"Hacıemiroğulları Beyliği" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltmeler
k (başlık dz.)
(düzeltmeler)
'''Hacıemiroğulları''', daha önce [[Türkler|Türk]] toprakları olan [[Tokat (il)|Tokat]]'ın kuzeyi ve [[Mesudiye]] ile, birlikte kendilerinin Türk topraklarına kattığı [[Ordu (il)|Ordu]], [[Giresun]], [[Samsun]] doğusu ve [[Trabzon]] batısında hüküm sürmüş, Orta Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir bölümünü Türk vatanı yapmış [[Anadolu beylikleri|ikinci dönem Türk beyliğidirbeyliği]]dir. Bu beylik, [[Türkiye Türkmenleri|Türkmenleri]] ağırlıklı olarak [[Selçuklular|Selçukluların]] bölgeyi fetih için sınır boyuna yerleştirdiği Oğuzların [[Çepniler|Çepni]] boyuna mensuptur.<ref>{{kitap kaynağı|soyadı1=Yediyıldız|ad1=Bahaddin|başlık=Ordu Töresinin Tarihi Kaynakları|tarih=1992|yayıncı=TTK|yer=Ankara}}</ref>
 
Bu beyliğin tarih sahnesinde görülmesi, 1301dir1301 yılıdır. Fakat [[Hacı Bektaş-ı Veli|Hacı Bektaş Velî’nin]] (1209?-1270 / 71) bu bölgedeki Çepni Türkmenlerinin yerleşmesine yardımcı olmak maksadıyla [[Güvenç Abdal|Güvenç Abdalı]], [[Kürtün ]]'de bulunan [[Süme kalesi|Süme Kalesi'nin]]Kalesinin batsındakibatısındaki Taşlıca köyüne göndermesi dikkate alındığında, en geç 1260 'larda Çepni Türkmenlerinin [[Maçka|MaçkayaMaçka'ya]] yaklaştıkları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Hacıemiroğulları Beyliği Türkmenleri, ağırlıklı olarak Selçukluların bölgeyi fetih için sınır boyuna yerleştirdiği Oğuzların Çepni boyuna mensuptur.
Bu beyliğin tarih sahnesinde görülmesi, 1301dir. Fakat [[Hacı Bektaş-ı Veli|Hacı Bektaş Velî’nin]] (1209?-1270 / 71) bu bölgedeki Çepni Türkmenlerinin yerleşmesine yardımcı olmak maksadıyla [[Güvenç Abdal|Güvenç Abdalı]], Kürtün de bulunan [[Süme kalesi|Süme]]Kalesinin batsındaki Taşlıca köyüne göndermesi dikkate alındığında, en geç 1260 larda Çepni Türkmenlerinin [[Maçka|Maçkaya]] yaklaştıkları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
 
==Kuruluşu==
 
Hacı Emir OğullarıHacıemiroğulları, köken bakımından [[Danişmendliler|Danişmendliler’e]] dayanmaktadır<ref name="Bezm u Rezm">{{kitap kaynağı|soyadı1=Erdeşir-i Esterâbadî|ad1=Aziz B.|sayfalar=311}}</ref>. Danişmendliler, [[Malazgirt Savaşı|Malazgirt Savaşı’ndan]] (1071) hemen sonra tarih sahnesinde yer alan; [[Sivas]], [[Tokat (il)|Tokat]], [[Amasya]], [[Çorum]], [[Yozgat]], [[Kayseri]], [[Malatya]], [[Gümüşhane]] ve yörelerinde hâkimiyetini sürdüren birinci dönem Anadolu Türk beyliklerindendir. Ağırlıklı olarak Orta Anadolu’da yerleşmiş olmakla beraber Türkiye’nin kuzeyinde de mücadeleler vermişlerdir. Bu bölgede etkili olabilmek için başkentlerini Sivas’tan [[Niksar|Niksar’a]] taşımışlardır. Danişmend[[Dânişmend Gazi]] tarafından bazı yörelerde [[Karadeniz]] sahillerine yaklaşılmış, zaman zaman da geri çekilmek zorunda kalınmıştır.
 
==Osmanlıya Katılması==
 
Hacıemiroğulları Beyliği’nin [[Osmanlı İmparatorluğu|OsmanlıyaOsmanlı'ya]] tâbi olması XIV14. yüzyılın sonlarına veya XV15. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. [[Hacı Emir oğlu Süleyman Bey]], [[Yıldırım Bayezid|Yıldırım Bayezid’in]] Samsun’a gelmesiyle 1398 yılında Osmanlı hakimiyetini kabul eder. Fakat beylik yönetimi yine Hacıemiroğulları ailesine bırakılır. Osmanlı Devleti’nin himâyesinde bulunan beylik, bölgedeki mücadelelerine devam eder. Osmanlılar 1402’de [[Ankara Muharebesi|Ankara Savaşı’nı]] kaybedince Hacıemiroğulları tekrar bağımsız kalır.
Fetret devrinden sonra ise bu bölge 1427 yılında Osmanlı Devleti’ne kesin olarak katılmış, Hacıemiroğulları’na ait topraklar bölünüp kazalar hâline getirilmiştir. Bölge Osmanlılara dahil olunca tahriri yapılmış ve tımar idaresi uygulanmaya başlamıştır.
 
2.604

değişiklik