"Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
(düzeltme AWB ile)
* 1787 - [[1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı|Osmanlı-Rus Savaşı]]'nın ilanı ([[17 Ağustos]])
* [[1788]] - [[Yılan Adası Deniz Savaşı]]
* [[1788]] - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi ([[9 Şubat]])
* [[1789]] - [[Özi Kalesi]]'nin Ruslar tarafından zaptı
* 1789 - [[I. Abdülhamid]]'in ölümü ve [[III. Selim]]'in tahta çıkması ([[7 Mayıs]])
* 1806 - [[Memleketeyn]]'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
* [[1807]] - [[Vehhabi isyanı]]nın had safhaya varması. Haccın engellenmesi
* 1807 - [[İngiltere]]'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun [[İstanbul]] önlerine gelmesi ([[20 Şubat]])
* 1807 - İngiliz filosunun [[İskenderiye]]'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
* 1807 - [[Nizam-ı Cedid]]'e karşı ayaklanma ([[25 Mayıs]])
* [[1843]] - [[Hereke Fabrikası]]'nın kurulması
* 1843 - [[Zeytinburnu Demir Fabrikası]] inşaatına başlanması
* [[1844]] - [[Tashih-i sikke]] ([[1 Şubat]])
* 1844 - [[Feshane]]'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
* [[1845]] - [[İzmir]]'de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
* 1846 - [[Rus Ticaret Muahedesi]]
[[Dosya:Abdülhak Hâmit Tarhan.jpg|thumb|100x150px|Abdülhak Hamit Tarhan]]
* 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması ([[16 Şubat]])
* 1846 - [[Darü'l-Fünun]] kurmada ilk teşebbüs
* [[1847]] - [[Timarlı Sipahi Teşkilatı]]'nın ilgası
* 1856 - 1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
* 1856 - 1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
* 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Société Médicale de Constantinople) kurulması ([[15 Şubat]])
* 1856 - [[Islahat Fermanı]]'nın ilanı ([[18 Şubat]])
* 1856 - [[Paris Antlaşması|Paris Barış Antlaşması]] ([[30 Mart]])
* 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması ([[30 Mart]])
* 1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
* 1859 - Fransızcadan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, [[Şinasi]]'nin [[Tercüme-i Manzume]]'sinin neşri
* 1859 - [[Mekteb-i Mülkiyye]]'nin kuruluşu ([[12 Şubat]])
* 1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
* 1860 - İlk basılı yerli [[tiyatro]], [[Şinasi]]'nin [[Şair Evlenmesi]]'nin tefrika edilmesi
* 1863 - [[Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi]]'nin kabulü
* 1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
* 1863 - [[Sultanahmet Sergisi]]'nin (Sergi-i Umumi) açılışı ([[18 Şubat]])
* 1864 - [[Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu]]'nun kurulması; [[Mekteb-i Harbiye]] dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; [[Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye]]'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; [[Saint Joseph okulu]]nun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
* 1864 - [[İyonya]] adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) [[İngiltere]] tarafından [[Yunanistan]]'a verilmesi
* 1867 - [[Menafi Sandığı]]'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
* 1867-1876 - [[İzmir Rıhtımı]]'nın inşası
* 1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi ([[22 Şubat]])
* 1867 - Mısır'a hidivlik statüsünün verilmesi ([[8 Haziran]])
* 1867 - [[Sultan Abdülaziz]]'in Avrupa seyahati ([[21 Haziran]])
* 1870 - [[Darülfünunun]] açılması teşebbüsü
* 1870-1927 - [[Kemaledin Bey (mimar)]]
* 1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması ([[20 Şubat]])
* 1870 - [[Darü'l-Muallimat]]'ın açılması ([[26 Nisan]])
* 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması ([[2 Temmuz]])
* 1878 - [[Bosna-Hersek]]'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
* 1878 - [[Makedonya]] meselesinin ortaya çıkması
* 1878 - Meclisin kapatılması ([[13 Şubat]])
* 1878 - [[Darü'l-Fünun-ı Sultanisi]]'nin tekrar eğitime başlaması ([[Ekim]])
* 1879 - [[II. Abdülhamid]] devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
* 1887 - [[Yedikule Havagazı Fabrikası]]'nın kurulması
* 1887 - [[Ahmed Haşim]]'in doğumu; [[Şevki Efendi]]'nin İstanbul'da vefatı
* 1887 - Beşir Fuad'ın intiharı ([[5 Şubat]])
* 1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
* 1888 - Beyrut'ta [[Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi]]'nin açılması; [[Baytar]] sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
* 1895 - Gayri müslim okullarına [[Türkçe]] muallimi tayininin kararlaştırılması
* 1895 - [[Baruthane-i Amire]]'de dumansız barut imal edilmesi
* 1895 - Sadrazam [[Said Paşa]]'nın beş fakülteden "[[darülacaze]]" oluşan bir [[darül-fünun]] kurma teklifi ([[14 Şubat]])
* 1896 - [[Tevfik Fikret]]'in [[Servet-i Fünun]]'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
* 1896 - Ermenilerin [[Osmanlı Bankası]]'nın İstanbul şubesine saldırmaları
* 1920 - [[Gümrü Antlaşması]]'nın imzalanması ([[3 Aralık]])
* 1921 - [[Birinci İnönü Muharebesi]] (6 Ocak)
* [[1921]] - [[Londra Konferansı (1921)|Londra Konferansı]]: Anadolu için söz söyleme hakkının [[Ankara Hükûmeti]]'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - [[12 Şubat]])
* 1921 - [[İkinci İnönü Muharebesi]] ([[31 Mart]])
* 1921 - [[Sakarya Meydan Muharebesi]] ([[3 Eylül]])
1.181.837

değişiklik