"Nevzat Tarhan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik
(İstanbul Tabip Odası tarafından verilen kararı yazdım.)
Etiketler: Görsel Düzenleyici değişikliği Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
Etiket: Elle geri alma
}}
 
'''Nevzat Tarhan,''' (d. 7 Temmuz 1952, [[Merzifon]], [[Amasya]]), Türk [[Doktor (tıp)|hekim]], [[psikiyatr]]ist ve [[Nöropsikoloji|nöropsikolog]]. [[Üsküdar Üniversitesi]]'nin kurucu rektörü. 1998 yılında Memory Centers of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı. Türkiye'de ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Türk-Amerikan Nöropsikiyatri Derneği Türkiye Şubesi başkanıdır.
'''Nevzat Tarhan,''' (d. 7 Temmuz 1952, [[Merzifon]], [[Amasya]]), Türk [[Doktor (tıp)|hekim]], [[psikiyatr]]ist ve [[Nöropsikoloji|nöropsikolog]]. [[Üsküdar Üniversitesi]]'nin kurucu rektörü. 1998 yılında Memory Centers of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı. Türkiye'de ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Türk-Amerikan Nöropsikiyatri Derneği Türkiye Şubesi başkanıdır.İstanbul Tabip Odası 11.2.1993 tarih ve 38 nolu onur kurulu kararı:Dr. Sedat ÖZKAN'ın başvurusu üzerine Dr.Nevzat TARHAN hakkında İTO yönetim kurulunun 4 Şubat 1992 tarih ve 5 no'lu kararı ile açılan soruşturması dosyası , fezleke, Dr. Gülsüm Alev TANVERDİ ( Nogay ), Dr.Sedat ÖZKAN, Dr.Nevzat TARHAN ve Psk.Yıldız BURKOVİK'in yazılı ifadeleri, Nöropsikiyatri derneğinin hazırlattığı iki farklı kişi raporları, Dr.Sedat ÖZKAN'ın poster sunusu ve ''Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty'' dergisine teslim ettiği yazı ile Dr.TARHAN'a ve Psk.Yıldız BURKOVİK'in sözlü ifadelerine başvurulmuştur. Dr. Gülsüm Alev TANVERDİ 'ye ulaşılamadığı için yazılı ifadeleri yeterli görülmüştür.Yapılan tüm incelemeler sonucunda detaylı (5sayfa)kanaat raporumuz dosyaya eklenerek aşağıdaki sonuca varılmıştır.Dr.TARHAN'ın ''Drives and Impulse Control 4.International Symposium'' da sunduğu ''Psychiatric and Psychosocial Assesment of Self-Mutilating Behavior in a Controlled Study'' başlıklı çalışma1-Ayrı kriterlere göre seçilen ve ayrı formatlar uygulanan 2 hasta ve bir kontrol grubunun birleştirilmesinden ortaya çıkmıştır.2-Hasta gruplarına uygulanmayan STA1 ve STA2 testleri uygulanmış gibi gösterilmiştir.3-Hasta grubuna sorulmayan sorular sorulmuş gibi gösterilerek yeni tablolar üretilmiştir.4-20 hastalık gruba 7 hasta eklenmesi ile mümkün olmayan sayısal değişiklikler oluşmuştur.5-Metin kısmı ele alındığında Dr.TARHAN'ın çalışması,Dr.ÖZKAN'ın çalışması ile 38 kişilik kontrol grubu eklenmesine karşın tartışmada hiçbir ekleme yapılmamış ve referans olarak geçme dışında ilk çalışmadan söz edilmemiştir.Bütün bu verilere göre Dr.TARHAN'ın1-Kuram ve metodolojisi Dr.S.ÖZKAN'a ait olan ve Dr.S.Özkan ve Dr. Gülsüm Alev TANVERDİ tarafından yürütülen çalışmanın sözkonusu kişilerin izni olmadan değiştirilmesi bilimsel ahlak ve etik kurallarına aykırı olduğu2-Uygulanmayan yöntemleri uygulanmış gibi göstererek gerçek dışı veri üretmenin bilimsel ahlaka uygun olmadığı kanısına varılmıştır.SONUÇ:Dr.Nevzat TARHAN'ın 13.1.1993 tarihli Kurulumuz Başkanlığı'na verdiği dilekçede ileri sürdüğü 4.madde ikinci paragraftaki hususun ''Tabip Odaları'nın Yargılama Usullerine İlişkin Yönerge''nin uygulama alanı başlıklı bölümündeki 2 ve 14.maddesi ve 6023 Sayılı Yasanın 1.maddesi gereği ,geçerli olmayacağı;Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 7.maddesine aykırı davrandığı kanısına varılmıştır.Bunun sonucunda Dr.Nevzat TARHAN'ın eylemine uygun ''YAZILI İHTAR'' ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir .Üyeler: Dr.Şükrü Erkurt Dr.Faik Çelik Dr.Yıldırım Gülhan Dr Nüvit Duraker Dr.Nükhet Tüzüner.
 
==Hayatı==
18.146

değişiklik