Küreselleşme: Revizyonlar arasındaki fark

k
düzenleme özeti yok
k (Superyetkin, Küreselleşme dalgası sayfasını yönlendirme bırakmaksızın Küreselleşme sayfasına taşıdı: Geçmiş birleştirme)
kDeğişiklik özeti yok
Küreselleşme kavramının özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü [[toplum]]sal [[imge]]ler ve [[metafor]]lar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır. Hatta, birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok boyutluluğu onu, sınırlarını çizme uğraşını bile zora sokmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, [[sosyal bilimler]]in her dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, genellikle bir "durum"dan, daha çok bir "akım"ı veya bir zihniyeti ima eder hale getirilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi küreselleşme sadece [[sosyoloji]]nin konusu değildir fakat sosyolojik açıdan toplumsal alandaki bir değişimi ifade etmektedir. Değişimi anlamak açısından Robertson şöyle demştir: "...Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine rağmen küreselleşme diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun, dünyanın "birleşik" hale geldiği, ama kesinlikle safdil işlevselci tarzda bütünleşmediği 'biçim sorunu' üzerinde yoğunlaşmak olduğunu düşünmektedir"
 
Dünyanın birleşik hale gelmesi, tekdüze [[dinamik]]ler ile oluşan bir [[süreç]] değildir. Çünkü küreselleşme, ekonomik olduğu kadar [[siyasal]], teknolojik ve kültürel boyutlu bir süreçtir. [[Anthony Giddens|Giddens]]’a’e göre küreselleşme, tek bir süreç değildir, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir [[olgu]]lar kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir. Çoğu insanın gözünde küreselleşme, basitçe gücün ya da etkinin yerel toplulukların elinden alınıp küresel arenaya aktarılmasından ibarettir.
 
Bu sürecin toplumsal yaşama yönelik etkisi bağlamında [[Anthony Giddens|Giddens]], modernliğin sonucu olarak değerlendirdiği küreselleşmeyi, uzak yerleşimlerin birbiri ile ilişkilendirildiği yerel oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu çok boyutlu kavram etki ettiği toplumsal gerçeklik türüne göre bireylerin kafasında da çeşitli anlamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda bazıları için küreselleşme, kapitalizmin gücünü temsil ederken, bazıları için de, dünyanın batılılaşmasını ifade etmektedir. Bazıları küreselleşmenin yoğunluk ve artan melezleşmeyle birlikte [[heterojen]]lik yarattığını düşünürken, bir diğer grup [[homojen]]liği artırdığını düşünmektedir.
 
Devletler odağında küreselleşme; [[Siyaset|siyasi]], [[Ekonomi|ekonomik]] ve sosyal ilişkilerin sıkılaşarak tüm dünyada yaygınlaşması, [[İdeoloji teorisi|ideolojik]] farklılıklardan beslenen kutuplaşmanın çökmesi, toplumsal farklılıkların ve dini inanışların daha iyi tanınması, devletler arasındaki bağların güçlenmesi gibi farklı görünen fakat birbirleriyle ilişkili olan değerlerin ve olguların tüm dünyaya yayılmasıdır.<ref>{{dergi kaynağı |ad1=Zeynep |soyadı1=Erdinç |başlık=Küreselleşmenin İstihdama Etkisi |dergi=Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi |tarih=1999 |sayı=3 |sayfalar=111-120 |url=https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4745/65110 |erişimtarihi=21 Haziran 2020 |dil=tr |issn=1302-1842}}</ref>
59.970

düzenleme