"Karen Armstrong" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Kitapları ==
*Through the Narrow Gate (Dar Kapıdan) 1982.
*The First Christian: Saint Paul's Impact on Christianity (İlk Hıristiyan: Aziz Pavlus'un Hıristiyanlığa Etkisi) 1983.
*Beginning the World (Dünya'nın Başlangıcı) 1983.
*Tongues of Fire: An Anthology of Religious and Poetic Experience (Ateşten Diller: Dini ve Şiirsel Deneyimin Antolojisi) 1985.
*The Gospel According to Woman: Christianity's Creation of the Sex War in the West (Kadına Göre İncil: Hıristiyanlığın Batı’da Yarattığı Cinsiyet Savaşı) 1986.
*Holy War: The Crusades and their Impact on Today's World (Kutsal Savaş: Haçlı Seferleri ve Günümüz Dünyasına Etkileri) 1988.
*Muhammad: A Biography of the Prophet (Muhammet: Bir Peygamberin Yaşam Öyküsü) 1991.
*The English Mystics of the Fourteenth Century (On Dördüncü Yüzyılın İngiliz Gizemcileri) 1991.
*The End of Silence: Women and the Priesthood (Sessizliğin Sonu: Kadınlar ve Rahiplik) 1993.
*A History of God (Tanrının Tarihi) 1993.
*Visions of God : Four Medieval Mystics and Their Writings (Tanrı'nın Görünümleri: Dört Orta Çağ Gizemcisi ve Yazıları) 1994.
*In the Beginning: A New Interpretation of Genesis (Başlangıçta: Yaratılışın Yeni Bir Yorumu) 1996.
*Jerusalem:One City, Three Faiths (Kudüs: Bir Şehir, Üç İnanç) 1996.
*Islam: A Short History (İslam: Kısa Bir Tarih) 2000.
*The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam (Tanrı Adına Savaş: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'da Köktendincilik) 2000.
*Buddha (Buda) 2001.
*Faith After 11 September (11 Eylül Sonrası İnanç) 2002.
*The Spiral Staircase: My Climb Out Of Darkness (Döner Merdiven: Karanlıktan Kaçışım) 2004.
*A Short History of Myth (Mitin Kısa Tarihi) 2005.
*Muhammad: A Prophet For Our Time (Muhammet: Günümüz İçin Bir Peygamber) 2006.
*The Great Transformation: The Beginning of Our Religious Traditions (Büyük Dönüşüm: Dini Geleneklerimizin Başlangıcı) 2006.
*The Bible: A Biography (Kitabı Mukaddes: Yaşam Öyküsü) 2007.
*The Case for God (Tanrı Davası) 2009.
*Twelve Steps to a Compassionate Life (Merhametli Bir Hayata On İki Adım) 2010.
*A Letter to Pakistan (Pakistan'a Mektup) 2011.
*Fields of Blood: Religion and the History of Violence (Kan Meydanları: Din ve Şiddetin Tarihi) 2014.
*St. Paul: The Apostle We Love to Hate (Aziz Pavlus: Nefret Etmeyi Sevdiğimiz Havari) 2015.
*The Lost Art of Scripture (Kayıp Kutsal Sanat) 2019.
*Jerusalem:One City, Three Faiths (Kudüs: Bir Şehir, Üç İnanç)
 
{{Vikisöz}}
[[Kategori:TED Prize winners]]
-->
 
== Kaynakça ==
{{kaynakça}}
227

değişiklik