"Bâtınîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
==== Timur’un Bâtınîliğe karşı hasmiyane tavrı ve Bâtınîler aleyhine uyguladığı sert önlemler ====
Timur’un Hânedan-ı [[Ehl-i Beyt]]’e karşı beslediği derin muhabbetlerini ifade eden hareketleri yine de [[Sünnî]]liğin sınırlarının dışına çıkmıyordu. Bunun bir neticesi olarak, [[Mazenderan]] vilâyetindeki “[[Şia|Şîʿa]]-i [[Bâtınî|Bâtın’îyye]]” hareketlerini sevk ve idare eden Seyyid Kıvâm’ed-Dîn Mer’aşî’nin Oğulları H. 794 / M. 1392 yılında Timur tarafından tardedildiler. “[[Şia|Şîʿa]]-i [[Bâtınî|Bâtın’îyye]]” mensuplarının sığındıkları tüm kaleler tahrip edilerek bilumum dervişleri Harezm ve Taşkent’e sürüldüler. [[Mahan]], [[Amul|Âmül]] ve [[Sari, İran|Sari]] yörelerinde ele geçirilen Bâtınîler de i’dam edildiler. Bir sene sonra da İsfahan civarındaki “[[Şia|Şîʿa]]-i [[Bâtınî|Bâtın’îyye]]” taraftarları ayni cezalara çarptırıldılar.
 
===== Timur’un Anadolu’daki Şii Türk aşiretlerini Turan’a tehciri =====
Anonim kullanıcı