"Tartışma:Sovyetler Birliği'nde psikiyatrinin politik olarak kötüye kullanılması" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Bunun gibi sayısız tümevarım örneği var, bunların tamamının düzeltilmesi, detaylandırılması ve çeşitlendirilmesi gerek. Bu gibi bilgiler [[Soğuk Savaş]] döneminde üretilen, bilgilerin tüm devlete ve sosyalist sisteme yönelik eleştiri olmasına dayalı antisovyetik bilgilerin derlenmesi. Karşıt olarak Sovyetlerin iddiaları hiç belirtilmemiş, kendi argümanları hiç bir şekilde bahis edilmemiş. Bir şeyin direkt kaynağından almak yerine, konu hakkındaki eser yazarlarının yorumlarının direkt tanımlama yapılması sonucu oluşturulan cümleler. Bu [[Evrim]] olgusunu [[Charles Darwin]]'den değil de [[Harun Yahya]]'dan öğrenmek gibi bir şey. Dikkatli olunması gerek, ABD ve Birleşik Krallık menşeili İngilizce kaynaklarda bunun gibi sayısız bilgi var, ancak bu kaynakları Vikipedi'ye dengesiz bir şekilde aktarırsak işte bunun gibi maddeler ortaya çıkar. [[VP:TBA]] gereği Sovyetlerin bu konu hakkındaki yorumu ve kendi bakış açısına madde içerisinde kesinlikle değinmeye ihtiyaç bulunuyor. Çünkü madde zaten bir yargı barındıran "kötüye kullanmak". Burada yazılanlar %100 tüm tarafların kabul ettiği doğrular olsa bile, bunu uygulayan Sovyet makamlarına göre bu "kötü" değil zaten. Neye göre kime göre kötü sorusunun yanıtını ve bu yargısal olguyu ancak dengeli bir bilgi sunmak suretiyle çözebiliriz. -- [[Kullanıcı:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black"><b><big>Ahmet Turhan</big></b></font>]] ★ [[Kullanıcı mesaj:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black">(''mesaj'')</font>]] 12.47, 17 Mayıs 2020 (UTC)
:Üzgünüm ancak belirtmek zorundayım. Bir tıp maddesine bu şekilde yaklaşmak inanılmaz derecede bilim dışı. Maddeyi tamamen Soğuk Savaş süresinde yazılan ve Sovyetler Birliği'nden kısmi bilgilere dayanan kaynaklara dayandıralım demiyor kimse. Tavsiye ettiğim iki kaynağın da hem Sovyet hem batı perspektifini yansıtan, Soğuk Savaş sonrasında yazılan kaynaklar olduğuna dikkat ediniz. "Burada yazılanlar %100 tüm tarafların kabul ettiği doğrular olsa bile, bunu uygulayan Sovyet makamlarına göre bu "kötü" değil zaten." Bu ifade açık bir şekilde Sovyet perspektifinden taraflı bakmamıza yönelik bir çağrıyla eşdeğer. Malpraktis, şarlatanlık veya bilimin sistematik olarak kötüye kullanımı (Naziler ve antropoloji örneğinde de olduğu gibi) gibi meselelerde evrensel uygulamalara ve uluslararası akademik topluluğa bakılır. Elbette ki o dönemki Sovyet perspektifine de yer verilir detaylı bir maddede, ama bu tarafsızlıktan ziyade söz konusu kötüye kullanımı anlamlandırmaya yönelik bir arka plan bilgisidir. "Dikkatli olunması gerek, ABD ve Birleşik Krallık menşeili İngilizce kaynaklarda bunun gibi sayısız bilgi var" gibi bir ifadeye ancak "dikkat edin, sağlık alanında ideolojik filtrelerle hareket etmeyin" türü bir cevap verilebilir. Olayın psikopatolojisine ilişkin bir kavrayış emaresi yok, bilimsel bir yaklaşım yok, kaynakların hangi ülkede yayımlandığından hareketle ifade edilen ve o ülkelerdeki medikal akademinin nasıl işlediğine dair derinlikli bir anlayış göstermeyen yüzeysel, kaçamak iddialar var. Teker teker cümleler ve teker teker kaynakları çekip çekip uzatarak sonsuza dek [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tendentious_editing#Disputing_the_reliability_of_apparently_good_sources tartışmalıymış gibi gösterecek bir nokta] bulabiliriz. Ancak meselenin çok daha temel bir noktada yattığı çok bariz. Uluslararası psikiyatri dünyasında çok genelgeçer kabul gören bilimsel bilgilere "antisovyetik" diyebilmeniz, [[VP:BBB|ben bunu beğenmiyorum]] demenin sofistike bir yolundan başka bir şey değil maalesef. --[[Kullanıcı:Seksen iki yüz kırk beş|Seksen iki yüz kırk beş / GGT]] ([[Kullanıcı mesaj:Seksen iki yüz kırk beş|mesaj]]) 13.07, 17 Mayıs 2020 (UTC)
::Ufak bir ek olarak: "Bir şeyin direkt kaynağından almak yerine, konu hakkındaki eser yazarlarının yorumlarının direkt tanımlama yapılması sonucu oluşturulan cümleler." Bu cümle, direkt "bu konuyu bilimsel incelemeden muaf tutalım lütfen" tarzı bir çağrı, ayrıca güvenilir kaynaklar yönergesine de aykırı, ayrıca TBA'daki [https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Tarafs%C4%B1z_bak%C4%B1%C5%9F_a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1#Yersiz_%C3%B6nem_verme yersiz önem verme] kuralına da. Elbette ki ikincil kaynaklardaki analiz ve bunların yukarıda verdiğim tarz üçüncül kaynaklardan derlenmesi, birincil kaynaklara göre öncelik sahibi olacak. Bu hâlde daha fazla yorum yapmam söz konusu değil maalesef, yapıcı bir yere gidebileceğini düşünmüyorum. Thothr'ın oluşturduğu ilk versiyona stabil versiyon olarak dönülmesi gerekli. --[[Kullanıcı:Seksen iki yüz kırk beş|Seksen iki yüz kırk beş / GGT]] ([[Kullanıcı mesaj:Seksen iki yüz kırk beş|mesaj]]) 13.16, 17 Mayıs 2020 (UTC)
::Yukarıda örnek verdiğim ve düzenlediğim cümleler sadece ve direkt psikiyatri ilgilendiren olgular değil, onun yansımasına dair birer tarihsel ve politik tümevarım yargıları. "Tamamında böyle yapılmıştır" algısını yaratma ihtimali olan cümleler. Dolayısıyla tarih ve siyaset bilimi işin içine giriyor. Çünkü madde salt "Psychiatry in the Soviet Union" değil, "kötüye kullanımına" dair olguların çözümleme olayları mevcut. KGB, muhalefete yaklaşım, ceza kanunlar gibi. Ben bir kullanıcı olarak Sovyetleri konu alan bir maddede Sovyetlerin kendi tezlerini bu maddede görmek istiyorum, bu en doğal hakkım. "Uluslararası psikiyatri dünyasında çok genelgeçer kabul gören bilimsel bilgiler" tüm camiayı kapsar, dönemin Sovyet psikiyatrisindeki bilimsel gelişmeler de buna dahil. "Devlet ateizmi doktrini uyarınca, dinsel inancın yandaşları olan iyi eğitimli eski ateistlerin de dahil olduğu mahkumların dini inançları, tedavi gerektiren bir akıl hastalığı türü olarak kabul edildi" ifadesine kaynağa bakıyoruzi "United States Congress Senate Committee on Foreign Relations". Bu mu psikiyatrinin bilimsel kaynağı? Veya RSFSC Ceza Kanunu ihlali sayılarak cezai fiiller olarak tanımlandı, akıl hastalığı belirtileri (örn. "reformizmin yanılsaması") ve hazır tanıya duyarlı (örn., "ağır şizofreni") olarak belirtildi. cümlesine kaynak "US Delegation Report". Hiç bizim konuştuğumuz gibi "uluslararası psikiyatri bilimine" dair bir kurgu yok. Maddeyi anlatan cümlelerin düzgünce kurgulanıp sunulması gerekir, bu ana konudan sapmadan çok rahatlıkla verilebilir, çok da zor bir şey değil. Aynı olguları daha tarafsız bir dille anlatmak maddenin kalitesini ileri seviyeye taşıyacaktır. -- [[Kullanıcı:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black"><b><big>Ahmet Turhan</big></b></font>]] ★ [[Kullanıcı mesaj:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black">(''mesaj'')</font>]] 13.25, 17 Mayıs 2020 (UTC)
 
Çalışma başlatan kullanıcının Sovyetler Birliği konusundaki başlık, kişi ve kurumlara yönelik “özel sempatisi” nedeniyle tarafsız bir bakış açısıyla kaleme alacağına inanmam söz konusu bile değil. --[[Kullanıcı:Maurice Flesier|<font face="Segoe script" size="3" color="#0047AB">Maurice Flesier</font>]]<sup> [[Kullanıcı mesaj:Maurice Flesier|message]] </sup> 13.12, 17 Mayıs 2020 (UTC)