"Avoda Zara" sayfasının sürümleri arasındaki fark

yukarda -> yukarıda
(3 kaynak kurtarıldı ve 0 kaynak ölü olarak işaretlendi.) #IABot (v2.0.7)
(yukarda -> yukarıda)
 
Birçok Hristiyan kilisesi tapınılan varlıkların sanatsal üretimlerine icâzet vermektedir. Tarih boyunca, bu sebeple, İsa Mesih'in pek çok kurgusal tablosu yapıldı, heykelleri işlendi, kabartmaları yapıldı veyâ dökme heykelleri üretildi. İnsan üretimi olarak yapılan bu tasvirler, Tanah'taki bâzı yasaklara açıkça aykırılık göstermektedir, örneğin:
<blockquote>"Kendin için dökme ilâhlar yapmayacaksın"<ref>Çıkış, 34:17</ref></blockquote><blockquote>"Kendin için oyma put, yukardayukarıda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin, ve onlara ibadet etmeyeceksin; çünkü ben, senin Allahın Rab, benden nefret edenlerden babaların günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arayan, ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Allahım."<ref>Tesniye, 5:8-10</ref><ref>Çıkış, 20:4-6</ref></blockquote>
 
Ancak [[Tarsuslu Pavlus]], İsa Mesih'in kendisine görünerek, Tanah'ta düzenlenen bütün şeriatı ilgâ ettiğini, amelden muaf olarak sâdece inançta kurtuluş öğretisini yaymakla kendisini görevlendirdiğini dile getirmektedir. Buna göre, Tanah'taki hiçbir hüküm Hristiyanları bağlamamaktadır. Dolayısıyla, Hristiyanlar, Tanah'taki heykel yapma yasağına ve Tanah'taki bütün diğer emirlere ve yasaklara karşı Pavlus'u gerekçe gösterebilmektedirler.<ref>Efesliler 2:14-16: “Çünkü, emirler ve yasaklar hukukundan ibâret olan düşmanlığı, bedeniyle ilgâ ederek, iki grup arasındaki duvarı yıkan ve onları tek yapan, böylece iki bedeni çarmıhta ölüme mahkûm ederek tek beden kılan ve böylece barışı sağlayan O, selâmetimizdir.”</ref>
Anonim kullanıcı