudilik]], [[İsa]]'yı ve [[Yeni Ahit]]'i kabul etmediği için [[Tanah]]'ın [[Eski Ahit]] olarak adlandırılmasını uygun bulmaz.
 
=== Hristiyanlıkta ===
== Tevrat'ın yazılması ==
{{Ayrıca bakınız|Ahit eleştirisi}}
 
Torah'ı oluşturan kitapların Yunancadan etkilenmiş olan dillerde kullanılan adları, Tevrat'ın 2. yüzyılda yapılmış Yunanca çevirisinden (''Septuagint'' tercümesi) gelmiştir. Torah'a Pentatök (Yunanca: Πεντάτευχος [''Pentáteuchos'']; „Beşkitap“) denilir. Bu kavram ''penta'' (beş) ve ''teuchos'' (cilt, tomar) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.
Tevrat'ın yazılmasıyla ilgili uzun süre en çok kabul gören teori [[belgesel hipotez]]di. Ayrıca, Tevrat'ın yazılması ve Tevrat anlatılarının [[Sümer]] efsaneleriyle benzer imgeler ve hikâyeler içermesi konusunda [[Muazzez İlmiye Çığ]]'ın görüşleri şöyledir: "İsrail bilginleri Babil kitaplıklarından aktarmışlar. MÖ 5. yüzyılda da Babil kralı [[II. Nebukadnezar|Nebukadnezar]] [[Antik Filistinliler|Filistin]]'i alınca oradaki [[Yahudiler]]in en bilginlerini alıp [[Babil]]'e götürüyor. Onlar orada boş durmuyorlar, Sümer bilginlerinin aktardıkları bilgilerden yararlanıyorlar. Bilginler Babil'den döndükten sonra Tevrat yazılmaya başlanıyor."<ref>{{Web kaynağı |url=http://www.turuz.info/Dil/0184-Sumerle%20turkler-muezziz%20ilmiye%20chigh%20(51d)(2.212KB).pdf |başlık=Sümerler Türkler |erişimtarihi=18 Temmuz 2012 |arşivurl=https://web.archive.org/web/20120505212923/http://turuz.info/Dil/0184-Sumerle%20turkler-muezziz%20ilmiye%20chigh%20(51d)(2.212KB).pdf |arşivtarihi=5 Mayıs 2012 |ölüurl=evet}}</ref>
 
Hristiyanlar da Torah'ı kutsal kabul edip genellikle ona Musa'nın Beş Kitabı derler.
== Bölümleri ==
 
=== İslamiyette ===
Musa'nın Beş Kitabı şunlardır:
 
* [[Tekvin (Tevrat)|'''Tekvin''']] veya '''Yaratılış''':
Dünyanın ve insanın yaratılışını, cennetten kovuluşu, [[Nuh Tufanı]]nı, İbrani halkının ataları olan [[İbrahim (peygamber)|İbrahim]], [[İshak]], [[Yakup]] ve [[Yusuf (peygamber)|Yusuf]]'u anlatır.
 
* [[Çıkış (Tevrat)|'''Çıkış''']] veya '''Mısır'dan Çıkış''':
Yahudi halkının Musa önderliğinde Mısır'dan çıkışını ve 40 yıl boyunca Sina çölünde dolaşmasını, [[On Emir|on emrin]] indirilişini, temel yasaların kabulünü anlatır.
 
* [[Levililer (Tevrat)|'''Levililer''']]:
[[Harun (peygamber)|Harun]]'un oğullarının kâhin atanmasını ve eski İsrail'in tapınma düzenini anlatır.
 
* [[Sayılar (Tevrat)|'''Sayılar''']] veya '''Çölde Sayım''':
[[İsrailoğulları|İsrail halkının]] [[Sina Dağı]]'ndan göçüp [[Kenan (bölge)|Kenan ülkesinin]] doğu sınırına varıncaya kadar başından geçenleri anlatır. Ayrıca [[Kenan]] sınırında Tanrının Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.
 
* [[Tesniye (Tevrat)|'''Tesniye''']] veya '''Yasa'nın Tekrarı''':
Musa'nın ölümünden önce [[Moav Çölü]]'nde halkına verdiği öğütleri içerir.
 
== İslam inancında Tevrat ==
 
Sanılanın aksine Kur'an'da Tevrat'ın [[Allah]] tarafından [[Musa]] Peygamber'e indirilmiş bir kitap olduğu ifade edilmez. Kur'an'da Musa Peygamber'in ismi 136 kez, Tevrat ise 16 Ayette 18 kez geçmesine rağmen; Musa ve Tevrat isimleri aynı Ayette hiç geçmez. Kur'an'da, "Musa'ya Kitab'ı verdik" yazar ama "Kitab'ın" adı yazmaz.
 
''"Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, "Bu Allah’ın katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların! Ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların!"'' ([[Bakara Suresi]], 79. ayet).
 
==Torah'ın beş kitabı==
 
[[Dosya:Westend-synagoge-toraschrein-2010-ffm-112.jpg|küçükresim|Torah tomarları]]
 
Büyük ihtimalle ilk önce Torah ya da “Musa’nın kanun kitabı” diye adlandırılan tek bir kitaptı, fakat kolay kullanılabilmesi için sonradan beş tomara bölündü (Yehoşua / Yeşu 23:6; 'Ezra / Ezra 6:18).
 
{| class="wikitable"
|+<big>Musa'nın beş kitabı</big>
!İbranice ad
!Transliterasyon
!Tercümesi
!Latince ad
!Türkçe ad
|-
|בְּרֵאשִׁית 
|Bereşit
|„Başlangıçta“
|Genesis
|Başlangıç ya da Tekvin
|-
|שְׁמוֹת
|Şemot
|„İsimler“
|Eksodos
|Çıkış
|-
|וַיִּקְרָא 
|Vayikra
|„Ve çağırdı“
|Levitikus
|Levioğulları ya da Levililer
|-
|בְּמִדְבַּר 
|Bemidbar 
|„Çölde“
|Numeri
|Sayılar
|-
|דְּבָרִים 
|Devarim
|„Sözler“
|Deuteronomium
|Kanunun Tekrarı ya da Tesniye
|}
 
'''Adları'''
 
'''1. Bereşit:''' Bu kitap birçok dilde Genesis ismini kitabın Yunanca ''Septuagint'' (İbranice Kutsal Yazıların Yunanca tercümesi, M.Ö. 2. yüzyıl) çevirisinden alır. O çeviride kitabın adı “Başlangıç; Doğuş” anlamına gelir. İbranice elyazmalarında kitabın adı, ilk sözcüğü olan Bereşit’tir (Yunanca ''en arkhei''). Bu sözcük “başlangıçta” demektir. Türkçede Tekvin ya da Yaratılış olarak da bilinen Başlangıç kitabı Pentatök’ün ilk kitabıdır.
 
'''2. Şemot:''' Kitap, İbranicede ismini ilk sözlerinden alır ve ''Veelleh şemot'' (“İsimleri şunlardır”) ya da sadece Şemot (“İsimler”) olarak adlandırılır. Kitabın diğer dillerdeki ismi genellikle Yunanca ''Septuagint'' çevirisindeki ''Eksodos'' (“Çıkış” ya da “Ayrılış”) adından gelir. Çıkış, Başlangıç kaydının devamıdır. İbranicede kitabın “Ve” sözcüğüyle başlaması, ardından da Yakup’un oğullarının Bereshit (Başlangıç) 46:8-27’de sıralanan isimlerini kısaca tekrarlaması bunun kanıtıdır.
 
'''3. Vayikra:''' İbranice metinde kitabın adı, giriş ifadesi olan Vayikra’dır (sözcük anlamıyla, “Ve çağırdı”) (Vayikra / Levioğulları 1:1). Kitap sonradan Yahudiler arasında Kâhinler Kanunu ve Sunular Kanunu olarak da adlandırılmıştır. Torah'ın üçüncü kitabının en yaygın ismi, Yunanca ''Septuagint'' ve Latince ''Vulgata'' tercümelerinde olduğu gibi, “Levililer” ya da “Levioğulları”dır. Vayikra (Levioğulları) kitabı ilk sözcüğü olan “ve” bağlacıyla önceki kitapların devamı olduğunu gösterir.
 
'''4. Bemidbar:''' Yahudiler kitaba uygun bir isim olarak “Çölde” anlamına gelen Bemidbar adını vermişlerdir. İbranice midbar sözcüğü şehir ve kasabaların bulunmadığı açık arazi için kullanılır. “Sayılar” ifadesi, kitabın Yunanca ''Septuagint'' çevirisindeki ismi olan ''Arithmoi''’nin ve Latince ''Vulgata'' çevirisindeki ismi olan ''Numeri''’nin karşılığıdır. Bu isim halkın önce Sina Dağı’nda (1-4. bölümler) sonra da Moab Düzlüklerinde (26. bölüm) sayılmasından gelir. Kitabın ilk ayeti onu kendinden önceki kayda bağlayan “Ve” sözcüğüyle başlar.
 
'''5. Devarim:''' Birçok dilde kitabın adı, Devarim (Tekrar) 17:18’de geçen ve ‘kanunun kopyası’ anlamına gelen İbranice ''mişna hattora'' ifadesine dayanır. Yunanca ''Septuagint'' tercümesinde kitabın adı Deuteronomion’dur. Bu isim „ikinci” anlamındaki ''deuteros'' ve „kanun” anlamındaki ''nomos'' sözcüklerinin birleşimidir; dolayısıyla „İkinci Kanun“ „Kanunun Tekrarı” anlamına gelir. Bununla birlikte kitap adının aksine, ikinci bir kanun veya Kanunun sadece bir tekrarı değil, Kanunun açıklamasıdır.
 
== Torah'ın yazılması ==
 
{{Ayrıca bakınız|Ahit eleştirisi}}
 
===Torah'ın tanık ifadesi===
 
'''1. Bereşit:''' Bereşit (Başlangıç) kitabını kimin yazdığı konusunda Yahudi bilginler arasında hiçbir kuşku yoktu. Kutsal Yazılarda Musa’nın ardılı Yeşu’nun zamanından itibaren ilk beş kitaba sık sık “Musa’nın kanun kitabı” gibi ifadelerle değinilir (Şemot / Çıkış 17:14; 34:27; Jehoşua / Yeşu 8:31). İbranice Kutsal Kitabın krolojosine göre İsrail muhtemelen M.Ö. 1513'te Mısır'dan çıktı. Bunun için Musa bu kitabı M.Ö. 1513’te Sina Çölü’nde yazıp tamamladı.
 
Musa bazı bilgileri doğrudan Tanrı ilhamıyla almış olabilir. Bazı bilgiler ise onun dönemine dek nesilden nesle sözlü olarak aktarılmış olabilir. Ayrıca Musa’nın elinde, atalarının çok değer vererek sakladığı, insanlığın başlangıcıyla ilgili yazılı belgelerin olması da mümkündür.<ref>Insight on the Scriptures, Cilt 1, sayfa 919-920; Cilt 2, sayfa 1212.</ref>
 
Bereşit (Başlangıç) kitabının son kısmındaki bilgileri Musa'nın dedesinin babası ve Yusuf’un üvey kardeşi olan Levi yaşadı. Dolayısıyla Yusuf’la ilgili ayrıntılar aile içinde iyi biliniyor olmalıydı. Üstelik Levi, Musa’nın babası Amram’ın döneminde belki hâlâ hayattaydı. (Şemot (Çıkış) 6:16, 18, 20; Bemidbar (Sayılar) 26:59).
 
Anlaşılan insanlar tarihin ilk dönemlerinden itibaren, belki de M.Ö. 2370’te meydana gelen Nuh Tufanından önce, yazı yazabiliyordu. Arkeologlar bulunan bazı kil tabletleri M.Ö. 2370 öncesine tarihlendiriyor. Bununla birlikte dikkate değer bir gerçek, Torah'ın, insanların Tufandan çok önce şehir inşa etmeye, müzik aletleri ve metal aletler yapmaya başladığını açıkça göstermesidir (Bereşit / Başlangıç 4:17, 21, 22). Tüm bunları yapabilen insan için bir yazı sistemi geliştirmek herhalde zor değildi.
 
'''2. Şemot:''' Şemot (Çıkış) kitabında Musa’nın Tanrı’nın emriyle kayıt tuttuğu üç kez belirtilir (17:14; 24:4; 34:27). Kitap, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışlarından bir yıl sonra, M.Ö. 1512’de Sina Çölü’nde yazılmıştır. Kitap Yusuf’un öldüğü M.Ö. 1657 yılından, Tanrı’ya tapınmak için Kutsal Çadırın kurulduğu M.Ö. 1512’ye dek geçen 145 yıllık dönemi kapsar.
 
'''3. Vayikra:''' Vayikra'dan (Levioğulları) önceki kayıt olan Şemot (Çıkış) kitabı “ikinci yılın birinci ayında, ayın birinci günü” Kutsal Çadırın kurulmasıyla sona erer (Şemot / Çıkış 40:17). Levioğulları’ndan bir sonraki kayıt olan Sayılar kitabı da Tanrı’nın Musa’ya “İsrailoğullarının Mısır diyarından çıkışlarının ikinci yılında, ikinci ayın birinci gününde” söylediği sözlerle başlar (Bemidbar / Sayılar 1:1). Dolayısıyla Levioğulları kitabı aradaki bir aylık dönemi kapsıyor olmalıdır. Çoğunlukla kanun ve düzenlemelerin yer aldığı bu kitapta zaten en fazla bir ay içinde yaşanacak kadar az olay anlatılır (Vayikra / Levioğulları 8:1–10:7; 24:10-23).
 
Musa’nın, yaşanan olayları ve Tanrı'dan aldığı talimatları hemen kaleme aldığı sonucuna varmak makul olur. Ayrıca kitapta verilen pek çok talimat, çöl yolculuğu boyunca İsrailoğullarına rehberlik etme amacı güder (26:46). Tüm bunlar Musa’nın Levioğulları kitabını M.Ö. 1512’de yazdığına işaret eder.
 
'''4. Bemidbar:''' Kitaptaki ‘Musa kaydetti’ ifadesi ve kapanış kısmındaki sözleri de yazarın kimliğini açıkça gösterir (Bemidbar / Sayılar 33:2; 36:13). İsrailoğullarının Mısır’dan çıkmalarının üzerinden henüz bir yıl geçmiştir. Kayıt, Mısır’dan çıkıştan sonraki ikinci yılın ikinci ayında yaşanan olaylarla başlar ve M.Ö. 1512’den 1473’e dek geçen 38 yıl 9 aylık süreyi kapsar (Bemidbar / Sayılar 1:1; Devarim / Tekrar 1:3).
 
Sayılar 7:1-88 ve 9:1-15’te anlatılanlar bu döneme ait değilse de, ek bilgi olarak kayda dahil edilmiştir. Musa’nın, kitabın ilk kısımlarını olaylar yaşandığı sırada kaydettiğine kuşku yoktur. Kitabın sonraki kısımlarını ise çölde geçen kırk yılın sonunda, yani M.Ö. 1473’ün başında tamamlamış olmalıdır.
 
'''5. Devarim:''' Kitabın başındaki “Musa’nın sözleri; bunları tüm İsrail’e . . . . söyledi” ifadesi ve daha sonraki “Musa bu kanunu yazdı” ya da “Musa . . . . bu ilahiyi yazdı” gibi ifadeler de yazarın Musa olduğunu açıkça gösterir (1:1; 31:9, 22).
 
Kitabın başında şu sözler yer alır: “Kırkıncı yılda, on birinci ayda, ayın birinci günü Musa İsrailoğullarına ... tüm emirleri anlattı” (1:3). Bu kitabın tamamlanmasının ardından, “birinci ayın onunda” Ürdün Irmağı’nı geçmelerinden üç gün önceki olaylarla Yeşu kendi kaydına başlar (Yehoşua / Yeşu 4:19; 1:11). Dolayısıyla Tekrar kitabının yazılmaya başlandığı tarihle Yeşu’nun anlatmaya başladığı olaylar arasında iki ay bir haftalık bir dönem vardır. Fakat bu dokuz haftalık dönemin 30 günü Musa için tutulan yasla geçer (Devarim / Tekrar 34:8). Bu durumda Musa yaklaşık olarak 40. yılın 12. ayının başında, yani M.Ö. 1473’ün başlarında ölmüş olmalıdır. Öyleyse Devarim (Tekrar) kitabındaki hemen hemen tüm olayların 40. yılın 11. ayında gerçekleşmiş olması ve kitabın o ayın sonunda tamamlanmış olması gerekir.
 
=== Diğer görüşler ===
 
Tevrat'ın yazılmasıyla ilgili uzun süre en çok kabul gören teori [[belgesel hipotez]]di. Ayrıca, Tevrat'ın yazılması ve Tevrat anlatılarının [[Sümer]] efsaneleriyle benzer imgeler ve hikâyeler içermesi konusunda [[Muazzez İlmiye Çığ]]'ın görüşleri şöyledir: "İsrail bilginleri Babil kitaplıklarından aktarmışlar. MÖ 5. yüzyılda da Babil kralı [[II. Nebukadnezar|Nebukadnezar]] [[Antik Filistinliler|Filistin]]'i alınca oradaki [[Yahudiler]]in en bilginlerini alıp [[Babil]]'e götürüyor. Onlar orada boş durmuyorlar, Sümer bilginlerinin aktardıkları bilgilerden yararlanıyorlar. Bilginler Babil'den döndükten sonra Tevrat yazılmaya başlanıyor."<ref>{{Web kaynağı |url=http://www.turuz.info/Dil/0184-Sumerle%20turkler-muezziz%20ilmiye%20chigh%20(51d)(2.212KB).pdf |başlık=Sümerler Türkler |erişimtarihi=18 Temmuz 2012 |arşivurl=https://web.archive.org/web/20120505212923/http://turuz.info/Dil/0184-Sumerle%20turkler-muezziz%20ilmiye%20chigh%20(51d)(2.212KB).pdf |arşivtarihi=5 Mayıs 2012 |ölüurl=evet}}</ref>
 
== İçerik ==
 
(Parantez içindeki sayılar bölümlerin ve ayetlerin numaralarıdır)
 
• Bereşit: Yaratılış (1); Adem ve Havva (2, 3); Kain ve Habil (4); Tufandan önceki nesiller (5); Nuh (6-9): Tufan (7, 8); Halklar listesi (10); Babil kulesi ve tufandan sonraki nesiller (11); İbrahim (12-24): İbrahim oğlunu kurban edecektı (22); İshak (25-27); Yakup (28-36); Yusuf (37-50).
 
• Şemot: İsrail halkının Mısır'daki köleliği (1); Musa (2-40): Musa'nın doğumu (2), Musa peygamber olarak seçilir (3, 4), on bela (5-11), Mısır'dan çıkış (12), Kızıl Deniz'den geçiş (13-15), İsrail çölde (16-19), 10 emir (20), Musa çölde başka kanunlar ve tapınak için yönergeler aldı (21-40).
 
• Vayikra: Tanrı'nın İsraillilere verdiği kanun ve kurallar (1-27): Kurbanlar (1-7), kâhinlik (8-10), temizlik (11-15), kefaret günü (16), kan (17-20), kâhinlik ve bayramlar (21-25), başka kanunlar (26, 27).
 
• Bemidbar: Sina Dağı'ndaki olaylar (1-10); Çöldeki olaylar (10-21); Moab düzlüklerindeki olaylar (22-36).
 
• Devarim: Musa'nın ilk konuşması (1-4); Musa'nın ikinci konuşması (5-26): Tanrı’ya tapınma konusundaki kanunlar (12-16), adli meselelerle, yönetim ve savaşla ilgili kanunlar (16-20), halkın özel ve toplumsal yaşamını düzenleyen kanunlar (21-26); Musa'nın üçüncü konuşması (27, 28); Musa'nın dördüncü konuşması (29, 30); Yeşu'nun görevlendirilmesi ve Musa'nın ilahisi (31-32); Musa'nın son hayırduası (32-34).
 
== Ayrıca bakınız ==
1.652

değişiklik