Yaptırım: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Kurulmuş olan bir hukuki işleme , [[kanun]] koyucunun tarafların istediği hüküm ve neticeleri bağlamamasıdır. Geçersizlik kavramı '''eksiklik''' , '''butlan''' ve '''iptal'''i içerir.''Butlan'' en ağır yaptırım türüdür. Kamu yararı düşüncesiyle hukuk düzeni tarafından konulmuş bir yaptırım türüdür.Bir sözleşmenin , emredici hukuk kurallarına veya ahlaka , kamu düzenine veya kişilik haklarına aykırı bulunması halinde söz konusu olur. Ayırt etme gücü olamayanın yapmış olduğu sözleşme de butlanla sakattır. Butlan tam ve kısmi olarak ikiye ayrılır. Tam butlanda sözleşmenin tamamı geçersizken kısmi butlanda sözleşmenin ihtiva ettiği kısımlar için sakatlık söz konusudur.''İptal'' menfaati korunan kişinin iradesiyle belli bir süre içinde istenmesi koşuluyla bir işlemin yapıldığı andan itibaren hüküm ifade etmemesine imkân veren bir yaptırım şeklidir. ''Eksiklik'' de yapılan sözleşmede , sözleşmenin tüm gereklerinin yerine getirmemesi durumudur.
=== Ceza ===
[[Ceza]], kanunun suç olarak nitelediği bir eylemin karşılığı olarak öngörülen caydırıcı yaptırımdır. Hukuk kurallarına aykırı davranışların bir kısmı suç sayılır. Bu davranışın yaptırımı kişilerin cezalandırılmasıdır. Suçların boyutlarına göre farklı cezalar mevcuttur.
 
=== Zoralım (Müsadere) ===
Suç işlenmesiyle ilişkisi olan eşyanın , suç işlenmesinde kullanılan ya da bu amaçla hazırlanan veya suçtan dolayı ortaya çıkan suç ürünü olan eşyanın mahkeme kararıyla Devlet hazinesine mal edilmesidir.
23.422

düzenleme