"Ebeveyn" sayfasının sürümleri arasındaki fark

kaynakça alt başlığı eklendi, taslak şablonu kaldırıldı
(Parametre güncelleme)
(kaynakça alt başlığı eklendi, taslak şablonu kaldırıldı)
Kültürlerarası ve kültür içi karşılaştırmaların yapıldığı bir çalışmada genç yetişkinlerin anne ve babalarının uyguladıkları kabul ve kontrol davranışları incelenmiştir. Kontrol davranışı ''psikolojik kontrol'' ve ''katı kontrol'' olmak üzere iki boyutla değerlendirilmiştir. Amerikalı ve Türk katılımcıların ebeveynlerine yönelik algıladıkları kabul boyutunda istatistiksel bir farklılık bulunmazken kontrol boyutları farklılık göstermiştir. [[Türkiye|Türkiye’]]<nowiki/>de psikolojik kontrol daha çok algılanırken [[Amerika]]’da katı kontrolün daha çok algılandığı bulunmuştur. Her iki kontrol boyutu da kabul boyutu ile negatif ilişkilidir. Aynı zamanda Türkiye içinde farklı kültürel yapıları incelemek amacıyla Türkiye metropol, batı ve İç-Doğu Anadolu olmak üzere üç farklı bölge temelinde değerlendirilmiştir. Bölgesel karşılaştırmalar sonucunda da kontrol ve kabul arasında negatif ilişki bulunmuştur ancak bu negatif ilişkinin gücü Batı bölgelerinde daha fazladır.<ref>Dinn, A. A. ve Sunar, D. (2017). Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Bağıntılarının Kültür içi ve Kültürlerarası Karşılaştırılması. ''Türk Psikoloji Dergisi, 32''(79), 95–110. https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443320170000m000020.pdf</ref>
 
Ebeveyn çocuk ilişkisinde ebeveyn kontrolü farklı boyutlarda incelenmiş ve kontrol birçok çalışmada birbirinden farklı olarak tanımlanmıştır. [[Türkiye’de İlgili Babalık ve Belirleyicileri Raporu|''Türkiye'de Babalığı Anlamak Serisi 1: Türkiye’de İlgili Babalık ve Belirleyicileri Raporu'']]''’''nda kontrol ve disiplin babalığın zorlayıcı bir yönü olarak değerlendirilmiştir. [[Anne Çocuk Eğitim Vakfı|Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)]] tarafından yürütülen bu çalışmada kontrol davranışı, çocuğun hem yaşına hem de gelişimsel düzeyine bağlı olarak oluşturulan, kurallar koyan ve sınırlayıcı yöntemler olarak ifade edilmektedir. Çocuk yanlış bir davranışta bulunduğunda kontrol ve disiplin bir cezalandırma yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun aksine her babanın çocuğuna kural koymadığı ve kurallar koymanın çocuğun özerkliğinin kısıtlanması olarak gören babaların da olduğu bir diğer bulgudur.<ref>Anne Çocuk Eğitim Vakfı. (2017). Türkiye'de babalığı anlamak serisi I: Türkiye'de ilgili babalık ve belirleyicileri raporu. İstanbul: AÇEV yayınları. 2017 https://www.acev.org/directory/turkiyede-ilgili-babalik-ve-belirleyicileri-ana-rapor/</ref>
 
 
Ebeveyn kontrolü ile ilgili çalışmalardaki bulguların çocuğun ebeveyn kontrolüne ilişkin algıları çerçevesinde değerlendirilmesi de gerekmektedir. Çocuk, ebeveynlerin uyguladıkları kontrolü haklı ve gerekçelendirilmiş bulursa kontrol bir ''sevgi eksikliği'' olarak algılanmamaktadır ve çocuk için daha olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda kültürel bağlam içerisinde kontrolün toplumsal olarak nasıl algılandığı da çocuğun ebeveyn kontrolünü haklı görüp görmemesine etki etmektedir.<ref name=":4" />
 
== Kaynakça ==
{{kaynakça}}
 
<nowiki/><nowiki/>{{aile}}
 
<nowiki/><nowiki/>{{aile}}
{{sosyoloji-taslak}}
 
[[Kategori:Ebeveyn| ]]
13.549

değişiklik