"Antikomünizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Bot: Kaynak ve içerik düzenleme (hata bildir)
(Stalin_and_Ismet_Inonu,1932.jpg adlı dosya, Green Giant tarafından Commons'tan silindiği için kaldırıldı. Gerekçe:per c:Commons:Deletion requests/File:Stalin and Ismet Inonu,1932.jpg)
k (Bot: Kaynak ve içerik düzenleme (hata bildir))
Ardından 1871 yılında gerçekleşen [[Paris Komünü]], bu komünist kalkışmanın ilk örneği sayılır.<ref>Rougerie, Jacques, ''Paris insurgé'', {{Fra}} La Commune de., 1871</ref> Komün halkı 2 ay boyunca iktidarı kendi eline almış, daha sonra hükûmet güçleri tarafından bastırılmıştır. Bu olay daha sonra birçok marksist önder tarafından örnek gösterilecektir.
 
Bununla birlikte aynı yıllarda [[anarşist]] düşünürler ile Marx ve [[komünizm]] taraftarları arasında bir çekişme bulunmaktaydı. Anarşizmin kuramsal öncülüğünü yapan [[Pierre-Joseph Proudhon|Prodon]] ve [[Mihail Bakunin|Bakunin]], "devletin ortadan kaldırılması" konusunda, [[Karl Marx]]'ı eleştirmiş ve onu [[despotizm]] ve [[otorite]]rleşme ile suçlamışlardır.<ref>Bakunin, Mikhail, [https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1872/karl-marx.htm ''Uluslararası İşçi Derneği ve Karl Marx Üzerine''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20171026215430/https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1872/karl-marx.htm |datetarih=26 Ekim 2017 }}, {{İng}} 1872, Erişim tarihi: 17 Kasım 2015.</ref> [[Birinci Enternasyonal]]'in beşinci kongresi olan ünlü [[Lahey Kongresi]]'nde Bakunin ve Marx arasında sert tartışmalar geçmiş, Bakunin Marx'ın fikirlerini otoriter olarak değerlendirmiştir. Bunun üzerine anarşist ve komünist gruplar arasında yoğunlaşan tartışmalar çıkmış ve ardından anarşistler dışlanarak kongreden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu kongre anarşist ve komünist grupların birlikte yer aldığı son kongre özelliği taşır.<ref>Leier, Mark, ''Bakunin: The Creative Passion'', {{İng}} Seven Stories Press, 2006 s. 298. ISBN 978-1-58322-894-4.</ref> Marx'ın yakın çalışma arkadaşı ve komünizmin kuramsal kurucuları arasında görülen [[Friedrich Engels]] de ''[[Otorite Üzerine]]'' adlı makalesinde [[proleter devrim]]in [[devlet]] karşısındaki tutumu konusunda anarşistlerin kongredeki tutumunu kıyasıya eleştirmiştir.<ref>Marx, Karl; Engels, Friedrich. ''Seçme Yapıtlar - 2'', [[Otorite Üzerine]], [[Sol Yayınları]], 1977</ref><ref group="not">Engels, Otorite Üzerine adlı eserinde şöyle yazmıştır: ''"Anti-otoriterciler, otoriter siyasal devletin, bir çırpıda, hatta onu yaratmış bulunan toplumsal koşullar yokolmazdan önce, ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Bunlar, toplumsal devrimin ilk işinin otoritenin ortadan kaldırılması olmasını istiyorlar. Bu baylar hiçbir devrim görmüşler midir? Devrim, elbette ki, en otoriter olan şeydir; bu, nüfusun bir bölümünün kendi iradesini, nüfusun öteki bölümüne tüfeklerle, süngülerle ve toplarla —akla gelebilecek bütün otoriter araçlarla— dayattığı bir eylemdir; ve eğer muzaffer olan taraf yok yere yenik düşmek istemiyorsa, bu egemenliğini, silahlarının gericiler üzerinde yarattığı terör ile sürdürmelidir. Paris Komünü, silahlı halkın otoritesini burjuvaziye karşı kullanmamış olsaydı, bir gün olsun dayanabilir miydi? Tersine, Paris Komününü bundan yeterince serbest bir biçimde yararlanmamış olmakla suçlamamız gerekmiyor mu? O halde, şu iki şeyden birisi: anti-otoriterciler ya neden sözettiklerini bilmiyorlar, ki bu durumda kafa karışıklığından başka bir şey yaratmış olmuyorlar; ya da bunu biliyorlar, ki bu durumda da proletaryanın hareketine ihanet ediyorlar. Her iki durumda da gericiliğe hizmet etmiş oluyorlar"''</ref>
 
===I. Dünya Savaşı sonrası===
Komünist fikirlere karşıtlığın başlangıcı [[marksizm]]in felsefik olarak yeni kuramsallaştığı yıllar olsa da, somut olarak [[Sovyetler Birliği]]'nin kuruluş yıllarına dayanmaktadır (1917-1922). [[I. Dünya Savaşı]]'ndan çıkmış savaş yorgunu çeşitli halklar, yeni bir sistem arayışı içerisine girmişler ve bu tarihlerde [[sosyalizm]] fikirleri [[işçi]]lerde ve halklarda heyecan uyandırmaya başlamış ve hatta bir kurtuluş yolu olarak görülmüştür. Fakat marksist teorinin karşıt olduğu [[burjuvazi]] ve [[Kilise (örgüt)|kilise]], bu fikre baştan beri cephe almış ve bu görüşü yeryüzünden silmeye çalışmıştır. Örneğin 1920 yılında Papa [[XV. Benedictus]], [[laiklik]] içeren bu toplum düzeninin [[Hristiyanlık|Hristiyan]] medeniyetinin temellerini zayıflatacağını bildirerek [[Kutsal Makam]] aracılığıyla resmî bir açıklama yaparak komünizm akımını kınamıştır.<ref>Libreria Editrice Vaticana, [http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19031937_divini-redemptoris.html ''Divini Redemptoris''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20150909124153/http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19031937_divini-redemptoris.html |datetarih=9 Eylül 2015 }}: {{İng}} ''This all too imminent danger, Venerable Brethren, as you have already surmised, is bolshevistic and atheistic Communism, which aims at upsetting the social order and at undermining the very foundations of Christian civilization'', Erişim tarihi: 17 Kasım 2015.</ref> Bununla birlikte zengin toprak sahipleri, şirketler ve eski düzeni isteyen tüm kesimler bu propagandayı desteklemişler, hatta birer parçası olmuşlardır.<ref>Bellamy, Richard, ''The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought'', {{İng}} Cambridge University Press, 2003 ISBN 0-521-56354-2.</ref><ref>Hayek, Friedrich, ''The Road to Serfdom'', {{İng}} University Of Chicago Press, 1944, ISBN 0-226-32061-8.</ref>
 
[[Dosya:BritishInterventionPoster.jpg|thumb|150px|sol|İngiliz müdahelesini konu alan [[Bolşevik]] karşıtı bir propaganda posteri, 1919<ref group="not">Posterde şöyle yazmaktadır: ''"Benim Rus arkadaşım! Ben, bir İngilizim, müttefiklik davasına adına, biraz daha zaman için her zaman olduğun gibi tahammüllü ve cesur olmanı istiyorum. İhtiyacın olan her şeyi derhal teslim edeceğim, dahası o kana susamış iğrenç Kızıl canavarları yok etmen için silahlar da vereceğim."''</ref>]]
[[Marksist-Leninist]] felsefenin [[Enternasyonalizm|enternasyonal]] [[Komünizm|komünist]] toplumu hedeflemesi sebebiyle, ortaya çıkışından bu yana uluslararası toplumda büyük etkilere yol açmıştır.<ref>Albert, Michael; Hahnel, Robin. ''Socialism today and tomorrow'', {{İng}} Boston, Massachusetts, USA: South End Press, 1981, s. 24–25</ref> Özellikle [[Komintern]], [[I. Dünya Savaşı]]'ndan sonra gerek uluslararası komünist dünyaya gerekse komünist partilere öncülük etmiş ve onları yönlendirmiştir. Bununla birlikte 1917'deki [[Ekim Devrimi]] sonrasında kurulan [[Sovyetler Birliği]], dünyadaki tüm komünist ayaklanmalara destek vermiş, bununla birlikte [[Sömürgecilik|sömürgeci]] ve emperyalist müdahalelere karşı mücadele etmiştir. [[Kurtuluş Savaşı'nda Sovyetler Birliği-Türkiye ilişkileri]] bu kapsamda geliştirilen bir ilişkiye örnek teşkil eder. Bu sebeple dünyadaki tüm ayaklanmaların, özellikle de komünist ayaklanmaların Sovyetler Birliği tarafından çıkarıldığı görüşü ortaya çıkmıştır. Örneğin Almanya'da [[Spartakistler Birliği]] Ekim Devrimi'nin başarısının ardından birçok ayaklanma örgütlemiştir. Fakat 1919'daki ayaklanma [[Freikorps]] tarafından kanlı olarak bastırılmış ve çok sayıda Spartakist öldürülmüştür.<ref>Jurado, Carlos; Caballero, B. R. ''The German Freikorps 1918–23: 1918–23'', {{İng}} Osprey Publishing, 2001, ISBN 1-84176-184-2.</ref>
 
Bu dönemden [[II. Dünya Savaşı]] yıllarına kadar en belirgin antikomünist faaliyetler [[İtalya Krallığı]] ve [[Nazi Almanyası]]'nda gerçekleşmiştir. [[Kara Gömlekliler]] ve [[Schutzstaffel]] gibi askerî örgütler bu ülkelerdeki komünist, sendikacı, öğretim üyesi, aydın ve aktivisti öldürmüş ve komünist faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşündüğü birçok kişiye suikastlar düzenlemişlerdir.<ref>Rummel, Rudolph. ''Democide: Nazi Genocide and Mass Murder'', {{İng}} Transaction Publishers, 1992, s. 12, ISBN 1-56000-004-X.</ref><ref>Çelikçi, A. S.; Kakışım , C. (2013). [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon/article/viewFile/5000106945/5000099989 ''İtalyan Faşizmi ve Tarihsel Gelişimi''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20151120010447/http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon/article/viewFile/5000106945/5000099989 |tarih=20 Kasım 2015 |datetarih=20 Kasım 2015 }}, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, cilt 1, sayı 2. Erişim tarihi: 19 Kasım 2015.</ref> Anti-marksist ideolojiler olan [[Faşizm]] ve [[Nasyonal sosyalizm|Nazizm]] İtalya ve Almanya'da iktidara gelmiş, [[Ulusal Faşist Parti]] lideri [[Benito Mussolini]] ve [[Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi]] lideri [[Adolf Hitler]], bu ülkelerdeki bütün komünist faaliyetleri yasaklamışlardır. 1936 yılında iki ülke arasında [[Mihver Devletleri|Berlin-Roma Mihveri]] kurularak antikomünist faaliyetlerde işbirliğine gidilmiştir.<ref>Sullivan, Barry, ''More than meets the eye: the Ethiopian War and the Origins of the Second World War'', {{İng}} London, Routledge, s. 178-203</ref>
 
===II. Dünya Savaşı sonrası===
===Amerika Birleşik Devletleri===
[[Dosya:Anticommunist Literature 1950s.png|thumb|150px|1950'lerde komünistlerin basına çıkarılmamasını isteyen ABD basını]]
ABD'de ortaya çıkan [[Kızıl Tehlike]] propagandası 1917 yılında gerçekleşen [[Ekim Devrimi]] sonrasında [[sosyalizm]] düşüncesinin politik alanda etkinleşmesi üzerine başlatıldı. ABD'de [[komünizm]] korkusunu tetikleyen asıl olay ise 1919 yılında yaşanan işçi [[grev]]leriydi. Yüzbinlerce metal ve kömür işçisi grevlere çıktı. Ayrıca aynı dönemde Boston'da görev yapan polisler de bazı eylemler gerçekleştirdi. Dönemin ABD federal hükûmeti, bütün bu protestoların örgütleyicilerinin [[Komünizm|komünist]]ler olduğunu açıkladı. Ardından 1920 yılında başlatılan ''"komünist avı"'' ile beraber 6,000 civarında politik aktivist, ABD federal hükûmeti [[Kızıl Tehlike]] adını verdiği antikomünist propagandaya dayanılarak hapse atıldı. Ardından 1920-1930 yılları arasında yoğun antikomünist propagandaların yapıldığı bir kültür inşa edildi.<ref>Karakaş, Kubilay C, [http://komunos.org/kizil-tehlike-abdnin-komunizm-korkusu.html ''Kızıl Tehlike: ABD’nin Komünizm korkusu''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20150705221112/http://komunos.org/kizil-tehlike-abdnin-komunizm-korkusu.html |tarih=5 Temmuz 2015 |datetarih=5 Temmuz 2015 }}, Temmuz 2015, Erişim tarihi: 27 Ağustos 2015‎.</ref>
 
[[II. Dünya Savaşı]] sonrası oluşan [[Soğuk Savaş]] ortamında ABD [[komünizm]]i kendisine düşman akım olarak belirlemiş [[NATO]]'nun kurulmasını sağlayarak komünizm düşüncesine savaş açmıştır.
1965 yılında [[Endonezya]]'da [[30 Eylül hareketi]] olarak bilinen antikomünist bir katliam yaşanmıştır. Ordu birlikleri tarafından gerçekleştirilen bu katliamda 300.000 ile 500.000 arasında kişinin sistematik olarak öldürüldüğü belirtilmektedir.<ref>Kahin, George McT; Kahin, Audrey R ''Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia.'', {{İng}} New York: The New Press, 1995</ref><ref>Kohn, G. C. ''Dictionary of Wars'', {{İng}} Third edition, 2006, ISBN 978-0-8160-6577-6.</ref><ref>Ricklefs, M. C. ''A History of Modern Indonesia'', {{İng}} Second Edition, MacMillan Publishers, s. 288 ISBN 0-333-57689-6.</ref> Bazı kaynaklara göre bu sayı bir milyona yaklaşmaktadır.<ref>Sundhaussen, Ulf ''The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945–1967'', {{İng}} Oxford University Press, 1982, s. 218, ISBN 0-19-582521-7.</ref>
 
30 Eylül 1965 tarihinde bir grup subay, bazı [[Endonezya Komünist Partisi]] üyeleriyle birlikte iktidardaki Endonezya ordusunu devirmek için bir girişimde bulunmuş ve olaylar sırasında altı general öldürülmüştür. Fakat bu müdahale başarısız olmuş ve hayatta kalan ordu liderleri birkaç gün içerisinde ayaklanmayı bastırmıştır. Ardından misilleme yapmaya karar veren generaller askerî ağırlıklı bir rejim kurarak yüz binlerce komünisti, bütün aileleriyle birlikte katletmiştir.<ref>Jong, Alex de, [http://komunos.org/unutulmus-katliamlar-endonezya-komunist-partisi.html Unutulmayan Katliamlar] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20151119025911/http://komunos.org/unutulmus-katliamlar-endonezya-komunist-partisi.html |tarih=19 Kasım 2015 |datetarih=19 Kasım 2015 }}, Jacobin, 6 Şubat 2015, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.</ref><ref group="not">[[Endonezya Komünist Partisi]], 1965 yılında üyeleri fiziksel olarak ortadan kaldırılmadan önce dünyanın iktidarda olmayan en kalabalık komünist partisiydi. Endonezya'da yaşanan bu olay, II. Dünya Savaşı yılları dışında, komünizm fikri ile fikirsel mücadeleden öte tüm komünist fikirlere sahip olanların bu kadar çok sayıda topluca katledildiği nadir olaylardan biridir.</ref>
 
===İtalya===
===Kore===
[[Dosya:Prisoners on ground before execution,Taejon, South Korea.jpg|150px|thumb|sol|[[Bodo League Katliamı]]'nda idam öncesi yere yatırılan mahkûmlar]]
1950 yazında [[Kore Savaşı]] sırasında komünistlere ve komünizm sempatizanı olduğu düşünülen şüphelilere karşı [[Bodo League Katliamı]] olarak bilinen bir katliam gerçekleştirilmiştir. [[Güney Kore]] başkanı [[Syngman Rhee]]; [[Güney Kore İşçi Partisi]] ve [[Bodo League]] üyelerinin idam edilmesi emrini vermiştir.<ref>[http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000420451 ''보도연맹 학살은 이승만 특명에 의한 것''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20110503211221/http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000420451 |datetarih=3 Mayıs 2011 }}, {{Ko}} Ohmynews, 7 Temmuz 2004, Erişim tarihi: 27 Kasım 2015.</ref><ref>In, Lim, [http://h21.hani.co.kr/arti/special/special_general/27607.html ''60년 만에 만나는 한국의 신들러들''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20110427181702/http://h21.hani.co.kr/arti/special/special_general/27607.html |datetarih=27 Nisan 2011 }}, {{Ko}} 24 Haziran 2010, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.</ref> Ardından yaşanan olaylarda, Güney Kore Barış ve Uzlaşma Komisyonu komiseri Kim Dang-Çun'a göre, en az 100.000 kişi idam edilmiştir. Diğer bazı kaynaklara ise ölü sayısını en az 200.000 olarak vermektedir.<ref>Ji-sook, Bae, [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/03/117_40555.html ''Hükûmet Savaş Esnasında 3,400 Sivili Öldürdü''] {{Webarşiv|url=https://www.webcitation.org/6DoGdwCUl?url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/03/117_40555.html |datetarih=20 Ocak 2013 }}, {{İng}} 2 Mart 2009, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.</ref> Bazı [[Amerikalılar|Amerikalı]] tanıklara göre, 12-13 yaşlarında kız çocukları dahi idam edilmiştir.<ref name=Evidence>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/721616.stm ''New evidence of Korean war killings''], {{İng}} BBC News, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.</ref> Bununla birlikte hapishanelerde yeterli yer olmadığı için öldürülen kişi sayısının çok daha arttığı belirtilmiş, Güney Koreli Emekli Amiral Nam Sang-hui, sadece kendisinin denize 200 siyasi mahkûmun cesedini attığını itiraf etmiştir.<ref name=Evidence />
 
Bununla birlikte yine [[Kore Yarımadası]]'nda gerçekleştirilen [[Namyangju Katliamı]], [[Goyang Geumjeong Mağarası Katliamı]] ve [[Jeju Ayaklanması]]'nda birçok kişi komünist olduğu iddiasıyla öldürülmüştür.<ref>Hanley, C. J.; Chang Jae-Soon, [http://www.sandiegouniontribune.com/news/2008/dec/06/korea-mass-executions-120608/ ''1950'deki Güney Kore Cinayetlerinde Çocuklar İdam Edildi''], {{İng}} San Diego Union-Tribune, Associated Press, 6 Aralık 2008, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.</ref><ref>Jung Hee, Song, [http://www.jejuweekly.com/news/articleView.html?idxno=657 ''Adalılar Hala 3 Nisan Katliamı'nın Yasını Tutuyorlar''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20151004170848/http://www.jejuweekly.com/news/articleView.html?idxno=657 |datetarih=4 Ekim 2015 }}, {{İng}} Jeju weekly, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.</ref><ref>Chun-hwa, Hwang. [http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/507643.html ''고양 금정굴 민간인 학살…법원 "유족에 국가배상을''], {{Ko}} Hankyoreh, 29 Kasım 2011, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.</ref>
 
===Macaristan===
 
====II. Dünya Savaşı öncesi ve savaş yılları====
Anadolu'da antikomünist faaliyetler 20. yüzyılın başlarından itibaren gelişmiş, 1920'li yıllarda kapsamlı bir hal almıştır. Bu kapsamda [[Komintern]] delegesi ve [[Türkiye Komünist Partisi (1920)|Türkiye Komünist Partisi]] kurucusu [[Mustafa Suphi]], 28 Ocak 1921 tarihinde 14 yoldaşı ile birlikte öldürülmüştür.<ref>Kılıç, Ecevit [http://arsiv.sabah.com.tr/2008/09/14/haber,ADA012A17D0146FA84E49411F4AA1647.html ''TKP'nin liderleri denizde öldürüldü''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20131106020238/http://arsiv.sabah.com.tr/2008/09/14/haber,ADA012A17D0146FA84E49411F4AA1647.html |datetarih=6 Kasım 2013 }}, [[Sabah (gazete)|Sabah gazetesi]], 14 Eylül 2008, Erişim tarihi: 19 Kasım 2015.</ref> Bu gelişmeyi izleyen yıllarda [[Takrir-i Sükûn Kanunu]] çıkarılarak bütün partiler baskı altına alınmış<ref>TBMM Zabıt Ceridesi, cilt 30, 19. İçtima, 2 Mart 1927 Çarşamba.</ref> ve ardından [[1927 Tevkifatı]] olarak bilinen tutuklama süreci başlatılarak Türkiye Komünist Partisi üyelerine karşı yaygın tutuklama politikası devreye konmuştur.<ref>Demirci, Fatih ''Kadro Hareketi ve Kadrocular'', Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, sayı 15.</ref><ref>Ergüder, J. ''1927 Komünist Tevkifatı, "İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki Duruşma"'', Birikim Yayınları, İstanbul, 1978</ref> [[Hikmet Kıvılcımlı]], [[Nâzım Hikmet]], [[Şefik Hüsnü]] gibi isimler yargılanarak hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Daha sonra 1937 yılında [[Mustafa Kemal Atatürk]] başkanlığındaki heyet, Hikmet Kıvılcımlı'nın yazılarını zararlı ilan ederek sansürleme kararı almıştır.<ref>[http://web.archive.org/save/_embed/http://www.wikisosyalizm.org/images/5/5f/K%C4%B1v%C4%B1lc%C4%B1m_yasak.jpg Başvekalet Kararlar Dairesi Müdürlüğü 15 Aralık 1937 tarih, 7829 nolu kararname.], Erişim tarihi: 7 Haziran 2016.</ref> Kararda ''"Hikmet Kıvılcımlı tarafından yazılarak İstanbul'da Gütenberg matbaasında basılan "Demokrasi, Türkiye, Ekonomi Politikası" adlı broşürün zararlı yazıları taşıdığı anlaşıldığından, Matbuat kanununun 51. Maddesi mucibince satışının yasak edilmesi; Dahiliye vekilliğinin 18.11.937 tarih ve 7478/33, 7969/3 sayılı tezkereleri ile yapılan teklifleri üzerine İcra Vekilleri Heyeti'nce 15.12.937 tarihinde onanmıştır"'' ifadeleri geçmektedir.<ref>[http://www.istanbulgercegi.com/demokrasi-turkiye-ekonumi-polkitikasi-39445443.html Demokrasi, Türkiye, Ekonomi Politikası] (orijinal başlık ''Demokrasi, Türkiye Ekonumi Polkitikası''), Erişim tarihi: 7 Haziran 2016.</ref>
 
 
1927 yılından [[II. Dünya Savaşı]]'nın erken dönemlerine kadar [[Romanya]]'daki [[milliyetçi]], [[aşırı sağ]]cı, [[köktendinci]], [[anti-semitist]] ve [[faşist]] bir oluşum olan [[Demir Muhafızlar]] hareketi, etkin olduğu dönemlerde sıkça antikomünist faaliyetler içerisinde bulunmuştur. Onlara göre [[marksist]] felsefe [[Rumenler|Rumen toplumunun]] altını oyuyordu ve bütün bunlar Hristiyan Rumen milletini zehirlemeye çalışan [[haham]]ların işiydi.<ref>Volovici, L. ''Nationalist ideology and antisemitism: The case of Romanian intellectuals in the 1930s'', {{İng}} Butterworth-Heinemann, no. 13 s. 98</ref>
 
[[1936 Craiova Duruşması]] bilinen kovuşturmalarda [[Romanya Komünist Partisi]] üyeleri askerî mahkeme tarafından yargılanmış, parti liderlerine hapis cezaları verilmiştir.<ref name="jurnalul2005">{{Haber kaynağı |başlık=Procesul de la Craiova |yazar=Rodion Iutis |url=http://jurnalul.ro/scinteia/jurnalul-national/procesul-de-la-craiova-print-44453.html |gazete=Jurnalul Național |tarih=23 Mayıs 2005 |erişimtarihi=30 Mart 2018 |arşiv-urlarşivurl=https://web.archive.org/web/20131202230230/http://jurnalul.ro/scinteia/jurnalul-national/procesul-de-la-craiova-print-44453.html |arşiv-tarihiarşivtarihi=2 Aralık 2013 |ölüurl=yes }}</ref><ref>{{kitap kaynağı|soyadı1=Tismaneanu|ad1=Vladimir|başlık=Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism|yayıncı=Univercity of California Press|url=https://books.google.de/books?id=l-UlDQAAQBAJ&pg=PA76&lpg=PA76&dq=1936+Craiova+Trial&source=bl&ots=L98PFZc_fP&sig=vMM5BSBzcrIdsR8tl83s0QUzjGk&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjIjofs34raAhWB7RQKHST1CFgQ6AEIXTAH#v=onepage&q=1936%20Craiova%20Trial&f=false}}</ref>
 
[[Romanya Devrimi]] sırasında [[Nikolay Çavuşesku]] taraftarı pek çok komünist (689<ref name="ReferenceA">2014 [[Europa World Year Book]], pg. 3758, {{ISBN|978-1857437140}}</ref>–1,200<ref name="theindependent">{{Web kaynağı | url = https://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-unfinished-business-of-romanias-revolution-1849110.html | başlık = The unfinished business of Romania's revolution | eser = [[The Independent]] | tarih = 24 Aralık 2009 | erişimtarihi = 16 Temmuz 2017 | yazar = McLaughlin, Daniel | arşivurl = https://web.archive.org/web/20180414013452/https://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-unfinished-business-of-romanias-revolution-1849110.html | arşivtarihi = 14 Nisan 2018 | ölüurl = no }}</ref> arası kişi) yaralanmış ve öldürülmüştür.
916.352

değişiklik