"Harezmşahlar Devleti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
Kutbüddin Muhammed'in ölümünden sonra yerine geçen büyük oğu [[Atsız (Harezmşah hükümdarı)|Atsız,]] 1141'de [[Büyük Selçuklu Devleti|Büyük Selçuklu]] Sultanı [[Ahmed Sencer]]'in [[Katvan Savaşı]]'nda [[Karahitaylar]] tarafından bozguna uğratılmasından istifade ederek Selçuklulara karşı isyan etmiş ve 1142'de [[Horasan (İran)|Horasan]]'a saldırarak [[Merv]] ve [[Nişabur]]'u işgal etmiştir. Ancak 1143 ve 1147'de [[Ahmed Sencer]] Atsız'a karşı cezalandırıcı seferini düzenlemiş ve ikinci seferde Atsız yönetim merkezi olan [[Urgenç]]'i kaybederek teslim etmiştir.{{Kaynak belirt}} Başka bir kaynakta ise Oğuz ve Müslüman oldukları ve saray kökenli oldukları için Sencer'e bağlı kalmayı kabul ettikleri yazmaktadır<ref name="taneri">Taneri, Aydin (1989) ''Harezmşahlar'', Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, ISBN 975-389-110-5 s.15 vd.</ref>
 
Atsız ve Atsız'ın ölümünden sonra tahta geçen oğlu [[İl Arslan Harezmşah|İl Arslan]]'ın devirlerinde hem [[Irak Selçuklu]]ları hem de [[Kara Hıtay]] ila mücadele edildi. Nitekim İl Arslan, Sultan SencerÖmer'in ölümü üzerine bağımsızlığını ilân etti.
 
=== Tekiş Harezmşah dönemi ===
Anonim kullanıcı