Spor kulübü: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
a- Derneğin adı ve merkezi,
 
b- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı,
 
c- Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,
 
d- Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,
 
e- Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,
 
f- Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı,
 
g- Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,
 
h- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme şekli,
 
i- Derneğin borçlanma usulleri,
 
j- Derneği iç denetim şekilleri,
 
k- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
 
l- Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli.
 
 
a- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,
 
b- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 
c- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste
 
 
a) Taahhütname (EK:1). (Bu belge kesinlikle Noter onaylı olacaktır.)
 
b) İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
 
c) Spor Kulübü Derneğinin en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 
d) Kamu Kurum ve Özel kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kuruluşu veya Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi
 
e) Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’ lerden alınacak Referans Belgesi (EK:2)
 
f) Bilgi Formu (EK: 3)
 
h) Kulüp Logosu (jpeg formatında, 120x120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
 
ı) Kulübün kendisine ait veya kullanımına tahsisli nizami bir futbol sahasının olduğuna dair belge (Bu belgenin olmadığı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.)
 
Anonim kullanıcı