"Fatura" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
Perakendeciler Yazarkasa fişi kullanırlar. Ancak aşağıdaki durumlarda Fatura keserler:
(Aynı işlem için hem fatura hem fiş istenemez ve düzenlenemez. Yalnızca biri verilir.)
# Müşteri tarafından istenmesi halinde, değeri kaç lira olursa olsun, malı satan veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur. Örneğin işletmesi için ürün alanlar işletmenin muhasebe kayıtlarında gedergider gösterip vergiden düşebilmek için mutlaka fatura almalıdır. (İstisnalar olabilir. Örneğin Akaryakıt istasyonlarından araçlara alınan yakıtların Yazarkasa fişleri işletmeler tarafından vergiden düşmek için yeterlidir. )
# Belirli bir tutarı aşan alışverişlerde. Bu tutar düzeyi her yıl değişebilir. Günümüzde bilgisayarlı yazarkasalar tutarın aşıldığını Fatura kesilmesi gerektiğini uyarmakta hatta Fiş kesilmesine izin vermemektedir.
# Tutarı ne olursa olsun “Lüks” sayılan ürünlerde. Örneğin “Cep telefonları”…
==Kaynakça==
* ALVER Cemil: Adi Şirket ve Ticaret Kanunu Genel Esasları, Açıklamalı-İçtihatlı, 2. B., Ankara 1991 / İkinci Kitap, Ticaret Kanunu Genel Esasları, Açıklamalı-İçtihatlı, Ankara 1991.
* ARKAN Sabih : Ticarî İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 20. B., Ankara 2015.
* DERYAL Yahya: Ticaret Hukuku, Güncellenmiş 7. B., Trabzon 2004.
* 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
2.144

değişiklik