"Tarih" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
==== Birinci el kaynaklar ====
Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgulardır. Birinci el kaynaklar tarihi olay veya dönemlere tanıklık etmiş kişiler tarafından yazılır. Tarih biliminde birinci el kaynaklar'dan oldukça faydalanılmaktadır. Ancak birinci el kaynaklar'ın tamamı güvenilir değildir. Yazıldıkları koşullara ve yazan kişiye göre yazılanlarda taraf tutulmuş veya yanlış bilgiler aktarılmış olabilir. Birinci el kaynak olma niteliği taşıyan, ancak buna rağmen bazı yanlış bilgilerin yer aldığı kaynaklara örnek olarak ''Ahval-i Sultan Mehemmed'' verilebir. Şair Ahmedi tarafından Çelebi Mehmed'in ağzıyla yazılmış bir kaynaktır. Genel olarak Fetret Devrinde Çelebi Mehmet'in başından geçenleri onun sohbetinden anlatmaktadır. Bundan dolayı ''Ahval-i Sultan Mehemmed'' kaynağında Çelebi Mehmed'in Fetret Devrinde ki başarıları abartılmış ve tüm zaferler ona atfedilmiştir.<ref>{{Kitap kaynağı|url=|başlık=Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler|erişimtarihi=16 Şubat 2021|tarih=|dil=|sayfa=99|sayfalar=|çalışma=|yayıncı=Kronik Yayınları}}</ref> Bazı insanlar birinci el kaynakların güvenilir kaynaklar olmadığını ve bu kaynakların çok fazla yanıltıcı bilgiler içerdiği için birçok tarih kitabının yanlış bilgiler içerdiğini savunur.
 
==== İkinci el kaynaklar ====
 
== Tarih hakkındaki önyargılar ve yanlışlar ==
Bazı ülkelerde tarih ders kitapları milliyetçiliği ve vatanseverliği teşvik eden araçlardır ve öğrencilerebu ulusalnedenle düşmanlartaraflı hakkındabir resmişekilde anlatılartarih veriröğretimi yapabilirler. Bazı ülkeler kendi çıkarları ve ideolojilerin savunmak ve yaymak amacıyla eğitim sistemlerinde tarihi taraflı veya kısıtlı bir şekilde anlatıyorlar. Örneğin Komunist ülkeler yalnızca katı bir Marksist tarih yazarlar.
 
Sadece ülkeler değil bazı insanlar ve gruplarlar da tarihi çarpıtabilir ve kendi çıkarlarına uygun olarak öğretmeye çalışabilirler. Bu gruplar kendi ideolojilerini savunmak için tarihe taraflı bir şekilde bakarlar. Tarihte yaşanan olayları yanlış yorumlamak, sahte belgeler üretmek yoluyla yanlış bilgiler yayma amacı güderler. Tarihe bilimsel bakmak yerine duygusal veya ideolojik bakmak ve tarihte yaşanan olaylar sebebiyle günümüzde siyasi bir amaç belirlemek çoğu zaman yanlış sonuçlanır. Tarih hakkında yanlış bilgilerin yayılımı da bu sebeple artar. Tarih hakkında yanlış bilgiler yayan ve tarihe önyargılı bir şekilde bakan insanların normalde tarih biliminde bir uzmanlığı olmadığı halde aynı görüşte oldukları bazı kişilere "Tarihçi" diye hitap etmeleri de görülür.
 
== Modern ve Postmodern tarih kuramları ==
Tarihin bir bilim olup olmadığı günümüzde de bazı çevreler tarafından tartışılan bir konudur. Tarihin biyoloji, kimya ve fizik gibi  bilim dallarından farklı olarak deneye ve gözleme dayanmaması nedeniyle bir bilim olmadığını savunan insanlar var. Tarihin kesin bilgilere dayanıp dayanmadığı konusu da bazı çevrelerce tartışılıyor. Tarihin kesin bilgiye dayanamadığını dolayısıyla bir bilim olarak kabul edilemeyeceğini savunanlar birinci el kaynakların belli sebeplerden dolayı çarpıtılmış, yanlış bilgiler içerdiğini öne sürer. Modern ve Postmodern tarih kuramları bu konuda birbirleri ile tamamıyla ters düşmektedir. Modern tarih kuramı tarihin kesin kaynaklara dayandığını öne sürmesine karşılık olarak postmodern tarih kuramı ise bunun aksine tarihin kesin kaynaklara dayanamadığını savunur. Postmodern tarih kuramına göre tarihin kullandığı kaynaklarının doğru bilgiler içermesi açısından şüpheli olduğunu savunarak bu kaynaklardan yola çıkarak yazılmış olan tarih kitaplarının doğru bilgiler içermediğini, şüpheli olduğunu düşünür.
 
== Diğer Bakışlar ==