"Yörükler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Yazım hatası düzeltildi
k
Etiketler: Mobil değişiklik mobil uygulama değişikliği iOS uygulaması değişikliği
(Yazım hatası düzeltildi)
Etiketler: Mobil değişiklik mobil uygulama değişikliği iOS uygulaması değişikliği
 
== Tarihte Yörükler ==
[[Osmanlı İmparatorluğu]] tüm [[Balkanlar]]'da elde ettiği topraklara sahip olunması için sadece Türkmen/Yörükleri göndermiş ve görevlendirmiştir. Yörükler, Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan [[Oğuz TürklerineTürkleri]]ne verilen adadıdır. Bunlara,Ayrıca ''Türkmenler'' adıolarak da veriliranılmaktadır. “Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam” gibi mânâlarımanaları ifade eden “Yörük” kelimesi yerine, “yürük”“Yürük” kelimesi de kullanılır. Umumî olarak konar-göçer hayat yaşayan bütün topluluklar için kullanılan bu isim, daha çok göçebe Oğuz boyları için alem (özel isim) olmuştur. 11. yüzyılda Orta Asya’dan göç eden ve göçebe hayat yaşayan Oğuzlar, İran’dan geçerek, Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu’ya geldiler. Burada da eski hayat tarzlarını aynen devam ettirdiler. İlk zamanlar Türkmen adıyla anılan Oğuzların bir kısmı yerleşik hayata geçti. Anadolu’nun İslâmlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında, Oğuz boyları, Anadolu’nun her tarafına yayıldı. Bir kısmı yerleşik hayata geçerek Türkmen adını aldı, bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anıldı. Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra, Yörüklerin önemli bir bölümü de Rumeli’ye göç ettirildi.
 
11. yüzyılda [[Orta Asya]]’dan göç eden ve göçebe hayat yaşayan Oğuzlar, İran’dan geçerek [[Malazgirt Savaşı |Malazgirt Zaferi]]'nden sonra Anadolu’ya geldiler. Burada da eski hayat tarzlarını aynen devam ettirdiler. İlk zamanlar Türkmen adıyla anılan Oğuzların bir kısmı yerleşik hayata geçti. [[Anadolu]]’nun İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında Oğuz boyları, Anadolu’nun her tarafına yayıldı. Bir kısmı yerleşik hayata geçerek "Türkmen" adını alırken bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp "Yörük" ismiyle anıldı. Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra Yörüklerin önemli bir bölümü de Rumeli’ye göç ettirildi.
Yörükler'in başlıca geçim kaynakları koyun ve keçi idi çünkü göç sırasında küçükbaş hayvanlarla yer değiştirmek daha kolaydır.Yörük aşiretleri ve obaları isimlerinde genellikle koyun ve keçi kelimelerini barındırırlar. "[[Karakeçili]]", "[[Sarıkeçili]]" gibi.Aynı zamanda Koyunlu Yörükler diye bilinen [[Akkoyunlu]] ve [[Karakoyunlu]] aşiretlerinin isimleri, bu obaların nerede yaşadıklarını da belli eder.<ref>[http://www.durmusyilmaz.com/icerikoku.asp?ids=86] Yörüklerin Hayat Tarzı ve Aşiretler</ref>
 
Yörükler'in başlıca geçim kaynakları koyun ve keçi idi çünkü göç sırasında küçükbaş hayvanlarla yer değiştirmek daha kolaydır. Yörük aşiretleri ve obaları isimlerinde genellikle koyun ve keçi kelimelerini barındırırlar.: "[[Karakeçili]]", "[[Sarıkeçili]]" gibi. Aynı zamanda Koyunlu Yörükler diye bilinen [[Akkoyunlu]] ve [[Karakoyunlu]] aşiretlerinin isimleri, bu obaların nerede yaşadıklarını da belli eder.<ref>[http://www.durmusyilmaz.com/icerikoku.asp?ids=86] Yörüklerin Hayat Tarzı ve Aşiretler</ref>
 
== Günümüzde Yörükler ==