"Abbâsîler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
düzeltme
k (düzeltme)
| 754-775
| [[Mansur (Abbasi)|Abdullâh '''Mansûr''']]
| [[Mansur (Abbasi)|Ebû Câfer '''Mansûr''' `'Abdullâh bin Muhammed el-İmâm]]
| Ebû Câfer
| Muhammed '''İmâm'''
| 870-892
| [[Mutemid (Abbasi)|Ahmed '''Mutemid''']]
| [[Mutemid (Abbasi)|Ebû’l-`'Abbâs '''Mutemid''' ʿAhmed bin Câfer Mûtevekkil]]
| Ebû’l-Abbâs
| [[Mütevekkil (Abbasi)|'''Mûtevekkil''']]
| 892-902
| [[Mutedid (Abbasi)|Ahmed '''Mûtedîd''']]
| [[Mutedid (Abbasi)|Ebû’l-`'Abbâs '''Mûtedîd''' Ahmed bin Tâha Muvaffak bin Câfer Mûtevekkil]]
| Ebû’l-Abbâs
| ''Tâha Muvaffak''
| 934–940
| [[Râdî (Abbasi)|Muhammed '''Râdî''']]
| [[Râdî (Abbasi)|Ebû’l-`'Abbâs '''Râdî''' Muhammed bin Câfer Muktedir]]
| Ebû’l-'Abbâs
| [[Muktedir (Abbasi)|'''Muktedir''']]
| 974 – 991
| [[Tâi (Abbasi)|Abdülkerîm '''Tâi''']]
| [[Tâi (Abbasi)|Ebû Bekir '''Tâi''' `'Abdülkerîm bin Fadıl Mutî]]
| Ebû Bekir
| [[Mutî (Abbasi)|'''Mutî''']]
| 1075–1094
| [[Muktadî (Abbasi)|Abdullâh '''Muktadî''']]
| [[Muktadî (Abbasi)|Ebû’l-Kâsım '''Muktadî''' `'Abdullâh bin Muhammed Zâhîre bin Abdullâh Kâim]]
| Ebû’l-Kâsım
| ''Muhammed bin Zâhîre bin Abdullah Kaim''
| 1136–1160
| [[Muktafî (Abbasi)|Muhammed '''Muktafî''']]
| [[Muktafî (Abbasi)|Ebû `'Abdullah '''Muktafî''' Muhammed bin Ahmed Mûstazhir]]
| Ebû Abdullah
| [[Mustazhir (Abbasi)|'''Mûstazhir ''']]
| 37
| 1242–1258
| [[Mustasım Billah|`'Abdullâh '''Mûstasım Bilâh''']]
| [[Mustasım Billah|Ebû Ahmed '''"Mûstasım Billâh"''' Abdullâh bin Mansûr Mûstensir]]
| Ebû Ahmed
{{soyağacı| | | MHM | | AAA | | ALİ | | | | | | | | | |MHM='''[[Muhammed Mustafa]]'''|AAA=[[Abdullah bin Abbas|'''ʿAbdullâh bin Abbâs''']]|ALİ='''[[Ali]]'''}}
{{soyağacı| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | ABA | | | | | | | | | | | | | |ABA='''`{{'}}Alî bin Abdullâh'''}}
{{soyağacı| | | | | |,|-|^|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | MEİ |.| İBR | | MUS |.| | | | | | | | |MEİ=Muhammed '''İmâm'''|İBR=İbrahim '''İmâm'''<ref name="TDV">TDV, ''İslâm Ansiklopedisi,'' Cilt 25, Sahife 363, 2002. ''([[Keysân’îyye]] maddesi.)''</ref>|MUS=Mûsa bin Alî bin [[Abdullah bin Abbas|Abdullâh]]}}
{{soyağacı| | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | |}}
{{soyağacı| | | |,|-|-| ABB |-|-|.| | | |!| | | | | | |ABB='''ABBÂSÎLER HÂLİFELİĞİ'''}}
{{soyağacı| | | EAB | | | | | | MSR | | İBM | | | | | | |EAB=[[Seffah (Abbasi)|Abdillâh '''Seffah''']]<br />'''1.''' (750-754)|MSR=[[Mansur (Abbasi)|Abdullâh '''Mansûr''']]<br />'''2.''' (754-775)|İBM=İsâ bin Mûsa bin `'Alî bin [[Abdullah bin Abbas|Abdullâh]]}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | MHD | | | | | | | | | |MHD=[[Mehdi (Abbasi)|Muhammed '''Mehdî''']]<br />'''3.''' (775-785)}}
{{soyağacı| | | | | | | HDY | | HRS | | | | | | | | | |HDY=[[Hadi (Abbasi)|Mûsâ '''Hâdî''']]<br />'''4. '''(785-786)|HRS=[[Harun Reşid|Hârûn '''Reşîd''']]<br />'''5.''' (786-809)}}
{{soyağacı| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | AMN | | MMN | | MTS | | | | | | | | | |AMN=[[Emin (Abbasi)|Muhammed '''Emîn''']]<br />'''6.''' (809-813)|MMN=[[Memun|Abdullâh '''Memûn''']]<br />'''7.''' (813-833)|MTS=[[Mutasım (Abbasi)|`'Abbâs '''Mutasım''']]<br />'''8. '''(833-842)}}
{{soyağacı| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | VSK | | MTV | | AAA |-| MST | | | | | | |VSK=[[Vasık (Abbasi)|Hârûn '''Vâsık''']]<br />'''9.''' (842-847)|MTV=[[Mütevekkil (Abbasi)|Câfer '''Mûtevekkil''']]<br />'''10.''' (847-861)| AAA='''Muhammed''' bin [[Mutasım (Abbasi)|Mutasım]] |MST=[[Mustain (Abbasi)|Ahmed '''Mûstain''']]<br />'''12.''' (862-866)| }}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | MST | |MST=[[Mustansır (Abbasi)|Mansûr '''Mûstensir''']]<br />'''36.''' ''(1226–1242)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | MSS | |MSS=[[Mustasım Billah|`'Abdullâh '''Mûstasım Billâh"''']]<br />'''37.''' ''(1242–1258)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |:| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | KHR | |KHR=[[Kahire Abbasileri]]<br />[[Memlûk Devleti]]'<br />nin himayesi}}
58.146

değişiklik