"Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
(düzeltme AWB ile)
* 1865 - [[İstanbul Birinci Şehir Postası]]'nın kuruluşu
* 1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
* 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi ([[Eylül]])
* 1866 - [[Girit isyanları]] , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
* 1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
* 1869 - [[Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye]]'nin ilk kitabının kabulü
* 1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
* 1869 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması ([[Ekim]])
* 1870 - [[Müstakil Bulgar Kilisesi]]nin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
* 1870 - [[Fransa]]'nın, Almanya ve [[Prusya Savaşı]]'nda ağır mağlubiyet alması
* 1870 - [[Darü'l-Muallimat]]'ın açılması (26 Nisan)
* 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması ([[2 Temmuz]])
* 1870 - Darü'l-Fünun müdürü [[Tahsin Efendi]]'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi ([[Ekim]])
* 1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
* 1871 - [[Saint-Esprit Okulu]]nun kurulması
* 1873 - [[Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye]]'nin kuruluşu
* 1873 - [[Mehmed Akif]]'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan [[Lügat-ı Tıbbiye]]'nin neşredilmesi; [[Sava Paşa]]'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; [[Darü'l-Fünun-ı Osmani]]'nin kapanması
* 1873 - Mekteb-i Sultani'nin, [[Gülhane Bahçesi]]'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi ([[Haziran]])
* 1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
* 1874 - [[Hukuk Mektebi]], Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; [[İstanbul Darü'l-Muallimi]]'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
* 1878 - [[Makedonya]] meselesinin ortaya çıkması
* 1878 - Meclisin kapatılması (13 Şubat)
* 1878 - [[Darü'l-Fünun-ı Sultanisi]]'nin tekrar eğitime başlaması ([[Ekim]])
* 1879 - [[II. Abdülhamid]] devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
* 1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
* 1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
* 1880 - [[Ziya Paşa]]'nın ölümü (17 Mayıs)
* 1880 - [[Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi]]'nin ilk mezunlarını vermesi ([[Ekim]])
* 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Société de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; [[Cemiyet-i İlmiye]]'nin kurulması ([[20 Aralık]])
* 1881 - [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal]]'in doğumu
* 1884 - [[Mülkiye Mühendis Mektebi]] kurulması ([[20 Haziran]])
* 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması ([[1 Kasım]])
* 1884 - [[Yahya Kemal]]'in doğumu ([[2 Aralık]])
* 1885 - Doğu Rumeli'nin [[Bulgaristan]] tarafından ilhakı
* 1885 - [[Abdülhak Hamid]]'in [[Makber]]'inin neşri
* 1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
* 1888 - Beyrut'ta [[Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi]]'nin açılması; [[Baytar]] sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
* 1888 - [[Namık Kemal]]'in ölümü ([[2 Aralık]])
* [[1889]] - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin ([[İttihad ve Terakki Fırkası|İttihat ve Terakki]]) kurulması
* 1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir [[Mülkiye Baytar Mektebi]]'nin kurulması
[[Dosya:Ahamid.jpg|sağ|100x150px|thumb|II. Abdülhamit]]
 
* [[1904]] - [[Haydarpaşa Rıhtımı]]'nın tamamlanarak işletmeye açılması
* [[1905]] - [[Hereke Fabrikası]]'nda [[fes]] imalatına başlanması
* 1905 - Ermeniler'in [[II. Abdülhamid]]'e bombalı saldırı tertiplemeleri ([[21 Temmuz]])
* 1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
* 1909 - [[Fecr-i Ati]] edebi topluluğunun kuruluşu
* 1909 -[[1910]] - [[Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası]]'nın çıkması
* 1909 - [[31 Mart Olayı]] (13 Nisan)
* 1909 - [[Hareket Ordusu]]'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
 
* 1909 - Meclisin açılması ([[17 Aralık]])
* [[1910]] - [[1910 Arnavutluk İsyanı|Arnavutluk İsyanı]]
* 1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
* [[1911]] - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
* 1911 - [[İtalya]]'nın [[Trablusgarp]] ve [[Bingazi]]'ye saldırması ve işgali
* 1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
* 1911 -[[1912]] - [[Trablusgarp Savaşı|Osmanlı İtalyan Savaşı]]
* 1912 - [[Yeşilköy Hava Uçuş Okulu]]'nun açılışı
* 1912 -[[1913]] - [[Balkan]] devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri: [[Balkan Savaşları|Balkan Savaşı]]
* 1912 - [[Meclis-i Mebusan]]'ın feshi ([[1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı]]) (18 Ocak)
* 1912 - [[Nisan-Ağustos 1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı|II. Dönem Meclis-i Mebusan]]'ın toplanması (18 Nisan)
* 1912 - [[Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa]]'nın sadareti ([[29 Ekim]])
* 1912 - [[Arnavutluk]]'un istiklalini ilan etmesi ([[29 Kasım]])
* [[1913]] - [[Bâb-ı Âli]] Baskını: [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın sadareti (23 Ocak)
* 1913 - [[I. Balkan Savaşı]]'nın sona ermesi (30 Mayıs)
* 1913 - Sadrazam [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın öldürülmesi, [[Said Halim Paşa]]'nın sadareti ([[11 Haziran]])
* 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı: [[İstanbul Antlaşması (1913)|İstanbul Antlaşması]] ([[29 Eylül]])
* 1913 - Osmanlı-Yunan barışı: [[Atina Antlaşması (1913)|Atina Antlaşması]] ([[14 Kasım]])
* [[1914]] - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
* 1914 - [[Islah-ı Medaris Nizamnamesi]]
* 1914 - [[Türk Bilgi Derneği]]'nin kurulması; [[Medreset'ül-Hattatin]]'in kurulması; [[Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri]]'nin kurulması
* 1914 - [[Cihad-ı Ekber]] ilanı ([[14 Kasım]])
* 1914 - [[Mısır]]'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi ([[18 Aralık]])
* [[1915]] - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
* 1915 - [[Mekteb-i Tıbbiye]]'nin [[Darü'l-Fünun]]'a bağlanarak bugünkü [[İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi]]'ne dönüşmesi
* 1915 - [[Cemal Paşa]] kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin [[Kanal Seferi]]
* 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması: [[Çanakkale Savaşları]] (Ocak - 18 Mart)
* 1915 - [[Doğu Anadolu Bölgesi]]'nde Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması: [[Tehcir Kanunu]] (27 Mayıs)
* [[1916]] - [[Hicaz]] ve [[Mekke]]'nin kaybı
* 1916 - [[Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri]] üstünde [[Medresetü'l-Mütehassısın]] adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti ([[Darü't-Talim-i Musiki]])
* [[1917]] - [[Yıldırım Ordular Grubu]]'nun kurulması
* 1917 - [[Sina ve Filistin Cephesi]]'nin çöküşü
* 1917 - Rusya'da [[Bolşevik İhtilali]]'nin çıkması ve çarlığın sonu
* 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
* 1917 - [[Amerika Birleşik Devletleri]]'nin savaşa iştiraki ve [[Almanya]]'ya savaş ilanı(25 Mart)
* [[1918]] - [[Şam Mekteb-i Tıbbiyesi]]'nin [[Beyrut]]'un işgali neticesinde kapanması; [[Gazi Ahmed Muhtar Paşa]]'nın ölümü (6 Nisan)
* 1918 - [[Brest Litovsk Barış Antlaşması]] (3 Mart)
* 1918 - [[V. Mehmed|Sultan Mehmed Reşad]]'ın vefatı ve [[IV. Mehmed|Mehmed Vahidettin]]'in tahta çıkması
* 1918 - [[Ahmed İzzet Paşa]]'nın istifası ve [[Ahmed Tevfik Paşa]]'nın sadareti ([[8 Kasım]])
* 1918 - [[İtilaf Devletleri]]'nin [[İstanbul]] önlerine gelerek şehri teslim almaları ([[13 Kasım]])
* [[1919]] - [[Damat Ferid Paşa]]'nın sadareti: [[Hürriyet ve İtilaf Fırkası]]'nin iktidara geçmesi
* 1919 - Yunanların [[İzmir]]'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
* 1919 - [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal Paşa]]'nın İstanbul Hükûmeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
* 1919 - Damat Ferid'in istifası ve [[Ali Rıza Paşa]]'nın sadareti ([[2 Ekim]])
* 1919 - [[Amasya Protokolü]] ([[22 Ekim]])
* [[1920]] - [[Mekteb-i Harbiye]]'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
* 1920 - [[Misak-ı Milli]]: Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)
* 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, [[Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)|Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı]]'nın dağıtılması ve kapanması
* 1920 - Ferid Paşa hükûmetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
* 1920 - İstanbul Hükûmeti'nin [[Sevr Antlaşması]]'nı imzalanması ([[10 Ağustos]])
* 1920 - [[Gümrü Antlaşması]]'nın imzalanması ([[3 Aralık]])
* 1921 - [[Birinci İnönü Muharebesi]] (6 Ocak)
* [[1921]] - [[Londra Konferansı (1921)|Londra Konferansı]]: Anadolu için söz söyleme hakkının [[Ankara Hükûmeti]]'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)
* 1921 - [[İkinci İnönü Muharebesi]] (31 Mart)
* 1921 - [[Sakarya Meydan Muharebesi]] ([[3 Eylül]])
* 1921 - [[Fransa]] ile barış ([[20 Eylül]]) (bkz. [[Türk-Fransız Cephesi]])
* [[1922]] - [[Başkomutanlık Meydan Muharebesi]] ([[27 Ağustos]])
* 1922 - İzmir'in kurtuluşu ([[9 Eylül]])
* 1922 - [[Mudanya Mütarekesi]] ([[11 Ekim]])
831.648

değişiklik