"Allah" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Allah'ın ELLEH olduğu
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
(Allah'ın ELLEH olduğu)
== Etimoloji ve tarihî kullanım==
Allah kelimesinin [[Arapça]] bir kelime olmadığı iddiası mevcuttur<ref name="ReferenceA">THE FOREIGN VOCABULARY OF THE QURAN By ARTHUB JEFFEBY, Ph. D. Professor of Semitic Languages School of Oriental Studies Cairo 1938</ref> ve kelimenin kökeni klasik Arap dilbilimciler tarafından yoğun olarak tartışılmıştır.<ref name=EI2-Ilah>D.B. Macdonald. Encyclopedia of Islam, 2nd ed, Brill. "Ilah", Vol. 3, p. 1093.</ref> Basra okulu O’nu irticali bir kelime veya gizli, yüce gibi anlamlara gelen “lyh” kökünden türemiş “lah”ın belirgin formu olarak değerlendirmişlerdir. Diğerleri ise kelimeyi Eski Suriye dili veya İbraniceden ödünç alınma, çoğunluk ise Arapça [[İlah|Al-ilah]]’ın kısaltılarak Allah şekline dönüştürülmesi olarak kabul etmişlerdir. Alimlerin çoğunluğu sonuncu teoriyi benimser ve ödünç kelime teorisine şüpheyle yaklaşır.<ref>Gerhard Böwering. Encyclopedia of the Quran, Brill, 2002. Vol. 2, p. 318</ref><ref>https://archive.org/stream/foreignvocabular030753mbp#page/n22/mode/1up</ref>
 
İki kelimenin birleşmesi ile oluşan Allah kelimesinin ilk kısmı, EL (Elif ve Lâm), ikinci kısmı ise LEH (Lam ve He) kelimelerinden oluşur. EL bir belirtme edatıdır sadece, kelimeyi özelleştiren LEH'dir ve LEH demek, ALEYH'in zıddı demektir. Bu isim yani EL-LEH ismi ile herşeyin hep kendi Leh'ine evrileceğini isbat etmektedir.
 
Allah veya benzer kelimelerin kullanımına Arabistan'da MÖ 5. yüzyılda, Babil'de ise MÖ 1700 yıllarında rastlanmaktadır.{{Kaynak belirt}}
20

değişiklik