"Tartışma:Sovyetler Birliği'nde psikiyatrinin politik olarak kötüye kullanılması" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* İlgili taramalara başlayarak maddeyi nitelikli bir hale getirmek üzere kapsamlı bir çalışma başlattım. -- [[Kullanıcı:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black"><b><big>Ahmet Turhan</big></b></font>]] ★ [[Kullanıcı mesaj:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black">(''mesaj'')</font>]] 11.45, 17 Mayıs 2020 (UTC)
::"Nitelikli" olmadığını söylemek pek nazik gelmedi. [https://en.wikipedia.org/wiki/Political_abuse_of_psychiatry_in_the_Soviet_Union#Sources Şuradaki] kaynaklardan yararlanabilirsiniz elbette. Calloway'in ''Russian/Soviet and Western Psychiatry: A Contemporary Comparative Study'' kitabı da incelemeye değebilir. Rus psikiyatri geleneğinden gelen kaynakları "denge" amaçlı kullanmaya çalışacaksanız peşinen söylemem gerekir ki, bu gelenek son derece müstesna bir başlangıca sahip olsa da siyasi etkilerden dolayı uzun yıllar dünya bilimsel literatüründen izole kalmış, ICD gibi uluslararası sınıflandırma sistemlerini kullanmamış bir gelenektir. Konuyla uzaktan (misal ben)-yakından alakalı olan herkes bunun ne anlama geldiğini, "şu kaynak şöyle söylüyor şu kaynak böyle" tarzı bir yaklaşımın böylesi tıbbi bir konuda aslında üstü kapalı taraflılık olacağını bilecektir. Pubmed'de yapılacak herhangi bir düzgün taramanın maddede yapılmak istenen değişiklikleri haklı çıkaracak sonuçlar çıkaracağını hiç düşünmüyorum, seçici kullanım olmadığı sürece. Psikopatolojik sınıflandırmalarıyla ve batıyla karşılaştırmalarıyla ilgileniyorsanız [https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/article/24/4/537/1928964 şu derlemeyi] tavsiye edebilirim. --[[Kullanıcı:Seksen iki yüz kırk beş|Seksen iki yüz kırk beş / GGT]] ([[Kullanıcı mesaj:Seksen iki yüz kırk beş|mesaj]]) 12.10, 17 Mayıs 2020 (UTC)
 
Şu an bu tartışma sayfasında belli sorunlar konuşulması sebebiyle nitelik sorunları olduğuna dair bir ifade kullandım. Ben değişiklik yapmadan önceki bazı cümleler şunlardı;
 
1. "Brejnev Dönemi'nde partinin kararlarından farklı fikirleri açıkça ifade eden siyasi muhalifleri devre dışı bırakmak ve ondan kurtulmak için psikiyatri kullanıldı."
:[[Brejnev Dönemi]] denilen zaman dilimi 1964-1982 arasındaki uzun bir dönemi kapsıyor, 18 yıl boyunca psikiyatri devamlı olarak siyasi muhalifleri devre dışı bırakmak için mi kullanıldı? Hayır, kaynaklarda belirtilen olgular buna örnek taşır, tüm dönemde psikiyatri buna hizmet etmiştir diye bir tümevarım yapamayız. Bunu düzelttim.
 
2. "Standart dışı inançların kolayca cezai bir suç olarak tanımlanabileceği bir çerçeve oluşturdular ve daha sonra psikiyatrik tanı için temel oluşturdular."
:Bu cümlede açık bir yorum ve [[Vikipedi:Özgün araştırmalara yer vermemek|özgün araştırma]] ansiklopedik bir tanımmış gibi kullanılmış. Neye göre? "kolayca cezai bir suç olarak tanımlanabileceği bir çerçeve oluşturulması"? Veya kime göre? Kovalyov'a göre demedim, yelpazeyi benzer düşünenleri de içine katarak genişletip "kimi yazarlara göre" kalıbı ekledim. Aslında kaynak verilen Kovalyov'a göre olmalıydı.
 
3. ".. RSFSC Ceza Kanunu ihlali sayılarak cezai fiiller olarak tanımlandı, akıl hastalığı belirtileri (örn. "reformizmin yanılsaması") ve hazır tanıya duyarlı (örn.,ağır şizofreni ) olarak belirtildi. Tanısal kategorinin sınırları içinde kötümserlik, zayıf sosyal uyum ve yetkililerle çatışmanın belirtileri, "ağır şizofreni" nin resmi tanısı için yeterliydi."
:Yine bir tümevarım. ve "yeterliydi ifadesiyle birlikte konulan bir yardı. Kime göre yeterliydi, bir başkasına göre belki yeterli değildi? Bu kalıbı "Kimi araştırmacılar yeterli olduğunu belirtti." şeklinde değiştirdim. Devamında
 
4. "Yasaklanmış belge veya kitap dağıtmak veya bulundurmak, insan hakları protestolarına ve gösterilerine katılmak ve yasak dini faaliyetlere katılmak psikiyatrik bir rahatsızlığın göstergesi olarak görülüyordu."
:Tüm muhalefet psikiyatrik bir rahatsızlık olarak mı tanımlanıyordu? Bu cümleye göre evet öyle. Bu baştan sorunlu olan cümleye en azından "bazı vakalarda" ifadesi ekledim ve en azından kaynakta geçenlere atıf yapılması gerektiğini betimledim.
 
5. "KGB, yaşanan davalardan kaçınmak ve muhalifleri akıl hastası olması nedeniyle itibarsızlaştırmak için rutin olarak psikiyatristlere gönderdi."
:KGB'nin muhalifleri devamlı olarak psikiyatristlere mi gönderdi? Bu cümleye göre evet. Bunun yerine "KGB'nin yaşanan davalardan kaçınmak ve muhalifleri akıl hastası olma ihtimali gerekçesiyle itibarsızlaştırmak için psikiyatristlere gönderdiği durumlar mevcuttu." ifadesini kullandım.
 
Bunun gibi sayısız tümevarım örneği var, bunların tamamının düzeltilmesi, detaylandırılması ve çeşitlendirilmesi gerek. Bu gibi bilgiler [[Soğuk Savaş]] döneminde üretilen, bilgilerin tüm devlete ve sosyalist sisteme yönelik eleştiri olmasına dayalı antisovyetik bilgilerin derlenmesi. Karşıt olarak Sovyetlerin iddiaları hiç belirtilmemiş, kendi argümanları hiç bir şekilde bahis edilmemiş. Bir şeyin direkt kaynağından almak yerine, konu hakkındaki eser yazarlarının yorumlarının direkt tanımlama yapılması sonucu oluşturulan cümleler. Bu [[Evrim]] olgusunu [[Charles Darwin]]'den değil de [[Harun Yahya]]'dan öğrenmek gibi bir şey. Dikkatli olunması gerek, ABD ve Birleşik Krallık menşeili İngilizce kaynaklarda bunun gibi sayısız bilgi var, ancak bu kaynakları Vikipedi'ye dengesiz bir şekilde aktarırsak işte bunun gibi maddeler ortaya çıkar. [[VP:TBA]] gereği Sovyetlerin bu konu hakkındaki yorumu ve kendi bakış açısına madde içerisinde kesinlikle değinmeye ihtiyaç bulunuyor. Çünkü madde zaten bir yargı barındıran "kötüye kullanmak". Burada yazılanlar %100 tüm tarafların kabul ettiği doğrular olsa bile, bunu uygulayan Sovyet makamlarına göre bu "kötü" değil zaten. Neye göre kime göre kötü sorusunun yanıtını ve bu yargısal olguyu ancak dengeli bir bilgi sunmak suretiyle çözebiliriz. -- [[Kullanıcı:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black"><b><big>Ahmet Turhan</big></b></font>]] ★ [[Kullanıcı mesaj:Ahmet Turhan|<font face="Grasset" color="black">(''mesaj'')</font>]] 12.47, 17 Mayıs 2020 (UTC)