"Galatyalılara Mektup" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Wikipedia'dan Epistle to the Galatians maddesinden Earliest epistle bölümü tercüme edildi.
(Galatians Through the Centuries kitabının 2013 basımı referans olarak kullandığım için basım yılını 2013 yaptım. Ayrıca sfn'ye sayfa numarası eklendi. Kitabın 66 sayfalık Introduction bölümü, bütün olarak, Galatyalılara Mektup'un nasıl Hristiyan tarihine etkide bulunduğunu anlatıyor. + Musevi şeriatı yerine Yahudi dini hukuku yazdım.)
(Wikipedia'dan Epistle to the Galatians maddesinden Earliest epistle bölümü tercüme edildi.)
==== Güney Galatya hipotezi ====
Güney Galatya hipotezine göre Pavlus, Galatyalılara Mektup'u Birinci Kudüs Konsili'nden önce, muhtemelen konsile doğru yolculuğunun bir yerinde yazdı. Muhtemelen bu kiliseleri, Kudüs'ü Hristiyan olarak ilk ziyaret edişinden hemen sonra [[Tarsus]]'ta iken (Tarsus, [[Kilikya (Roma eyaleti)|Kilikya]]'da olup Güney Galatya'ya yakın bir şehirdir).<ref group="not">bkz. Elçilerin İşleri 9:30</ref> ya da misyonerlik seyahatlerinin ilkinde Galatya'dan geçerken kurmuştu.
 
==== İlk mektup hipotezi ====
Üçüncü bir hipoteze göre,{{Sfn|Fung|1988|s=[https://books.google.com/books?id=THYUsu7sLGEC&pg=PA16 16–22]}}<ref>{{Web kaynağı | url = http://www.theologywebsite.com/nt/galatians.shtml | başlık = New Testament Study Helps: Galatians | soyadı1 = | ad1 = | soyadı2 = | ad2 = | tarih = | arşivurl = https://web.archive.org/web/20070928170851/http://www.theologywebsite.com/nt/galatians.shtml | arşivtarihi = 28 Eylül 2007 | eser = | yayıncı = Theology WebSite | alıntı = | ref = harv | erişimtarihi = 11 Temmuz 2007}}</ref> Galatyalılar 2:1-10'da anlatılanlar, Pavlus ve Barnabas'ın Elçilerin İşleri 11:30 ve 12:25'te anlatılan Kudüs ziyareti ile aynı olaydır. Bu hipoteze göre, Galatyalılara yazılan mektup, Kudüs'teki konsil (Elçilerin İşleri 15) toplanmadan önce gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Pavlus'un kiliselere yazdığı ilk mektuptur. Buna göre, bahsedilen manevi keşif (Galatyalılar 2:2) Agabus'un kehaneti ile uyum içindedir (Elçilerin İşleri 11:27-28). Bu görüşe göre, centiller arasında dolaşan bu incil ile ilgili mahrem konuşulması, bu mektubun Elçilerin İşleri 15'teki Kudüs toplantısından önce yazıldığını göstermektedir, bununla birlikte bu gizlilik Elçilerin İşleri 11 ile tam bir uyum içindedir. Fakirlere yardımda bulunmak (Galatyalılar 2:10), Elçilerin İşleri 11 ile tam uyum arzederken, Elçilerin İşleri 15 ile uyumsuzluk arzetmektedir.{{Sfn|Fung|1988|s=[https://books.google.com/books?id=THYUsu7sLGEC&pg=PA19 19]}} Ayrıca, Elçilerin İşleri 15'teki mektuptan Galatyalılarda hiç bahsedilmemesi, böyle bir mektubun henüz yazılmamış olduğunun kanıtıdır, çünkü o mektup yazılmış olsaydı, Pavlus, Yahudi dini hukukunun yaşatılmasını savunanlara karşı o mektubu mutlaka kullanırdı. Yine, eğer Elçilerin İşleri 15'teki olaylar yaşanmış olsaydı, Galatyalılarda Pavlus'un Petrus ile münakaşasından bahsetmesi yersiz, gereksiz olurdu. Bu hipotezde savunulanların doğru olması durumunda, Galatyalılara yazılan mektubun tarihi muhtemelen MS 47 olmaktadır, ancak bu tarihlemede Pavlus'un ne zaman din değiştirdiği gibi tarihi belirsiz olaylar için belirlenecek tarihler, MS 47 tahminini değiştirme etkisine sahiptir.{{Sfn|Fung|1988|s=[https://books.google.com/books?id=THYUsu7sLGEC&pg=PA19 19]}}
 
[[Kirsopp Lake]], eğer centillerin Yahudi dini hukukuna tabi olup olmaması ile ilgili mesele Elçilerin İşleri 11:30/12:25'te çözüme kavuşturulduysa, neden Elçilerin İşleri 15'teki Kudüs Konsili'ne gerek duyulduğunu sorgulamaktadır. Lake'e göre, aynı problemin (Centillerin Yahudi dini hukukuna tabi olup olmamasının) daha önce hiç görüşülmemiş gibi aynı sebeplerle yeniden müzakere edilmesi mantıksız görünmektedir.{{Sfn|Lake|1933|s=201}} Bu hipotezi savunanlara -dolayısıyla Lake ile karşıt görüşte bulunanlara göre- ise, böyle ciddi öneme sahip bir meselenin birden fazla kere müzakere edilmesi olmayacak bir iş değildir.{{Sfn|Marshall|1980|s=205}} [[Joseph Lightfoot]] da ilk mektup hipotezine karşı çıkmaktadır, ona göre, ilk mektup hipotezi, Pavlus'un havarilik faaliyetlerinin, Elçilerin İşleri 15'te anlatılan Kudüs konsilinden önce yaygın olarak bilindiğini ima etmektedir.{{Sfn|Fung|1988|s=[https://books.google.com/books?id=THYUsu7sLGEC&pg=PA19 19]}} İlk mektup hipotezinin savunucularından Ronald Fung, Lightfoot'a karşı çıkmaktadır, Fung'a göre, Pavlus'un havarilik görevi Hristiyanlığa geçtiğinde, Şam'da başlamıştır (Galatyalılar 1:15-17, Elçilerin İşleri 9). Fung, Pavlus'un havarilik görevinin Galatyalılar 2 ve Elçilerin İşleri 11:30'da anlatılan olaylar sırasında Kudüs'te havariler tarafından kabul edilmesiyle onaylanmış olduğunu kabul etmektedir, ancak bu durumu, savunduğu hipotez için bir sorun olarak görmez. Yani, Pavlus, henüz Hristiyan önderleri tarafından onaylanmamış bir havari olarak olsa da, Mesih tarafından görevlendirilmiş bir havari olarak, havarilik faaliyeti yürütmüştür.{{Sfn|Fung|1988|s=[https://books.google.com/books?id=THYUsu7sLGEC&pg=PA19 19]}}
 
== Notlar ==
*{{Kitap kaynağı |başlık= From Law to Logos : Reading St. Paul's Epistle to the Galatians |soyadı= Jordan |ad= Jon R. |yazarbağı= |yıl= 2016 |yayıncı= Wipf & Stock |yer= Eugene, Oregon |isbn= 9781498289719 |sayfa= |sayfalar=|bölüm= |cilt= |alıntı= |kaynak= harv |erişimtarihi= |url= https://books.google.com.tr/books?id=MbI7DgAAQBAJ}}
*{{Kitap kaynağı |başlık= Introduction to the New Testament |soyadı= Koester |ad= Helmut |yazarbağı= |yıl= 2000 |yayıncı= Walter de Gruyter |yer= Berlin |isbn= 3110146932 |sayfa= |sayfalar= |bölüm= |cilt= 2 |alıntı= |kaynak= harv |erişimtarihi= |url= https://books.google.com/books?id=thXUHM5udTcC }}
*{{Kitap kaynağı |başlık= The Beginnings of Christianity |soyadı= Lake |ad= Kirsopp |yazarbağı= Kirsopp Lake |editör1-soyadı= Jackson |editör1-ad= Foakes |editör2-soyadı= Lake |editör2-ad= Kirsopp |yıl= 1933 |yayıncı= Macmillan |yer= London |isbn= |sayfa= |sayfalar= |bölüm= The Apostolic Council of Jerusalem |bölümurl= https://archive.org/details/thebeginningsofc05unknuoft/page/200 |cilt= 5 |basım= |alıntı= |kaynak= harv |erişimtarihi= |url=}}
*{{Kitap kaynağı |başlık= Galatians |soyadı= Longenecker |ad= Richard |yazarbağı= |yıl= 2015 |yayıncı= Zondervan |yer= |isbn= 9780310521945 |sayfa= |sayfalar=|bölüm= |cilt= |alıntı= |kaynak= harv |erişimtarihi= |url=}}
*{{Kitap kaynağı |başlık= The Acts of the Apostles |soyadı= Marshall |ad= I. H. |yazarbağı= |yıl= 1980 |seri= Tyndale New Testament Commentaries |yayıncı= |yer= Grand Rapids |isbn= |sayfa= |sayfalar= |bölüm= |bölümurl= |cilt= |basım= |alıntı= |kaynak= harv |erişimtarihi= |url=}}
*{{Kitap kaynağı |başlık= Acts–Philemon |soyadı= McDonald |ad= Lee Martin |yazarbağı= |editör1-soyadı= Evans |editör1-ad= Craig |yıl= 2004 |yayıncı= Victor |yer= Colorado Springs, CO |basım= |seri= The Bible Knowledge Background Commentary |isbn= 9780781440066 |sayfa= |sayfalar= |bölüm= |cilt= 2 |alıntı= |kaynak= harv |erişimtarihi= |url= https://books.google.com.tr/books?id=oP3k4TNiDWMC }}
*{{Kitap kaynağı |başlık= A Textual Commentary on the Greek New Testament |soyadı= Metzger |ad= Bruce M. |yazarbağı= |yıl= 1994|yayıncı= United Bible Societies |yer= |basım= 2. |isbn= 3438060108 |sayfa= |sayfalar=|bölüm= |cilt= |alıntı= |kaynak= harv |erişimtarihi= |url=}}
2.593

değişiklik