"Tarih" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
==Tarihi kaynaklar ve yöntemler==
}}[[Dosya:Thukydides.jpg|küçükresim|Thukydides büstü]][[Tarihçi]]ler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.
{{Alıntı kutusu
|width = 240px
|alıntı = {{büyük|Geçmişlerini hatırlayamayanlar, onu tekrar yaşamaya mahkûmdur.<ref>George Santayana, "The Life of Reason", Volume One, p. 82, BiblioLife, {{ISBN|978-0-559-47806-2}}</ref>}}
|source = —[[George Santayana]]
}}[[Tarihçi]]ler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.
 
=== Kaynakların Sınıflanması ===
 
* Arşiv belgeleri: kamuya ya da özel kişilere ait arşivlerde bulunan belgelerdir. Arşivler resmi kayıtlar, yazışmalar gibi çok çeşitli belgeleri içerir. Dünyada oldukça çeşitli arşivler vardır. Dünyanın en önemli arşivlerinden birisi de Vatikan Arşividir.<ref>{{Kitap kaynağı|url=|başlık=Türklerin Tarihi 1|erişimtarihi=16 Şubat 2021|tarih=|dil=|sayfa=|sayfalar=|çalışma=|yayıncı=Timaş Yayınları}}</ref>
* Yayınlanmış resmi belgeler: Döneme ait kanunlar, kararnameler, kararlar
* İncelenen döneme ait hatıralar, eserler, edebiyat çalışmaları
* Dönemin basın-yayın organları (gazeteler, dergiler)
 
 
==== Kalıntılar ====
Arkeolojik kazılarda elde edilen malzemelerdir. Taş, toprak, kemik ve çeşitli madenlerden yapılmış eşyalar, mağara resimleri, kabartmalar, mezarlar, heykeller bunlardandır. Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen malzemeler bazı testler sonucu hangi döneme ait olduğu bulunur. Arkeoloji özellikle tarihte yazının gelişmediği zamanlar hakkında oldukça fayda sağlamaktadır.{{Alıntı kutusu
|width = 240px
 
|alıntı = {{büyük|Geçmişlerini hatırlayamayanlar, onu tekrar yaşamaya mahkûmdur.<ref>George Santayana, "The Life of Reason", Volume One, p. 82, BiblioLife, {{ISBN|978-0-559-47806-2}}</ref>}}
|source = —[[George Santayana]]
}}
==== Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar ====
Bu kaynaklara; haritalar, planlar, taş plaklar, fotoğraf vs. örnek gösterilebilir. Ancak montaj yapılabilmesi kaset, cd, dvd vs. belgelerin yüzde yüz güvenilir olma özelliğini yitirmesine neden olmaktadır.
=== Kaynakların kullanımı ===
Tarih bilimi nesnel verilere, olgulara dayanan bir bilimdir, ancak nesnelliği bütünüyle yansıtması mümkün değildir. Tarihî çalışmaların birinci elden kaynaklara, arşiv belgelerine dayalı olması bu çalışmaların inceledikleri konu üzerine mutlak bilgi verdiği, son sözü söylediği anlamına gelmez. Bu durumun nedenleri kaynaklara bağlı (nesnel) ve tarihçiye bağlı nedenler olarak ikiye ayrılabilir:
# Arşiv belgeleri her zaman güvenilir bir kaynak teşkil etmez; örneğin resmi kayıtların henüz kaleme alındıkları sırada gerçekten uzak bilgiler yansıtmaları olasıdır. Tarihçi bu olasılıkları da göz önünde bulundurarak kaynaklara karşı eleştirel bir yöntem izler.
# Kullanılacak olan belgelerin seçimi, sunuş şekli, tarih çalışmasının amacı, tarihçinin kişisel siyasi-ideolojik tercihleri, tarihçinin eser verdiği dönemin siyasi-ideolojik koşulları gibi çeşitli nedenler, tarih yorumlarına etki eder. Dolayısıyla aynı arşiv belgelerinden yola çıkılarak farklı tarih yorumlarına ulaşılması olasıdır.
 
== Tarih Yazıcılığı Çeşitleri ==
[[Dosya:Thukydides.jpg|küçükresim|Thukydides büstü]]
Tarih yazma çeşitleri, dil özellikleri ve anlam bakımından birbirinden farklılık gösterir ve üç çeşit tarih yazıcılığı vardır. Bunlar:
# [[Sosyoloji]]: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.
# [[Etnografya]]: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.
# [[Paleografya]]: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir.
# [[Coğrafya]]: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.
# [[Diplomasi]]: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olur.
 
* [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı İmparatorluğu Tarihi]]
*[[Büyük Selçuklu İmparatorluğu]]
 
==Kaynakça==