Sosyoloji: Revizyonlar arasındaki fark

1.903 bayt kaldırıldı ,  14 yıl önce
 
==Sosyal Teori==
-Uç noktalardaki eleştirel kuramcılar, [[dekonstrüksiyonizm]]ciler veya [[post-modernistler]] gibi, herhangi sistematik bir araştırma veya yöntemin baştan noksan olduğunu iddia etmektedir. Bir çok kez, ne var ki, “sosyal teori” bilime başvurmadan tanımlanır çünkü tarif ettiği toplumsal gerçeklik tersi kolay kanıtlanamayacak kadar baskındır. [[Modernite]] veya [[anarşi]] sosyal teorileri bu anlamda iki örnek olabilir.
 
NejkNe varki, sosyal teoriler toplum biliminin büyük kısmını oluşturmaktadır. Nesnel bilimsel tabanlı araştırmalar sosyal teorisyenler tarafından yapılan açıklamalar için destekdjkhgestek sağlayabilir. Mesela aynı işi yapan erkek ve kadınlar arasında belirgin bir [[gelir eşitsizliği]] olduğunuolghjkduğunu ortaya koyan, bilimsel yöntem eksenli istatistiki bir çalışma, karmaşık sosyal teoriler olarak [[feminizm]] veya [[ataerkilliğin]] önermelerini tamamlayabilirhjk.Genel olarak ve özellikle [[saf sosyolojisjkghosyoloji]] taraftarları arasında, sosyal teorinin bir çekiciliğiçekihjkgjghciliği vardır çünkü burada odak merkezi bireyden uzaklaşıruzaklaşırjkgk ve doğrudan topluma ve bizim hayatlarımızı kontrol eden toplumsal güçlere döner. Bu sosyolojik kavrayış (veya sosyal imajinasyon)yıllar içinde öğrencilere çekici gelmiş ve diğerleri statükodan memnun kalmamışlardır çünkü --bu şekilde değişim olasılığını ortaya koyarak, sosyal yapıların ve kalıpların ya rastlantısal ya da keyfi olarak özel güçlü gruplar tarafından kontrol edildiği varsayımına dayanmaktadır.
Sosyal teori, toplumsal hayatın kalıplarını açıklamak yerine [[toplumsal kalıp]] ve [[büyük toplumsal yapıları]] açıklayacak ve çözümleyecek özet ve çoğunlukla karmaşık [[kuramsal]] çatıların kullanımına başvurur. Sosyal teori her zaman daha klasik [[akademik disiplinlerle]] sorunlu bir ilişki kurmuştur; anahtar düşünürlerden bir çoğunun üniversitede kürsüsü yoktur. Bazen sosyal teorinin toplum biliminin bir dalı olduğu düşünülse de, [[antropoloji]], [[ekonomi]], [[teoloji]],[[ tarih]], [[felsefe]] vb gibi bilimlerle ilgili olduğu için [[disiplinlerarası]]dır. İlk sosyal teoriler toplum bilimin doğuşuyla beraber, eş zamanlı olarak geliştirildi. ‘Toplum biliminin babası’ olarak bilinen [[Auguste Comte]] –[[toplumsal evrimcilik]]- diye ilk sosyal teorilerden birinin temel çalışmasını gereçekleştirdi. 19. yy’da sosyal ve tarihsel değişimle ilgili üç büyük klasik teori oluşturuldu: [[sosyal evrimcilik teorisi]] ([[sosyal darvinizm]] de bunun bir parçasıdır) [[sosyal dönem teorisi]] ve [[Marksist tarihsel materyalizm teorisi]]. Modern sosyal teoriler klasik teorilerin daha da yetkinleştirilmiş uyarlamalarıdır, [[evrimin çoksoylu teorileri]] gibi ([[neo-evrimcilik]], [[sosyobiyoloji]], [[modernizasyon teorisi]], [[sanayi sonrası toplumu teorisi]]) veya [[genel tarihsel sosyoloji]] ve [[öznellik teorisi]] ve toplumun yaratılması.
 
[[Doğal bilimler]] disiplinlerinin tersine –[[fizik]] veya [[kimya]] gibi— sosyal teorisyenler kendi teorilerini savunmak için [[bilimsel yöntem]]e yeterince sadık davranmayabilirler. Bunun yerine, sosyal teorinin karşıtlarının eleştirilerinin temelini oluşturan, tarihsel ve psikolojik yorumlar hariç, kolaylıkla kanıtlanamayacak [[hipotez]]ler kullanarak büyük ölçekli toplumsal genel eğilim ve yapıları ele alırlar.
Uç noktalardaki eleştirel kuramcılar, [[dekonstrüksiyonizm]]ciler veya [[post-modernistler]] gibi, herhangi sistematik bir araştırma veya yöntemin baştan noksan olduğunu iddia etmektedir. Bir çok kez, ne var ki, “sosyal teori” bilime başvurmadan tanımlanır çünkü tarif ettiği toplumsal gerçeklik tersi kolay kanıtlanamayacak kadar baskındır. [[Modernite]] veya [[anarşi]] sosyal teorileri bu anlamda iki örnek olabilir.
 
Ne varki, sosyal teoriler toplum biliminin büyük kısmını oluşturmaktadır. Nesnel bilimsel tabanlı araştırmalar sosyal teorisyenler tarafından yapılan açıklamalar için destek sağlayabilir. Mesela aynı işi yapan erkek ve kadınlar arasında belirgin bir [[gelir eşitsizliği]] olduğunu ortaya koyan, bilimsel yöntem eksenli istatistiki bir çalışma, karmaşık sosyal teoriler olarak [[feminizm]] veya [[ataerkilliğin]] önermelerini tamamlayabilir.Genel olarak ve özellikle [[saf sosyoloji]] taraftarları arasında, sosyal teorinin bir çekiciliği vardır çünkü burada odak merkezi bireyden uzaklaşır ve doğrudan topluma ve bizim hayatlarımızı kontrol eden toplumsal güçlere döner. Bu sosyolojik kavrayış (veya sosyal imajinasyon)yıllar içinde öğrencilere çekici gelmiş ve diğerleri statükodan memnun kalmamışlardır çünkü --bu şekilde değişim olasılığını ortaya koyarak, sosyal yapıların ve kalıpların ya rastlantısal ya da keyfi olarak özel güçlü gruplar tarafından kontrol edildiği varsayımına dayanmaktadır.
 
==Bilim ve Matematik==
Anonim kullanıcı