"Milliyetçilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
k (redaksiyon)
[[Latince]] kökenli olan ''"nation"'', kök anlamı itibarıyla "aynı atadan gelenler topluluğu" demektir. Dolayısıyla esasen Türkçe ''kavim'' veya ''aşiret'' karşılığıdır. Türkçe ''ulus'' ise siyasi amaçla bir araya gelmiş olan boylar konfederasyonunu ifade eder (ayrıca eski Türkçedeki ''budun''<ref>http://www.tdk.gov.tr</ref> sözcüğü de aynı anlamı verir).
 
== Milliyetçilik Kavramıkavramı ==
Milliyetçilik Kavramı [[Anthony D. Smith]]‘e göre, çağın ruhunu yansıtmaktadır ve daha eski sembol ve fikirlerle de bağlantılıdır.<ref>A. D. Smith, ‘Milliyetçilik ve Kültürel Kimlik’, (Millî Kimlik), Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 1998, s. 76.</ref> [[Ernest Gellner]] ise, mevcut kültürün gerisine gidip ondan bir ulus yaratma, geçmiş bir kültürü bugünden keşfetme ve kurma eylemi olarak tanımlamıştır.<ref>E. J. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, s.77-78.</ref> [[Eric Hobsbawm]] ise ulusun oluşum sürecine değinerek 3 yöntemden bahsetmiştir. Bunlar; devlet eliyle yürütülen merkezi ve yaygın eğitim, devlet ve toplumu bütünleştiren kitlesel törenler ve ulusal anıtlar etrafında örülen sembolik birliklerdir.<ref>E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, Oxford University Press, 1983, s. 48-49.</ref>