"Şemsi Ahmed Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
1553 İran Seferi'ne sipahiler ağası olarak katılmıştır. [[Şehzade Mustafa]]'nın isyan edip kendini hükümdar ilan etmesi haberini İstanbul'a çavuşbaşı ağa ile birlikte getirmiştir. I. Süleyman'a yeniçerilerin Şehzade Mustafa taraftarı olduklarını bildirip bu isyanı bastırmak için kapıkulu askeri komutanlığını padişahın şahsen almasının uygun olacağı tavsiyesini vermiştir. I. Süleyman döneminde 1551'de [[Şam]] ve sonra [[Sivas]] eyalet valilikleri görevleri yapmış, 1554'te Sivas beylerbeyi tayin edilmiştir. Bir müddet sonra Rumeli beylerbeyi olmuştur. Bu görevde iken 1556'da Zigetvar Seferi'ne katılmıştır. Rumeli askeri ve 2000 yeniçerilik bir güçle Bobofça kalesini ele geçirme görevini üzerine almıştır..<ref name="yaşamyapıt"/>
 
Rumeli Beylerbeyi iken, [[I. Süleyman|Kanuni Sultan Süleyman]]'ın damadidamadı ve dönemin sadrazamı olan [[Damat Rüstem Paşa]] ve karısı kızı [[Mihrimah Sultan]]'dan olan torunu "[[Ayşe Hümaşah Sultan|Ayşe Hanım Sultan]]" ile evlenmiştir.<ref name="uzunçarsılı"/>
 
II. Selim'in tahta çıkmasıyla vezirlik rütbesi verilip kubbealtı veziri olarak göreve başlamıştır. 1576'de ikinci vezir iken, [[Piyale Paşa]] üçüncü vezir görevi yapmaktaydı. 1576'da [[II. Selim]]'in kızı ve yeni padişah [[III. Murad]]'ın kız kardeşi Gevher Sultan ile evlenen Piyale Paşa'ya ikinci vezir olarak görev verilmiş ve Şemsi Ahmet Paşa üçüncü vezirliğe düşürülmüştür. Bundan dolayı Şemsi Ahmed Paşa sadrazam olan [[Sokullu Mehmet Paşa]] ile yaptığı münakaşa dolayısıyla bu görevinden atılmıştır. Piyale Paşa'nın ikinci vezirliğinin Sadrazam Sokullu tarafından Piyale Paşa'nın sadrazamlığa yolunun açılması olduğu Peçevi tarihi tarafından belirtilmiştir. Fakat Piyale Paşa 1578'de ölmüştür.<ref name="peçevi">Peçevi İbrahim Efendi (1283 / ) baskısı, "Peçevi Tarihi" C.1 say.140-141</ref>
== Dış bağlantılar ==
 
* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) , (1996), [https://archive.org/stream/sicill-i.osmani_01/Sicill-i.Osmani_01#page/n223/mode/2up ''Sicill-i Osmani''], İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.I s.210
* Afyoncu, Erhan "Şemsi Ahmed Paşa" (2010) ''Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt:38 Sayfa:527-529'' İstanbul:TDV Yayınları. Online:[http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c38/c380324.pdf]
 
2.315

değişiklik