"Modül:Kategori" sayfasının sürümleri arasındaki fark

deneme kod
(portal değişikliği)
(deneme kod)
--her ebeveynimizi nesneye dönüştürüyoruz
for _,ebeveyn in ipairs(islem) do
--normalde ana dizinimiz kategoriler'dir, fakat "göre" tipli kategorilerde
if ebeveyn == "kategoriler" and tip ~= "göre" then ebeveyn = "" end
--bu ebeveynlerin birer döneme göre ... kategorisi mevcut değildir
if ebeveyn == "yıllar" or ebeveyn == "onyıllar" or ebeveyn == "yüzyıllar" or ebeveyn == "binyıllar" then tip = "üst" end
--[[ ÇALIŞMA VARDIR
if tip == "göre" and not bul(self._asilAd, "göre")
and mw.title.new("Kategori:" .. tipHallet("tipe göre ".. ebeveyn, self._yil)).exists then
ebeveyn = "tipe göre ".. ebeveyn
end
]]--
--burada da "kişiler" nesnesi için "[YIL] kişileri" ve "[ONYIL] kişileri"
--kategorilerinin oluşmasından kaçınıyoruz
if ebeveyn == "kişiler" and (tip == "yıl" or tip == "onyıl") then else
table.insert(ebeveynler, getirAsilAdaGore(ebeveyn, self._yil, tip))
end
e = "deneme"
if kategori:getirEbeveynler() then
--her bir ebeveyn için gerekli kategorileri oluşturmamız gerekiyor