"Kızıl Elma" sayfasının sürümleri arasındaki fark

2007-09-05 12:44:56 tarihli Pinar sürümü geri getirildi.
(Sayfa boşaltıldı)
(2007-09-05 12:44:56 tarihli Pinar sürümü geri getirildi.)
[[Resim:AET.jpg|200px|thumb|Kızıl Elma]]
'''Kızıl Elma''', Türkler özellikle [[Oğuz Türkleri]] için Kızılelma, üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan idealler veya hayallerdir.
 
Kelimenin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl geçtiği bilinmemekle birlikte tarihi akış içerisinde hep batı yönünde ilerlemenin bir sembolü olmuştur.
[[İstanbul'un Fethi]]'nden sonra, Kızılelma'nın, [[Roma]]'da bulunan [[Saint-Pierre Kilisesi]]nin mihrabındaki altın top olduğu ileri sürülmüştür.
==Kızıl Elma ülküsü==
[[Resim:Ergenekonresim.jpg|150px|thumb|left]]
'''Kızılelma''', Türkler tarafından değişik şekillerde tasvir edilmiş olup bazen bir belde bazen bir taht ya da parıldayan ve dünya hakimiyetini temsil eden som altından yapılma kızıl renkli bir küre olmuştur.
 
Bu altın top bazen zaferin işareti, bazen hâkimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yerin sembolü olarak ifade edilmiştir. Çok eski bir Türk inanç ve [[töre]]si olan Kızılelma, [[Türkistan]]'dan [[Hazar Denizi]]'nin doğusundan gelen Oğuzların, Hazar kağanının ipek çadırının üzerinde hâkimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu (Kızılelma'yı) ele geçirmeyi ülkü edinmişler.
 
Türkler, inandıkları Tek Tanrı'nın dünya hâkimiyetini kendilerine ihsan ettiğine iman etmişlerdi.
 
 
 
Bu [[Bilge Kağan]]'ın ;
 
::''Tanrı irade ettiği için tahta oturdum; dört yandaki milletleri nizama soktum''
 
Yine
 
::''Türk Tanrısı, milleti yok olmasın diye babam [[İlteriş Kağan]]'ı ve anam [[İl Bilge Hatun]]'u gökten tutup yükseltmiştir.''
 
sözlerinden anlaşılmaktadır.
 
[[Oğuz Kağan]]'ın Tanrı tarafından ilâhî kudretle techiz edilmesinin yanında yardımcısı ve rehberi de gökten indirilmiş Gök-Börü'nün de ([[Bozkurt]]) aynı kaynaktan beslendiğine inanılmaktadır. Oğuz'un seferleri sırasında ona kılavuzluk yapar. [[Oğuz Kağan Destanı]]'nda geçen şu mısralar bunu en güzel şekilde izah etmektedir:
 
::''Ben sizlere oldum kağan
 
::''Alalım yay ile kalkan''
 
::''Nişan olsun bize buyan''
 
::''Bozkurt olsun bize uran''
 
 
Kızılelma, çoğu kez Türk birliği idealinin ismi olmuştur. Bugün de Türk milletinin birleşme ideali, [[Turan Devleti]] fikri olarak yaşamaktadır.
 
Bu gün için Kızıl Elma sözünün anlam değiştirmeye başladığı görülmektedir. Türkçülere göre Kızıl Elma;literatüre girmiş yabancı kaynaklı bütün doktrinlerden farklı olarak, İnsanın, Dünya imkanlarını adilce paylaşacağı,açlığın,sefaletin,savaşın ve gözyaşının olmadığı bir yönetim düzenini ifade etmektedir.
 
==Kızıl Elma Doktrini==
Kızıl Elma Doktrini'nin temel ideolojileri, hedef stratejisi bakımından üç ana başlık altında incelenmektedir.
 
1-Türkiye'deki Türk Varlığı,
 
2-Dünya'daki Türk Varlığı,
 
3-Kızıl Elma.
 
Türkçülük, hedef stratejisinin birinci aşamasıdır. Atatürk ilkeleri çerçevesinde belirlenmiş şu temel politikalar üzerine oturur:
 
A-Türk Kimliği(soy bilinci)
 
B-Tarih Bilinci,
 
C-Türk Kültür Bilinci(Türk Dili,yazılı-sözlü kültür mirası)
 
D-Tam bağımsız Türk Devleti.
 
===Türkçü Doktrin===
Kızıl Elma Ülküsü'nün birinci aşamasını teşkil eden Türkçü İdeoloji ilk olarak [[Atatürk]] tarafından hayata geçirilmiştir. Bu yüzden Türkçüler Atatürk'e "Başbuğ" demektedir.
 
1-Emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmuş, Türklerin yönettiği, güçlü, kuvvetli bir Türk Devleti ister.
 
2-Bu güçlü devlet önce Anadolu'daki Türk varlığına,insanca yaşayacakları bir Ülke yaratır. Eşsiz coğrafyasının verdiği avantajlarla, cennet vatanın bütün olanaklarını, Ulusun gönençini, erkinliğini, egemenliğini sağlamak üzere "seferber" eder.
 
3-Atatürk bu hedefe varılması için gereken tüm politikaları üretmiştir.
 
4-Türkçü Devlet,diğer Türk devletleri ile kültürel,ekonomik,siyasi ilişkilerini ana hedefe yönlenecek şekilde planlar.Genç Türk Devletlerinin kalkınması,güçlü birer devlet olarak Dünya Devletleri arasına katılması için %100 Türk sermayesi,%100 Türk teknolojisi ilkesi ile hareket eder.
 
5-Yaşadıkları coğrafyalarda söz sahibi,tutarlı,her yönden çağdaş medeniyeti yakalamış Türk Devletleri, Kızıl Elma'nın ikinci safhasına hazır duruma gelmişlerdir.
 
Coğrafya bütünlüğü sağlandığında, Turan ilan edilecektir. 350 milyon Türk'ün ve bir o kadar da başka uluslardan insanların yaşadığı, üzerinde güneşin batmadığı bir ülke, ''Turan Ülkesi'' yaratılmış olacaktır.
 
Kızıl Elma Ülküsü'nün son amacı ise;
 
''Türkler tarafından bütün halkların adilce ve kardeşçe yönetildiği bir dünya düzeni'' yaratmaktır.
 
{{tarih-taslak}}
 
[[Kategori:Turancılık]]
[[Kategori:Türkçülük]]
12.618

düzenleme