"Baryum kromat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
Baryum kromat, [[çinko]] alaşımı elektrokaplama yüzeylerinde [[korozyon]] önleyici pigment olarak kullanılır.<ref>Fountoulakis, Stavros G; Humayan, Arif; Lezzi, Robert A. (1985) "Electroplated product and method" EP Patent No. 0140564 A2.</ref>
 
Baryum kromat, katı [[fumarik asit]] ile karıştırıldığında, organik kuru temizleme solventlerinden veya petrol yakıtlarından safsızlıkların ve artık nemin giderilmesinde kullanılabilir.<ref>Jackson, Herman R. (1993) "SOlid fumaric acid-solid barium chromate catalyst for removing impurities and residual moisture and method for its use" US Patent No. 5154726 A.</ref>
 
Baryum kromat ayrıca alkan dehidrojenasyon işlemi için bir katalizörün bileşiminde de kullanılır.<ref>Ruettinger, Wolfgang; Jacubinas, Richard. (2013) "Chromia Alumina Catalysts for Alkane Dehydrogenation" US Patent No. 20130072739 A1.</ref>
 
Baryum ayrıca boyaları renklendirmek için kullanılmıştır. Limon sarısı olarak bilinen pigment genellikle kurşun sülfat ile karıştırılmış baryum kromat içeriyordu.<ref>Douma, M. curator. (2008) ''Pigments through the Ages.'' Institute for Dynamic Educational Development. http://www.webexhibits.org/pigments/</ref> Orta renklendirme gücü nedeniyle, limon sarısı yağlı boyada çok sık kullanılmamıştır.<ref>Kühn, H. and Curran, M., Strontium, Barium and Calcium Chromates, in Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics, Vol. 1: Feller, R.L. (Ed.) Oxford University Press 1986, p. 205 – 207.</ref> [[Pierre-Auguste Renoir]] ve [[Claude Monet]]’in resim boyalarında limon sarısını kullandığı bilinmektedir.<ref>[http://colourlex.com/project/lemon-yellow/ Lemon yellow], ColourLex</ref>
 
==Araştırma==
2004 yılında, tek kristalli ABO<sub>4</sub> tipi nanoçubukların yapılması için bir yöntem bulundu. Bu yöntem, başlangıçta organik mikrotübüllerin sentezi için kullanılan modifiye edilmiş bir şablon sentez tekniğinden oluşuyordu. Nanopartiküllerin çeşitli boyutlardaki alümina membranlarının gözeneklerinde büyümesine izin verilir. Değişen gözenek boyutları, büyümenin kontrol edilmesini sağlar ve şekillerin tekrarlanabilir olmasına neden olur. Daha sonra alümina çözündürülür ve nanoparçacıklar geride kalır. Sentez oda sıcaklığında gerçekleştirilebilir, bu da koşullar üzerindeki maliyeti ve daralmaları büyük ölçüde azaltır.<ref>Mao, Yuanbing; Wong, Stanislaus S. (2004) "General, Room-Temperature Method for the Synthesis and well as Arrays of Single-Crystalline ABO<sub>4</sub><sup>−</sup> Type Nanorods." ''J. Am. Chem. Soc.'' 126(46), 15245-15252.</ref>
 
2010 yılında, kromun kanserojen etkilerini test etmek için dört hekzavalent krom bileşiği üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Krom iyonları bronşiyal çatallanma bölgelerinde birikerek dokuya yerleşir ve tümörleri harekete geçirir. Standart olarak [[çinko kromat]] kullanılarak, baryum kromatın hem [[genotoksik]] hem de [[sitotoksik]] olduğu keşfedilmiştir. Sitotoksisitenin büyük olasılıkla genotoksisitenin bir sonucu olduğu belirlenmiştir. Ancak genotoksisitenin nedeni henüz bilinmemektedir.<ref>Wise, Sandra S; Holmes, Amie L; Qin,Qin; Xie, Hong; Kafsifis, Spiros P; Thompson, W Douglas; Wise, John Pierce Sr. (2010) "Comparative Genotoxicity and Cytotoxicity of Four Haxevalent Chromium Compounds in Human Bronchial Cells." ''Chem. Res. Toxicol.'' 23, 365-372.</ref>
 
==Güvenlik==
1.864

değişiklik