"Boşanma" sayfasının sürümleri arasındaki fark

kaynak düzenleme
(kaynak düzenleme)
 
== Türk Hukukunda Boşanma ==
  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma gerçekleştirilebilmesi için açılacak olan dava, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesine açılır. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde davanın açılacağı görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Boşanma sürecinde hukuki anlamda şekil ve usul yönünden iki farklı dava türü bulunur. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ifade edilir. Anlaşmalı boşanmalarda eşler boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarında uzlaşma içerisinde olarak boşanmaktadır. Çekişmeli boşanmalarda ise, taraflardan birisi boşanma yönünde irade sergilemeyebileceği gibi her iki eş boşanmak istese de boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde ihtilaf olabilmektedir.<ref>{{Web kaynağı|url=https://merihsufirtina.av.tr/cekismeli-bosanma-davasi/|başlık=boşanmaÇekişmeli Boşanma Davası|erişimtarihi=13 Mayıs 2020|tarih=16 Şubat 2020|çalışma=merihsufirtina.av.tr|yayıncı=}}</ref>
 
22 Kasım 2011'de kabul edilen [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu<ref>{{Web kaynağı |başlık=4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu |url=https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf|erişimtarihi=13 4721Mayıs Sayılı Türk Medeni Kanunu]2020}}</ref> ile birlikte boşanma sebepleri Türk hukukunda yeniden düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre eşlerin boşanması ancak ve ancak bir mahkeme kararıyla mümkün olup; kanunda sayılan sebepler haricindeki bir sebebe dayanarak eşlerin boşanması mümkün değildir. Doktrinde bu sebepler mutlak ve nispi, genel ve özel sebepler olarak iki ayrı sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Düzenlemeye göre boşanma sebepleri yalnızca şunlar olabilir:
 
* Zina,
4.420

değişiklik