"Evliya Çelebi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (Şablon yönlendirmesi kaldırma)
Hicri 10 Muharrem 1020, Miladi 25 Mart 1611'de [[İstanbul]]<ref name= "Evliyaç">[http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/Evliya_Celebi.pdf Sorularla Evliya Çelebi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011-Ankara, ÜlküÇelik Şavk]</ref>' da doğmuştur.
 
Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenimöğretim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan [[Enderun]]'a devam etti. Enderûn'da sarf (dil bilgisi), nahiv (gramer), kâfiye, hüsn-ü hat dersleri gördüğü gibi [[Enderûn]] musikişinaslarından Musâhip Derviş Ömer Ağa'dan da musiki öğrendi.
 
Okul öğreniminin dışında özel hocalardan [[Kur'an]], [[Arapça]], güzel yazı, musiki, [[beden eğitimi]] ve yabancı dil dersleri aldı. [[Kur'an]]'ı ezberleyerek [[hafız]] oldu. Öğrenimini bitirdikten sonra 25 yaşında iken [[Ayasofya Camii]]'nde mukabele okuduğu sırada camiye gelen [[IV. Murad]]'ın iradesiyle saraya alınıp musahipler<ref>Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kimselere verilen unvan</ref> arasına katıldı. Saraya alınmasına o sırada [[silahtar]] olan akrabası [[Melek Ahmed Paşa]], Ruznâmeci İbrahim Efendi ve Hattat Hasan Paşa yardımcı olmuşlardır.<ref>''Seyahatnâme'', c, 1, s, 244</ref> Yaptığı işlerle [[padişah]] ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. IV. Murad'ın vefatına kadar sarayda zeka ve güzel konuşma kabiliyeti sayesinde pâdişahın teveccühünü kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülüyordu.
Anonim kullanıcı