"MediaWiki:Gadget-twinklespeedy2.js" sayfasının sürümleri arasındaki fark

biraz türkçe
(05:14, 15 September 2020‎ enwiki'den orjinal versiyon)
(biraz türkçe)
}
 
Twinkle.addPortletLink(Twinkle.speedy.callback, 'CSDHızlı sil', 'tw-csd', Morebits.userIsSysop ? 'DeleteVP:HS\'ye pagegöre accordingsayfayı tohızlı WP:CSDsil' : 'RequestVP:HS\'ye speedygöre deletionsayfayı accordinghızlı tosilinmesi WP:CSDiçin işaretle');
};
 
Twinkle.speedy.dialog = new Morebits.simpleWindow(Twinkle.getPref('speedyWindowWidth'), Twinkle.getPref('speedyWindowHeight'));
dialog = Twinkle.speedy.dialog;
dialog.setTitle('ChooseHızlı criteriasilme forkriteri speedy deletionseçin');
dialog.setScriptName('Twinkle');
dialog.addFooterLink('SpeedyHızlı deletionsilme policypolitikası', 'WPVP:CSDHS');
dialog.addFooterLink('TwinkleYardım/Hata helpbildirimi', 'WPVikipedi tartışma:TW/DOC#speedyTwinkle');
 
var form = new Morebits.quickForm(callbackfunc, Twinkle.getPref('speedySelectionStyle') === 'radioClick' ? 'change' : null);
list: [
{
label: 'TagSadece page onlyişaretle, don\'t deleteSilme!',
value: 'tag_only',
name: 'tag_only',
tooltip: 'IfSayfayı yousilmek justyerine wantyalnızca toetiketlemek tag the page, instead of deleting it nowistiyorsanız',
checked: !(Twinkle.speedy.hasCSD || Twinkle.getPref('deleteSysopDefaultToDelete')),
event: function(event) {
deleteOptions.append({
type: 'header',
label: 'Delete-relatedSilme optionsile ilgili seçenekler'
});
if (mw.config.get('wgNamespaceNumber') % 2 === 0 && (mw.config.get('wgNamespaceNumber') !== 2 || (/\//).test(mw.config.get('wgTitle')))) { // hide option for user pages, to avoid accidentally deleting user talk page
list: [
{
label: 'AlsoTartışma deletesayfasını talkda pagesil',
value: 'talkpage',
name: 'talkpage',
tooltip: "Bu seçenek, ek olarak sayfanın tartışma sayfasını da siler.",
tooltip: "This option deletes the page's talk page in addition. If you choose the F8 (moved to Commons) criterion, this option is ignored and the talk page is *not* deleted.",
checked: Twinkle.getPref('deleteTalkPageOnDelete'),
event: function(event) {
list: [
{
label: 'AlsoAyrıca deletetüm allyönlendirmeleri redirectsde sil',
value: 'redirects',
name: 'redirects',
tooltip: 'Bu seçenek, ek olarak gelen tüm yönlendirmeleri de siler.',
tooltip: 'This option deletes all incoming redirects in addition. Avoid this option for procedural (e.g. move/merge) deletions.',
checked: Twinkle.getPref('deleteRedirectsOnDelete'),
event: function(event) {
list: [
{
label: 'NotifyEğer pagemümkün creatorise ifsayfayı possibleoluşturan kullanıcıyı bilgilendir',
value: 'notify',
name: 'notify',
tooltip: 'Eğer Twinkle seçeneklerinden birimleri aktif etmişseniz, Sayfayı oluşturan kullanıcının mesaj sayfasına bildirim şablonu yerleştirilecek' +
tooltip: 'A notification template will be placed on the talk page of the creator, IF you have a notification enabled in your Twinkle preferences ' +
'Bu kutu işaretli ise ve seçtiğiniz HS kriterine göre kullanıcıya HG şablonu da gönderilebilir.',
'for the criterion you choose AND this box is checked. The creator may be welcomed as well.',
checked: !Morebits.userIsSysop || !(Twinkle.speedy.hasCSD || Twinkle.getPref('deleteSysopDefaultToDelete')),
event: function(event) {
list: [
{
label: 'TagBirçok withkriteri multiple criteriaişaretle',
value: 'multiple',
name: 'multiple',
type: 'div',
name: 'work_area',
label: 'HS modülü başlatılamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Twinkle geliştiricilerine sorun hakkında bilgi verin.'
label: 'Failed to initialize the CSD module. Please try again, or tell the Twinkle developers about the issue.'
});