"Türklerin İslam'a geçişi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik
(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik)
== Talas Savaşı ==
{{Ana madde|Talas Savaşı}}
Aynı esnada Karluk Türkleri doğudan Çin işgali tehdidi altında idiler. Karluklar Çinlilere karşı Abbasilerden yardım talebinde bulundular. Abbasi yönetimi Türklerin aradan çıkmasının Çin tehdidini kendi kapılarına getireceğini görerek bu teklifi kabul etti. Türkler ile Müslüman Araplar tarihte ilk kez ittifak oluşturdular. 751 yılında [[Talas Irmağı]] kenarında gerçekleşen savaşta Arap ve Türk orduları Çinlileri aırağır bir yenilgiye uğrattılar. [[Talas Savaşı]] Türk müslüman ilişkilerinde ve Türklerin Müslümanlaşmasında bir dönüm noktası olmuştur.
 
== İlk Müslüman Türk devletleri ==
Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaları özellikle 10. yüzyılda hız kazandı. [[Karluk]]'tan sonra, Yağma ve Çiğil boyları, ardından Oğuzlar arasında İslâmiyet yayıldı. [[Karluk]], [[Yağma]] ve [[Çiğil]] Türkleri, ilk Müslüman Türk devletlerinden olan [[Karahanlı Devleti]]'ni (840), [[Oğuzlar]] ise [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'ni (1038) kurdular.
 
== Ayrıca bakınız ==
3.299

değişiklik