"Tesettür" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Nevmit tarafından yapılan 23036101 sayılı değişiklik geri alınıyor.
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
Etiket: Elle geri alma
(Nevmit tarafından yapılan 23036101 sayılı değişiklik geri alınıyor.)
Etiket: potansiyel vandalizm
Kur'an'da erkeklerin örtünmesine dair ifade bulunmaz. [[Hadis]]lerde ise erkekte göbekten diz kapağına kadar olan bölge avret sayılır.
"''Erkeğin avreti göbeği ile diz kapağı arasıdır''"<ref>el-Mecmu, III/167; el-Fıkhu’l-İslamî, I/588.</ref> "''Diz kapakları avret yerlerindendir.''"<ref>ez-Zeylai, Nasbu'r-Raye, 2. baskı, Kahire 1357/1938, I, 297.</ref> [[Hanefî]]ler erkeklerde diz kapaklarını avretten sayarken, [[Şafiî]]ler ve [[Malikî]]ler avretten saymaz. Malikî mezhebi, ise bazı hadisleri örnek göstererek uyluk bölgesinin de erkekte avret sayılmayacağını ifade eder.<ref>[http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=27971 Sorularla İslamiyet | Mezhepler arasında erkeğin avret yerinin farklı değerlendirilmesi bir çelişki değil midir? Uyluklar avret midir?] URL erişim tarihi: 21 Şubat 2008.</ref> Aynı şekilde [[cariye]]lerin avreti de erkeklerle aynı sayılmıştır.
 
Şafiî fakihlerinden İbn Hacer Heytemî ve Şirvanî'nin ''"Aynada veya suda görünen kadın görüntüsüne bakmak haram değildir. Ancak fitneye vesile olduğu takdirde haram olur."'' dedikleri<ref>Tuhfetü’l-Muhtâç ve Şirvâni, c. 7, s. 192; Halil Gönenç, günümüz meselelerine fetvalar – 2, s: 167</ref>, Kalyûbî'nin ve Becrimî'nin ise aynadaki ve sudaki görüntüye şehvetle bile bakmanın haram olmadığını söyledikleri aktarılmaktadır.<ref>[https://books.google.com.tr/books?id=wJx0DwAAQBAJ&pg=PT315&dq=%22%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AC+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D9%88+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%88%D9%84%D9%88+%D9%85%D8%B9+%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A9%22&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi7oeOVpaDpAhUQ2aYKHREYCAAQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%22%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AC%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9%20%D9%81%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%85%D8%B9%20%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A9%22&f=false حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين 1-4 ج3] Ḥâşiyetü’l-Ḳalyûbî ʿalâ Şerḥi’l-Maḥallî ʿale’l-Minhâc, Cilt: 3, s. 209, Dar Al-Fikr: "وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة"</ref><ref>[https://books.google.com.tr/books?id=d1R7DwAAQBAJ&pg=PT99&dq=%22%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AC+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%86%D8%AD%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9+%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%88%D9%84%D9%88+%D9%85%D8%B9+%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A9%22&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjr8cTmpKDpAhU6wcQBHXsOBawQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%22%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AC%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%85%D8%B9%20%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A9%22&f=false حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني 1-5 ج4] Habib's masterpiece on Sharh al-Khatib, vol. 4, p. 372, Dar al-Fikr: "وخرج به رؤية الصورة في نحو المرآة ومنه الماء فلا يحرم ولو مع شهوة"</ref> Fakihlerin eserlerinde fitne ile kastedilenin şehvete bağlı olarak cinsel ilişki ya da onun ön hazırlığı sayılan birtakım davranışlar olduğu ifade edilmektedir.<ref>Abdullah Kahraman, Klasik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel bir Bakış, marife, yıl. 4, sayı. 2, güz 2004, s. 62</ref><ref>Şirbinî, Muğni’l-Muhtac: “''Cinsel ilişkide bulunma veya bunun öncesindeki işlere davetiye çıkaracak şekilde bir fitne korkusu bulunduğunda, kadının yüzüne ve ellerine bakmak da haramdır. (…) Kişi, bir kadının ellerine ve yüzüne şehvetle yani yalnızca lezzet almak amacıyla bakarsa, fitneden emin olsa bile bu bakış haram olur.''</ref><ref>İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtar: "''İllet ise Allahu a’lem fitne korkusu olmalıdır. Çünkü şehvetle kadının dış elbisesine veya sırtındaki elbiselere bakıp onun bedeninin uzunluğunu, benzerini düşünmek, kişiyi onunla konuşmaya çeker, o da kişiyi başka bir harekete götürür.''"</ref> Hanefi fakihlerinden İbn'i Âbidin'in "Resim haline getirilmiş avret yerlere bakmanın mahzuru hususunda bir şey bulamadım; araştırıla..." dediği söylenmektedir. <ref>Reddü'I-Muhtâr, VI, 373</ref>. Bununla birlikte, günümüzde İbn Hacer Heytemi'nin ve Şirvânî'nin görüşüne dayanarak gazete ve dergilerdeki müstehcen resimler ile televizyondaki açık görüntüler gerçek değil resim ve hayal olduğu için, onlara bakmanın hakiki kadının vücuduna bakmak gibi haram sayılmadığı ancak şehvet ile bakan bir kimse için haram olduğu şeklindeki görüşe yaygın olarak yer verilmektedir.<ref>Halil Gönenç, günümüz meselelerine fetvalar – 2, s: 167</ref><ref>Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali</ref><ref>Muhammed Hadimi, Ali bin Emrullah, İslâm Ahlâkı</ref> Lübnan'daki Ahbâşîler Cemaati'nin ise aynadaki ve ekrandaki namahrem kadına şehvetle bile bakmayı caiz gördüğü iddia edilmektedir.<ref>Muhammad Saed Abdul-Rahman, Islam: Questions And Answers - Schools of Thought, Religions and Sects, s. 202, Londra, 2004: "''They permit looking at a non-mahram woman in a mirror or on a screen, even with desire''"</ref> Şia'da ise "''Erkek, rezil ve kepaze olmayan tanıdığı namahrem bir kadının fotoğrafına bakmamalıdır. Şehvet ve harama düşme korkusu olmadıkça surat ve ellerine bakmanın sakıncası yoktur.''" şeklinde bir görüş bulunmaktadır.<ref>Ali Hüseyni Sistani, Bakma Hükümleri</ref>
 
==== Tesettür üzerine tartışmalar ====
Anonim kullanıcı