Yasama organı: Revizyonlar arasındaki fark

k
Madde geliştirildi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
k (dz. ve bağlatı ekleme, tekrar bağlantılar çıkarıldı)
Etiketler: Görsel Düzenleyici Mobil değişiklik Mobil ağ değişikliği Gelişmiş mobil değişikliği
k (Madde geliştirildi)
Etiketler: Görsel Düzenleyici Mobil değişiklik Mobil ağ değişikliği Gelişmiş mobil değişikliği
[[Dosya:Unibicameral Map.svg|400px|küçükresim|{{Lejant|#37abc8|Çift Meclislimeclisli Ülkeleryasama organı olan devletler.}}{{Lejant|#ff9955|Tek Meclislimeclisli Ülkeleryasama organı olan devletler.}}{{Lejant|#b0e947|Tek meclisli yasama ve danışma organı olan devletler.}}{{Lejant|#333333|MeclissizYasama organı olmayan devletler.}}{{Lejant|#e0e0e0|Veri Ülkeleryok.}}]]
 
'''Yasama organı'''; asli görevi [[Yürütme erki|yürütmeyi]] denetlemek olan, [[anayasa]]ların verdiği yetki ile [[Anayasa#Kurucu İktidar - Kurulan İktidar Ayrımı|''kurulan'']] ve [[yasa]]lar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı [[Parlamento|meclistir]]. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara [[hukuk]] ya da yazılı kurallar denir. Yasa çıkarmanın dışında, yasama organlarının genellikle [[vergi]]leri yükseltme, [[bütçe]]yi ayarlama ve öteki gelire ilişkin yasa tasarıları sunma yetkisi vardır. Yazılı anayasası bulunan ülkelerde [[Anayasa#Kurucu İktidar - Kurulan İktidar Ayrımı|yasama organı]] yetki aldığı anayasada anayasal bütünlüğe sadık kalarak değişiklik yapabilir. Kendisinin yasal dayanağı olan [[anayasa]]nın bütününü red ederek yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur.<ref name="anayasa.gen.tr">http://www.anayasa.gen.tr/tbmm-yeni-anayasa.htm</ref><ref name="anayasa.gen.tr"/><ref>http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2608&content={{Ölü bağlantı|tarih=Nisan 2020 }} ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: Esas Sayısı:2008/16, Karar Sayısı:2008/116, Karar Günü:5.6.2008, 2-İptal İsteminin İncelenmesi a) Teklif edilebilirlik yönünden: Asli kurucu iktidarın önceki Anayasalarla bağlı olmaksızın yarattığı yeni Anayasa, temel düzen normu haline geldiği andan itibaren, tüm anayasal kurum ve kuruluşların meşruiyetlerinin dayanağı haline gelir. Anayasa'nın öngördüğü ve öğretide kurulu iktidar olarak tanımlanan yasama, yürütme, yargı organları ile bunların alt birimlerinin asli kurucu iktidarın yarattığı "hukuksal otorite" sınırları içinde hareket etmeleri, işlem ve eylemlerinin hukuksal geçerlilik kazanabilmesinin önkoşuludur. Bu durum, Anayasa'nın 6. maddesinde yer alan "hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz" ifadesiyle, herhangi bir istisna tanımaksızın kabul edilmiştir. Anayasa koyucu "hiçbir kimse ya da organ"dan söz ettiğine göre, kurulu bir organ olarak yasama organının da sistem dışı yetki kullanımının hukuksal açıdan geçerli olmayacağının kabulü gerekir. .... Anayasa'nın 175. maddesine göre Anayasayı değiştirme yetkisi TBMM'ye tanınmıştır. Kaynağı Anayasa olan bu yetkinin Anayasa'nın öngördüğü yöntemlerle ve Anayasaya uygun olarak kullanılacağı kuşkusuzdur. Yasama organı bu yetkisini 175. maddede belirtilen yöntemle kullanırken, yetkinin her şeyden önce asli kurucu iktidar tarafından kullanılmasına izin verilen bir yetki olması gerektiği açıktır.</ref> Yasama organları pek çok adla bilinir, en ortak olanı (daha fazla özel anlamı olsa da) parlamentodur.
4.166

düzenleme