Hidronyum: Revizyonlar arasındaki fark

insanların yaralanması amacıyla daha geniş bilgilere yer vermek.
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
(hidronyum hakkında daha kapsamlı bilgilerin insanlara ulaşmasını sağlamak.)
Etiketler: Görsel Düzenleyici potansiyel vandalizm
(insanların yaralanması amacıyla daha geniş bilgilere yer vermek.)
Hidronyum (H<sub>3</sub>O) ;IUPAC'te adlandırılması oksonyum şeklindedir.Bir molekülünde 3 hidrojen ve 1 oksijen atomu bulunur.Hidronyum(H<sub>3</sub>O)asitlerin suda çözündükleride açığa çıkan katyondur.Aynı zamanda asitleri bazlardan ayırmada kullanılır.(Brønsted-Lowry asit-baz teorisi)Bir asit  suda çözündüğü zaman hidronyum kanyonu ortaya çıkar.Bazı asit çözünümü tepkimelerinde kolaylık olması amacıyla(H<sup>+</sup>) iyonu şeklinde de gösterilirken doğru kullanımı(H<sub>3</sub>O)şeklindedir.Zayıf asit olmakla beraber pH belirlemesinde kullanılır.Eğer çözünen maddenin [H<sup>+</sup>] derişimi ile[OH<sup>-</sup>] eşitse o madde nötrdür.
{{Kaynaksız}}
 
H <sub>2</sub> O ⇌OH<sup>-</sup> + H <sub>3</sub> O <sup>+</sup>                                                                                                                        
 
Hidronyum suyun proton bombardımanına tutulmasıyla oluşur.Bir asitteki hidronyum derişimi ne kadar fazlaysa o kadar kuvvetli asittir ve hidronyum derişimi fazla olan asit hidronyum derişimi az olan asite göre pH tablosunda sıfıra daha yakındır. pOH tablosunda ise 14'e daha yakındır(25 °C ve100kPA de geçerlidir).Sıcaklık artıkça 14'ten daha küçük değerler alabilir onun için bir genelleme yapamamakla birlikte sıcaklığın 25 °C olduğu koşullarda pH ve pOH tablosu 0-14 değer aralığındadır.pH değeri [H<sup>+</sup>]'nın -logaritmasıyla bulunur,pOH'ın değeri ise [OH<sup>+</sup>] 'ın -logaritmasıyla bulunur.
 
25 °C ve 100kPA 'da
 
pH +pOH =14
 
  [H<sup>+</sup>][OH<sup>+</sup>]=10/100000000000000{{Kaynaksız}}
{{Kimya bilgi kutusu
}}
Anonim kullanıcı