"Evliya Çelebi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
düzeltme
k (Bot v3: Kaynak ve içerik düzenleme (hata bildir))
k (düzeltme)
 
== Ailesi ==
Çelebi ailesi aslen [[Kütahya]]lı olup, fetihten sonra [[İstanbul]]'a yerleşmiş, zaman zaman Kütahya'da da kalmışlardır.<ref>Seyit Ali Kahraman, ''Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi'', 9. kitap 2. cilt, s, 89 (Bergama Kalesi bölümünde gerçekleşen olayda Evliya Çelebi'nin, babasının ve kız kardeşinin Kütahya'daki evlerinde olduğu yazar)</ref> İstanbul'un Fethi sırasında Evliya Çelebi'nin dedesi Kara Ahmet Bey'in dedesi olan Yavuz Özbek (Er), [[Fatih Sultan Mehmed]]'in akıncılarından olup fetih ganimeti ile [[Unkapanı]]'nda yüz dükkân, bir cami ile beraber bir ev yaptırmıştır. Eski adıyla Sağrıcılar Camii olan bu cami Yavuz Sinan Camii'dir.<ref>Evliya Çelebi, ''Seyahatnâme'' 1. cilt</ref> Evliya Çelebi'nin dedesi Kara Ahmet Bey, Kütahya'daki evlerinin önündeki türbede medfundur.<ref>''Seyahatnâme'', c, 3, s, 443, 444</ref> Babası Derviş Mehmed Zıllî,[[I. Süleyman]]'dan [[I. Ahmed]]’e kadarki padişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş pek çok sefere katılmış, çok yaşlı iken vefat etmiştirölmüştür. Annesi [[Abhaz]]'dır. Annesinin kardeşi [[Melek Ahmed Paşa]]'nın validesi olduğu için Melek Ahmed Paşa'nın himayesinde bulunmuştur. Amcası [[Firâkî Abdurrahman Çelebi|Firâki Abdurrahmân Çelebi]]'dir.<ref>Evliyâ Çelebî, ''Evliyâ Çelebî Seyâhat-nâmesi'', Yapı Kredi Yayınları, 9. Kitâp, İstanbul, 2000, s, 17,19</ref> Babası, annesi ve büyük annesi Beyoğlu'nda şimdiki Lohusa Sultan Türbesi yakınındaki Meyyit Mezarlığı'nda gömülüdür<ref>''Seyahatnâme'', c,1, s, 424, 425</ref> Unesco tarafından doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2011 yılı, Evliya Çelebi yılı ilan edilmiştir.<ref>[http://unesco.org.tr/dokumanlar/kitaplar/faaliyet_raporu2010-2011.pdf 2010-2011 Faaliyet Raporları.] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20160428030417/http://unesco.org.tr/dokumanlar/kitaplar/faaliyet_raporu2010-2011.pdf |tarih=28 Nisan 2016 }} unesco.org.tr. Erişim Tarihi:19.10.2016</ref>
 
== Hayatı ==
Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan [[Enderun]]'a devam etti. Enderûn'da sarf (dil bilgisi), nahiv (gramer), kâfiye, hüsn-ü hat dersleri gördüğü gibi [[Enderûn]] musikişinaslarından Musâhip Derviş Ömer Ağa'dan da musiki öğrendi.
 
Okul öğreniminin dışında özel hocalardan [[Kur'an]], [[Arapça]], güzel yazı, musiki, [[beden eğitimi]] ve yabancı dil dersleri aldı. [[Kur'an]]'ı ezberleyerek [[hafız]] oldu. Öğrenimini bitirdikten sonra 25 yaşında iken [[Ayasofya Camii]]'nde mukabele okuduğu sırada camiye gelen [[IV. Murad]]'ın iradesiyle saraya alınıp musahipler<ref>Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kimselere verilen unvan</ref> arasına katıldı. Saraya alınmasına o sırada [[silahtar]] olan akrabası [[Melek Ahmed Paşa]], Ruznâmeci İbrahim Efendi ve Hattat Hasan Paşa yardımcı olmuşlardır.<ref>''Seyahatnâme'', c, 1, s, 244</ref> Yaptığı işlerle [[padişah]] ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. IV. Murad'ın vefatınaölümüne kadar sarayda zeka ve güzel konuşma kabiliyeti sayesinde pâdişahın teveccühünü kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülüyordu.
 
Seyahatlerini [[Melek Ahmed Paşa]], Defterdarzâde Mehmed Paşa, Köse Ali Paşa, [[Köprülü Mehmed Paşa]], Kırımı Hanı ve sairenin refakatinde yaptı ve bunlarla beraber yabancı ülkeleri de gördü. Vezirlerle seyahatleri sırasında onların imam ve müezzinliklerinde ve iç ağalıklarında<ref>iç ağası: Vezirlerin gözde uşağı</ref> bulunarak pek çok defa haber götürme göreviyle İstanbul'a ve başka yerlere gidip geldi.
35.618

değişiklik