Sevimli Haydut (film, 1961): Revizyonlar arasındaki fark