"Mutasım" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Ebu İshak, Harun Reşid'in küçük oğullarından olduğu için yetişmesine pek önem verilmemiştir. Baba-bir-anne-ayrı kardeşleri olan [[Emin (Abbasi)|Emin]] (halifelik dönemi: 809-813) ile [[Memun]] (halifelik donemi:813-833) arasında çıkan (bazen "Dördüncü Fitne" veya "Büyük Abbasi İç Savaşı" adı da verilen) büyük iç savaşta Bağdad'da bulunup orada yaşamıştır. Bu dönemde 817-819'da diğer Abbasi sülalesi mensupları ve Abbasiler devleti ileri gelenleri (''abna' el-devle'') gibi, 20 Temmuz 817'de Bağdadlıların Halife Memun yerine "Mübarek" taht adı ile halife olduğunu kabul ettikleri [[İbrahim İbni Mehdi]]'nin taraftarı idi.<ref name="kennedy">Kennedy, Hugh N. (2.ed. 2004) '' The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century'' Harlow: Pearson Education Ltd. [http://books.google.com/books?id=Wux0lWbxs1kC Google books] say=151, 156</ref>
 
Ebu İshak'ın 816'da Hicaz'a Mekke-Medine'ye Hacca gittiği Taberi tarafından bildirmektedir. Bu hac seferinde yanında askerlerden ve devlet memurlarından oluşan büyük bir refakatcirefakatçi grubu bulunmakta idi. Bu hac seferine gidişte bu refakatçiler arasında Yemen valisi tayin olup görevine giden "Havdava İbni Ali İbni Isa İbni Maham" da katılmıştı. Ebu İshak Mekke'de bu hac seferinde Mekke'de iken kendine refakat eden askeri birliği hacıların yollarını kesip onları soyan "Harici" bir eşkiyaeşkıya lideri üzerine gönderildiği hakkında ayrıntılı olarak vermekte ve ortaya çıkan bir olayı da anlatmaktadır. Bir Türk asıllı "gılman" (kölemen) asker Ebu İshak'ı bir Harici askerinin çok tehlikeli mızrak hücumundan kurtarmış ve ona Farsça "Aşina ma-ra" (''Beni Hatırla'') diye bağırmıştır. Bundan sonra bu Türk asker "Aşina" lakabıyla "Ebu Cafer Aşina" olarak bilinmiştir. Ebu İshak bu seferde isyancı Hariciler eşkiyalarıeşkıyaları tepeleyip imha etmiştir.<ref name="tabari32"/>
 
Ertesi 817 yılında da Ebu Ishak tekrar Hicaz'a hac için gitmiştir.<ref name="tabari32"/> Fakat bu hac seferinin ayrıntılarını bildiren hiçbir belge ve bilgi elimizde bulunmamaktadır.
2.575

değişiklik