"Wolf Kimya Ödülü" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Düzenleme, bağlantılar
k (Bot: Kaynak ve içerik düzenleme (hata bildir))
(Düzenleme, bağlantılar)
'''Wolf Kimya Ödülü''', yılda bir kez [[İsrail]]'deki [[Wolf Vakfı]] tarafından verilir. Vakıf tarafından kurulan ve 1978'den beri verilen altı [[Wolf ÖdülündenÖdülü]]'nden biridir;. diğerleriDiğer Tarımödüller, Matematiktarım, Tıpmatematik, tıp, [[Wolf Fizik Ödülü|Fizikfizik]] ve Sanatsanat alanlarında verilir.
 
== Ödül Kazananlar<ref>[http://www.wolffund.org.il/index.php?dir=site&page=winners&name=&prize=3016&year=&field=3002 Wolf Prize Recipients in Chemistry]</ref> ==
 
== Ödül kazananlar ==
==1978 yılından bu yana Wolf Kimya Ödülü'nü kazanan bilim insanları Ödülşu Kazananlarşekildedir;<ref>[http://www.wolffund.org.il/index.php?dir=site&page=winners&name=&prize=3016&year=&field=3002 Wolf Prize Recipients in Chemistry]</ref> ==
{| class="wikitable"
! style="width:7%" |Yıl
|[[Carl Djerassi]]
|{{AUT}}
|biyoorganikBiyoorganik kimya alanındaki çalışmaları, yeni spektroskopik tekniklerin uygulanması ve uluslararası işbirliğini desteklemesi nedeniyle.
|-
|1979
|[[Herman Francis Mark|Herman Mark]]
|{{AUT}}
|doğalDoğal ve sentetik polimerlerin yapısını ve davranışını anlamadaki katkılarından dolayı.
|-
|1980
|[[Henry Eyring (kimyager)|Henry Eyring]]
|{{MEX}}
|mutlakMutlak oran teorisi ve kimyasal ve fiziksel süreçlere yaratıcı uygulamaları için.
|-
|1981
|[[Joseph Chatt]]
|{{GBR}}
|sentetikSentetik geçiş metali kimyasına, özellikle geçiş metali hidritleri ve dinitrojen komplekslerine öncü ve temel katkılar için.
|-
| rowspan="2" |1982
|[[George C. Pimentel]]
|{{USA}}
|matrisMatris izolasyon spektroskopisinin geliştirilmesi ve fotodisiyatif lazerlerin ve kimyasal lazerlerin keşfi için.
|-
| rowspan="3" |1983/4
|[[Herbert S. Gutowsky]]
|{{USA}}
|kimyadakiKimyadaki nükleer manyetik rezonans spektroskopisinin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki öncü çalışmaları için.
|-
|[[Harden M. McConnell]]
|[[John S. Waugh]]
|{{USA}}
|katılardaKatılarda yüksek çözünürlüklü nükleer manyetik rezonans spektroskopisine temel teorik ve deneysel katkılarından dolayı.
|-
|1984/5
|[[Rudolph A. Marcus]]
|{{CAN}} / {{USA}}
|kimyasalKimyasal kinetiğe yaptığı katkılardan dolayı, özellikle de moleküler olmayan reaksiyonlar ve elektron transfer reaksiyonları teorileri.
|-
| rowspan="2" |1986
|[[Elias James Corey]]
|{{USA}}
|sonSon derece karmaşık birçok doğal ürünün sentezi ve bu tür sentezler hakkında yeni düşünme biçimlerinin gösterilmesi üzerine olağanüstü araştırmalar için.
|-
|[[Albert Eschenmoser]]
|{{SUI}}
|doğalDoğal ürünler, özellikle Vitamin-B12 oluşumu için sentez, stereokimya ve reaksiyon mekanizmaları üzerine olağanüstü araştırmalar için.
|-
|1987
|[[David Chilton Phillips|David C. Phillips]] <br /> [[David Mervyn Blow|David M. Blow]]
|{{GBR}} <br /> {{GBR}}
|proteinProtein X-ışını kristalografisine ve enzim yapılarının ve etki mekanizmalarının aydınlatılmasına katkılarından dolayı.
|-
|1988
|[[Joshua Jortner]] <br /> [[Raphael David Levine]]
|{{ISR}} <br /> {{ISR}}
|molekülerMoleküler sistemlerde enerji alımını ve bertarafını ve dinamik seçicilik ve özgüllük mekanizmalarını açıklayan kesin teorik çalışmaları için.
|-
|1989
|[[Duilio Arigoni]] <br /> [[Alan R. Battersby]]
|{{SUI}} <br /> {{GBR}}
|enzimatikEnzimatik reaksiyonlar mekanizmasının ve doğal ürünlerin biyosentezinin, özellikle de yaşamın pigmentlerinin aydınlatılmasına temel katkılarından dolayı.
|-
|1990
|[[John Pople]]
|{{GBR}}
|özellikleÖzellikle etkili ve yaygın olarak kullanılan modern kuantumimyasal metotların geliştirilmesinde teorik kimyaya yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı.
|-
|1993
|[[Ahmed Zewail|Ahmed Hassan Zewail]]
|{{EGY}} / {{USA}}
|lazerLazer femtokimyasının gelişmesine öncülük ettiği için. Lazerler ve moleküler ışınlar kullanarak, femtokimya, kimyasal reaksiyonların gerçek zamanlı olarak gerçekleştiği evrimi araştırmayı artık mümkün kıldı.
|-
|1994/5
|[[Richard Lerner]] <br /> [[Peter G. Schultz|Peter Schultz]]
|{{USA}} <br /> {{USA}}
|katalitikKatalitik antikorlar geliştirmek için, böylece klasik kimyasal prosedürlerle elde edilmesi imkansız olduğu düşünülen kimyasal reaksiyonların katalizine izin vermek.
|-
|1995/6
|[[Gilbert Stork]] <br /> [[Samuel J. Danishefsky]]
|{{USA}} <br /> {{USA}}
|kompleksKompleks moleküllerin, özellikle polisakkaritler ve diğer birçok biyolojik ve tıbbi açıdan önemli bileşiklerin sentezinde yeni yollar açan yeni kimyasal reaksiyonlar tasarlamak ve geliştirmek için.
|-
|1996/7
|-
|1998
|[[Gerhard Ertl]] <br /> [[GaborGábor A. Somorjai]]
|{{GER}}; <br /> {{HUN}} / {{USA}}
|genelGenel olarak yüzey bilimi alanına üstün katkıları ve özellikle tek kristal yüzeylerde heterojen katalitik reaksiyonların temel mekanizmalarının açıklığa kavuşturulması için.
|-
|1999
|[[Raymond Lemieux|Raymond U. Lemieux]]
|{{CAN}}
|oligosakkaritlerinOligosakkaritlerin incelenmesi ve sentezine ve biyolojik sistemlerde moleküler tanımadaki rollerinin açıklanmasına temel ve seminal katkılarından dolayı.
|-
|2000
|[[F. Albert Cotton|Frank Albert Cotton]]
|{{USA}}
|tekTek veya çoklu bağlarla doğrudan bağlı metal atom çiftleri ve kümelerine dayanan tamamen yeni bir geçiş metali kimyası aşaması açmak için.
|-
|2001
|[[Henri B. Kagan]] <br /> [[Ryōji Noyori]] <br /> [[K. Barry Sharpless]]
|{{FRA}} <br /> {{JPN}} <br /> {{USA}}
|kiralKiral moleküllerin sentezi için asimetrik kataliz geliştirmedeki öncü, yaratıcı ve önemli çalışmaları için, insanlığın temel ve pratik önemi olan yeni ürünler yaratma yeteneğini büyük ölçüde arttırıyor.
|-
|2002/3
|[[Harry B. Gray]]
|{{USA}}
|biyoBiyo-inorganik kimyada öncü çalışmalar, yeni yapı prensipleri ve proteinlerde uzun menzilli elektron transferi.
|-
|2005
|[[Richard N. Zare]]
|{{USA}}
|lazerLazer tekniklerinin dahiyane uygulamaları, moleküllerdeki karmaşık mekanizmaları ve analitik kimyada kullanımlarını tanımlamak için.
|-
|2006/7
|[[Ada Yonath]] <br /> [[George Feher]]
|{{ISR}} <br /> {{USA}}
|peptitPeptit bağı oluşumunun ribozomal makinelerinin ustaca yapısal keşifleri ve fotosentezde ışıkla çalışan birincil süreçler için.
|-
|2008
|[[W. E. Moerner|William E. Moerner]] <br /> [[Allen J. Bard]]
|{{USA}} <br /> {{USA}}
|nanoskopikNanoskopik rejime etkisi olan moleküler ve hücresel alandan karmaşık malzeme sistemlerine kadar yeni bir bilim alanının, tek molekül spektroskopisinin ve elektrokimyanın ustaca oluşturulması için.
|-
|2009
|-
|2011
|[[Stuart A. Rice]] <br /> [[Ching Wan Tang|Ching W. Tang]] <br /> [[Krzysztof Matyjaszewski]]
|{{USA}}; <br /> {{USA}}; <br /> {{POL}} / {{USA}}
|sentezSentez, özellikler ve organik materyallerin anlaşılması alanındaki kimya bilimlerine derin yaratıcı katkılar için..
|-
| rowspan="2" |2012
|[[A. Paul Alivisatos]]
|{{USA}}
|nanobiliminNanobilimin bir yapı taşı olarak kolloidal inorganik nanokristali geliştirmesi ve bu parçacıkların sentezini kontrol etmeye, fiziksel özelliklerini ölçmeye ve anlamaya temel katkılar sağlaması nedeniyle.<ref>[http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2012/01/12/alivisatos-wins-wolf-prize-in-chemistry Berkeley Lab]</ref>
|-
|[[Charles M. Lieber]]
|{{USA}}
|nanokimyayaNanokimyaya yaptığı seminal katkılar ve özellikle tek kristalli yarı iletken nanotellerin sentezi, nanotellerin temel fiziksel özelliklerinin karakterizasyonu ve bunların elektronik, fotonik ve nanotıp için uygulanması nedeniyle.<ref>[http://cmliris.harvard.edu Lieber Research Group]</ref>
|-
|2013
|[[Robert S. Langer]]
|{{USA}}
|hemHem kontrollü ilaç salım sistemleri hem de yeni biyomateryaller sağlayan polimer kimyasındaki ilerlemeleri tasarlamak ve uygulamak için.
|-
|2014
|{{flag|Taiwan
}} / {{USA}}
|karmaşıkKarmaşık oligosakkaritlerin ve glikol proteinlerinin programlanabilir ve uygulamalı sentezi için yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine yaptığı sayısız ve orijinal katkılarından dolayı.
|-
|2015
|[[K. C. Nicolaou|Kyriacos Costa Nicolaou]]
|{{CYP}} / {{USA}}
|kimyasalKimyasal sentez alanını moleküler karmaşıklığın uç noktalarına ilerletmek, yapı ve işlevi birleştirmek ve kimya, biyoloji ve tıp arayüzü üzerindeki egemenliğimizi genişletmek için.
|-
|[[Stuart Schreiber]]
|{{USA}}
|önemliÖnemli, yeni terapötiklere yol açan sinyal transdüksiyonu ve gen düzenlemesi mantığına öncülük etmek ve küçük moleküllü probların keşfi yoluyla kimyasal biyoloji ve tıbbı ilerletmek için.
|-
|2017
|[[Robert G. Bergman]]
|{{USA}}
|çözünebilirÇözünebilir organometalik kompleksler tarafından hidrokarbonlardaki karbon-hidrojen bağlarının aktivasyon tepkilerini keşfettiği için.
|-
| rowspan="2" |2018
|[[Omar M. Yaghi]]
|{{JOR}} / {{USA}}
|metalMetal-organik çerçeveler (MOF'lar) ve kovalent organik çerçeveler (COF'ler) yoluyla retiküler kimyaya öncülük etmek için.
|-
|[[Makoto Fujita (kimyager)|Makoto Fujita]]
|{{JAP}}
|büyükBüyük gözenekli komplekslere yol açan metal yönelimli montaj ilkelerini tasarlamak için.
|-
|2019
|[[Stephen L. Buchwald]] <br /> [[John F. Hartwig]]
|{{USA}} <br /> {{USA}}
|genişGeniş ölçüde uygulanabilir olan ve her türlü karbon-heteroatom bağının daha önce bilinmeyen verimlilik ve hassasiyetle oluşturulmasına izin veren geçiş metali katalizli prosedürlerinin geliştirilmesine öncülük ettiği için. <ref>[http://www.wolffund.org.il/index.php?dir=site&page=winners&cs=959 Wolf Prize 2019 - Chemistry]</ref>
|-
|2020
679

değişiklik