"Tartışma:Sovyetler Birliği'nde psikiyatrinin politik olarak kötüye kullanılması" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Şu an bu tartışma sayfasında belli sorunlar konuşulması sebebiyle nitelik sorunları olduğuna dair bir ifade kullandım. Ben değişiklik yapmadan önceki bazı cümleler şunlardı;
 
1. {{quote|"Brejnev Dönemi'nde partinin kararlarından farklı fikirleri açıkça ifade eden siyasi muhalifleri devre dışı bırakmak ve ondan kurtulmak için psikiyatri kullanıldı."}}
:[[Brejnev Dönemi]] denilen zaman dilimi 1964-1982 arasındaki uzun bir dönemi kapsıyor, 18 yıl boyunca psikiyatri devamlı olarak siyasi muhalifleri devre dışı bırakmak için mi kullanıldı? Hayır, kaynaklarda belirtilen olgular buna örnek taşır, tüm dönemde psikiyatri buna hizmet etmiştir diye bir tümevarım yapamayız. Bunu düzelttim.
 
2. {{quote|"Standart dışı inançların kolayca cezai bir suç olarak tanımlanabileceği bir çerçeve oluşturdular ve daha sonra psikiyatrik tanı için temel oluşturdular."}}
:Bu cümlede açık bir yorum ve [[Vikipedi:Özgün araştırmalara yer vermemek|özgün araştırma]] ansiklopedik bir tanımmış gibi kullanılmış. Neye göre? "kolayca cezai bir suç olarak tanımlanabileceği bir çerçeve oluşturulması"? Veya kime göre? Kovalyov'a göre demedim, yelpazeyi benzer düşünenleri de içine katarak genişletip "kimi yazarlara göre" kalıbı ekledim. Aslında kaynak verilen Kovalyov'a göre olmalıydı.
 
3. {{quote|".. RSFSC Ceza Kanunu ihlali sayılarak cezai fiiller olarak tanımlandı, akıl hastalığı belirtileri (örn. "reformizmin yanılsaması") ve hazır tanıya duyarlı (örn.,ağır şizofreni ) olarak belirtildi. Tanısal kategorinin sınırları içinde kötümserlik, zayıf sosyal uyum ve yetkililerle çatışmanın belirtileri, "ağır şizofreni" nin resmi tanısı için yeterliydi."}}
:Yine bir tümevarım. ve "yeterliydi ifadesiyle birlikte konulan bir yardı. Kime göre yeterliydi, bir başkasına göre belki yeterli değildi? Bu kalıbı "Kimi araştırmacılar yeterli olduğunu belirtti." şeklinde değiştirdim. Devamında
 
4. {{quote|"Yasaklanmış belge veya kitap dağıtmak veya bulundurmak, insan hakları protestolarına ve gösterilerine katılmak ve yasak dini faaliyetlere katılmak psikiyatrik bir rahatsızlığın göstergesi olarak görülüyordu."}}
:Tüm muhalefet psikiyatrik bir rahatsızlık olarak mı tanımlanıyordu? Bu cümleye göre evet öyle. Bu baştan sorunlu olan cümleye en azından "bazı vakalarda" ifadesi ekledim ve en azından kaynakta geçenlere atıf yapılması gerektiğini betimledim.
 
5. {{quote|"KGB, yaşanan davalardan kaçınmak ve muhalifleri akıl hastası olması nedeniyle itibarsızlaştırmak için rutin olarak psikiyatristlere gönderdi."}}
:KGB'nin muhalifleri devamlı olarak psikiyatristlere mi gönderdi? Bu cümleye göre evet. Bunun yerine "KGB'nin yaşanan davalardan kaçınmak ve muhalifleri akıl hastası olma ihtimali gerekçesiyle itibarsızlaştırmak için psikiyatristlere gönderdiği durumlar mevcuttu." ifadesini kullandım.