"Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
(düzeltme AWB ile)
* 1845 - [[Bahriye Mektebi]]'nin [[Heybeliada]]'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de [[Muallimhane-i Nüvvab]] medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin [[Darü'l-fünun]]'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
* 1845 - [[Sultan Abdülmecid]]'in [[Meclis-i Vala]]'yı ziyareti (Ocak)
* 1845 - [[Meclis-i Muvakkat]]'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması ([[13 Mart]])
* 1845 - [[Polis]] (zabıta) teşkilatının kuruluşu ([[10 Nisan]])
* [[1846]] - [[Meclis-i Maarif-i Umumiye]] kurulması; M[[ekatib-i Umumiye Nezareti]]'nin kurulması; [[Başhoca Seyyid Ali Paşa]]'nın ölümü
* 1847 - [[Dersaadet Bankası]]'nın kuruluşu
* 1847 - [[İstanbul]]'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin [[Mecidiye Marşı]]'nı çalıyor); [[Yeşilköy]]'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
* 1847 - [[Recaizade Ekrem]]'in doğumu ([[1 Mart]])
[[Dosya:Malakhov1.jpg|thumb|200px|Kırım Savaşı]]
* [[1848]] - Avrupa'da liberal ihtilaller: Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
* 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
* 1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
* 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması ([[16 Mart]])
* 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi ([[18 Kasım]])
* [[1849]] - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; [[Yesarizade Mustafa İzzet]]'in İstanbul'da vefatı
* 1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
* 1850 - [[Muallim Naci]]'nin doğumu
* 1850 - [[Darü'l-Maarif]]'in öğrenime başlaması ([[12 Mart]])
* [[1851]] - [[Ceza Kanunname-i Hümayunu]]'nun kabulü
* 1851 - Londra Sergisi
* 1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
* 1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
* 1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak ([[12 Mart]])
* [[1855]] - [[Piyano]]nun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)
[[Dosya:Ibrahim-shinassi-effendi.jpg|thumb|100x150px|Şinaşi]]
* 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Société Médicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
* 1856 - [[Islahat Fermanı]]'nın ilanı (18 Şubat)
* 1856 - [[Paris Antlaşması|Paris Barış Antlaşması]] ([[30 Mart]])
* 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması ([[30 Mart]])
* 1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi ([[30 Mart]])
* 1856 - [[İstanbul Tıp Cemiyeti]]'ne Şahane unvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi ([[22 Mayıs]])
[[Dosya:Territorial changes of the Ottoman Empire 1862.jpg|thumb|200px|1862'de Osmanlı Devleti]]
* 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
* 1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı
* 1857 - [[Maarif-i Umumiyye Nezareti]]'nin kurulması ([[17 Mart]])
* 1857 - [[Paris]]'te [[Mekteb-i Osmani]] adında bir Osmanlı mektebinin açılması ([[6 Kasım]])
* [[1858]] - [[Birinci Karadağ Harekatı]]
* 1868 - [[Feshane]]'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
* 1868 - [[Darü'l-Muallimin-i Sıbyan]]'nın açılması; [[Mekteb-i Hiref ve Sanayi]]'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
* 1868 - [[Adliye Nezareti]]'nin kurulması ([[1 Mart]])
* 1868 - [[Şura-yı Devlet]]'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması ([[1 Nisan]])
* 1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması ([[8 Nisan]])
* 1877 - [[Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye]]'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; [[Mekteb-i Tıbbiye]]'nin tekrar [[Gülhane]]'ye nakledilmesi; [[Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi]]'nin kurulması
* 1877-1878 - Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
* 1877 - İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) ([[19 Mart]])
* 1877 - [[Dersaadet Belediye Kanunu]] (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) ([[25 Eylül]])
* 1877 - Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü ([[5 Ekim]])
* 1880 - İlk köy romanı, [[Ahmed Mithat]]'ın [[Bahtiyarlık]]'ının neşri; [[Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi]]'nin ilk mezunlarını vermesi
* 1880 - [[Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu]]'nun kabulü
* 1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması ([[13 Mart]])
* 1880 - [[Ziya Paşa]]'nın ölümü ([[17 Mayıs]])
* 1880 - [[Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi]]'nin ilk mezunlarını vermesi ([[Ekim]])
* [[1889]] - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin ([[İttihad ve Terakki Fırkası|İttihat ve Terakki]]) kurulması
* 1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir [[Mülkiye Baytar Mektebi]]'nin kurulması
* 1889 - [[Yakup Kadri]]'nin doğumu ([[27 Mart]])
* 1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
* 1891 - Mülkiye Baytar Mektebi'nin [[Halkalı Ziraat Mektebi]]'ne yatılı olarak nakledilmesi
* 1915 - [[Mekteb-i Tıbbiye]]'nin [[Darü'l-Fünun]]'a bağlanarak bugünkü [[İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi]]'ne dönüşmesi
* 1915 - [[Cemal Paşa]] kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin [[Kanal Seferi]]
* 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması: [[Çanakkale Savaşları]] (Ocak - [[18 Mart]])
* 1915 - [[Doğu Anadolu Bölgesi]]'nde Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması: [[Tehcir Kanunu]] ([[27 Mayıs]])
* [[1916]] - [[Hicaz]] ve [[Mekke]]'nin kaybı
* 1917 - Rusya'da [[Bolşevik İhtilali]]'nin çıkması ve çarlığın sonu
* 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
* 1917 - [[Amerika Birleşik Devletleri]]'nin savaşa iştiraki ve [[Almanya]]'ya savaş ilanı([[25 Mart]])
* [[1918]] - [[Şam Mekteb-i Tıbbiyesi]]'nin [[Beyrut]]'un işgali neticesinde kapanması; [[Gazi Ahmed Muhtar Paşa]]'nın ölümü ([[6 Nisan]])
* 1918 - [[Brest Litovsk Barış Antlaşması]] ([[3 Mart]])
* 1918 - [[V. Mehmed|Sultan Mehmed Reşad]]'ın vefatı ve [[IV. Mehmed|Mehmed Vahidettin]]'in tahta çıkması
* 1918 - [[Bulgaristan]]'ın savaştan çekilmesi ([[2 Ekim]])
* 1921 - [[Birinci İnönü Muharebesi]] (6 Ocak)
* [[1921]] - [[Londra Konferansı (1921)|Londra Konferansı]]: Anadolu için söz söyleme hakkının [[Ankara Hükûmeti]]'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)
* 1921 - [[İkinci İnönü Muharebesi]] ([[31 Mart]])
* 1921 - [[Sakarya Meydan Muharebesi]] ([[3 Eylül]])
* 1921 - [[Fransa]] ile barış ([[20 Eylül]]) (bkz. [[Türk-Fransız Cephesi]])
1.179.104

değişiklik