Anonim şirket: Revizyonlar arasındaki fark

Gerekçe: + yapıcı olmayan değişiklik
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
Etiket: Geri alındı
(Gerekçe: + yapıcı olmayan değişiklik)
Etiket: Elle geri alma
* Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de anonim şirkette pay sahibi olması mümkündür.
*6102 sayılı TTK ile tüzel kişilerin anonim şirket yönetim kuruluna üye olarak seçilebilmeleri de mümkün kılınmıştır. 6762 sayılı Kanun döneminde sadece gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olabiliyorlardı. Artık tüzel kişiler doğruda yönetim kurulu üyesi olarak seçilebileceklerdir.
* Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 50100.000.-TL'den az olmaması gerekmektedir.)
* Kurulacak şirketin unvanında "Türk, [[Türkiye]], Cumhuriyet ve Millî" kelimelerinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde,
* Tamamı yerli sermaye olup en az 1 milyon TL'si olması veya yatırım hacmi tutarının 5 milyon TL olması,
27.645

düzenleme