"Ari ırk" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Yazım hataları düzeltildi.
k (→‎top: düzeltme AWB ile)
(Yazım hataları düzeltildi.)
Etiketler: Görsel Düzenleyici Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
{{üslup|tarih=Haziran 2020}}
{{kaynaksız}}
'''Ari ırkı M.Ö 2000''' yıllarında Ren nehrinden Etil nehrine kadar uzanan geniş sahalarda daha sonra dünya tarihinde büyük rol oynayacak olan Nordic ırkına mensup Arî toplulukları yaşıyordu. Bu topluluklar bugün Sanskritçe Latince Farsça İngilizce Fransızca ve Almanca gibi dillerin henüz birbirinden ayrılmadan önce ari veya hintHint-avrupaAvrupa dili adı verilen bir dilin lehçelerinin konuşuyorlardı. Fakat bu topluluklar arasında ırk Birliğibirliği bulunmuyordu. Ziraat hayvancılık ve avcılık yapan Ari toplulukları bir yere bağlı kalmazlar durmadan yer değiştirirler. Yerleşik ve Medeni Kavimler ile temasa gelinceyegeçinceye kadar yazılariyazıları yoktu buna karşılık onların göç ve toplantı zamanlarında ozanların eşliğinde birlikte söyledikleri şarkıları vardı yani Sözlüsözlü edebiyatları vardı.
 
Arî topluluklarında milattan önceM.Ö 2000 yılında Akdeniz ülkelerine doğru büyük bir göç hareketi başladı. Ari ana kütlesinden kopan bir topluluk batıya yöneldi. Kelt adıyla anılan bu topluluk İspanya'ya ulaştıktan sonra ikiye ayrıldı bunlardan biri İspanya'da yerleşirken diğeri İngiltere'ye geçtiyerleşti. anakütledenAnakütleden kopan başka bir topluluk da Alpleri aşıp İtalya'ya yayıldı. Romalıların atalarını oluşturan bu topluluk '''italik''' adını taşıyordu.
 
Aka adıyla anılan bir toplulukta bugünkü Yunanistan'a indi. Aynı şekilde Arî topluluklarından ayrılan Bir kütle Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girerek Kızılırmak havzasına başka bir kütlede Balkanlar ve boğazlar üzerinden Anadolu'ya geçerek Ege Bölgesi'nde gelip yerleşti bunlardan Kızılırmak hafızasına gelen kitleler bölgenin yerli halkı Hattiler ile karışıp kaynaşarak Hitit adıyla Anadolu'nun en büyük Devleti'nidevletini kurdular öte yandan Ege Bölgesi'nde yerleştikleri yerin adı ile tanınan Lidyalılar ise dünya ticaretinde başlıca rol oynadılar. Karadeniz'in kuzeyinde kalan Ari topluluklarında milattan önce 1500 yıllarında yeni bir hareketlenme daha meydana geldi. Yine anakütleden kopmalar ve göçler başladı. Anakütleden kopan gruptan biri Hazar Denizi'nin kuzeyinden ortaOrta Asya'ya girdiyöneldi. Diğeri ise Kafkaslar üzerinden İran'a yöneldi, ortaOrta Asya'ya giren topluluk ikiye ayrıldı. Bunlardan biri Orta Asya'nın doğusuna doğru yayılırken diğeri Hindistan'a indi Hindistan'a inen ariAri topluluğu burada bir kast sistemi meydana getirerek kalabalık yerli halk içinde varlığını korumaya çalıştı. Öte yandan iranaİran'a giren Ari kütleleri de burada Med ve Pers adlarıyla büyük devletler kurarak dünya tarihinde önemli rol oynadılar.
 
AyniAynı tarihlerde Arî hala kütlesinden ayrılan iki grup Akdeniz ülkelerine yöneldi. Bunlardan Dor adıyla anılan kütleler bugünkü Yunanistan'a inerek daha önce buraya gelmiş olan Akalar 'la karışıp kaynaştı larve firikFirik adıyla tanınan kütlelerde Balkanlar ve boğazlar üzerinden Anadolu'ya geçtiler.
 
Avrupa dillerini kullanan [[Hindistan]]'dan [[Batı Avrupa]]'ya Kadar olan bölgede yaşayan halkların çoğunu ortak bir ırk kabul eden kavramdır. Ari ırk teorisine göre Avrupalı olan bu kavim tarih çağlarının başında Hindistan'ı istila etmiş ve bugün Hindistan'daki kast sistemi, ve yerel din bu istila sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak 2009 yılında sonuçlanan ve Harvard, MIT gibi ABD'nin önde gelen üniversiteleri tarafından yürütülen ortak bir genetik araştırma sonucunda bu sosyal gruplar arasında genetik büyük farklar saptamanın imkânsız olduğu, dolayısıyla da kast sisteminin böyle bir istilanın ürünü olmadığı anlaşılmıştır.
57

değişiklik