Anonim şirket: Revizyonlar arasındaki fark

78.164.65.81 (mesaj) tarafından yapılmış 21362578 numaralı değişiklikler geri getirildi: Reklam içeren değişiklik. (TW)
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
(Şikretin Kuruluş Belgleri)
(78.164.65.81 (mesaj) tarafından yapılmış 21362578 numaralı değişiklikler geri getirildi: Reklam içeren değişiklik. (TW))
Etiket: Geri al
* Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde olağan genel kurul toplantısı yapılır (TTK m. 409). Bunun dışında gerekmesi hâlinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. Aksine esas sözleşme hükmü bulunmadığı takdirde genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır (TTK m. 409/4).
* Pay senedi çıkartabilirler. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur (TTK m. 484).
 
=== Anonim Şirket Kuruluşu İçin Yapılması Gerekenler ===
 
 
* Şirket unvanının belirlenmesi,
* Ortaklık Esas Sözleşmesi (tek kişilik yapı için taahhüt belgesi),
* Ortaklar arasında ve kurucular arasından şirket ile ilgili düzenlenen sözleşmeler,
* Eğer yönetim kurulu pay sahibi değilse görevi kabul ettiğine dair yazılı belgeler,
* Tüzel Kişi olarak yönetim kurulunda üye varsa temsil edecek gerçek kişinin noter huzurunda belirlendiğine ilişkin belge,
* Ortakların getirmeyi taahhüt ettikleri pay bedellerinin %25 inin bankaya ödendiğine dair belgeler,
* Rekabet kurumuna ortakların pay bedellerinin 4/10000 oranında bedeli yatırdıklarına ilişkin belgeler,
* Noter, Ticaret Sicil Müdürü yada Yardımcısı huzurunda düzenlenmiş Anonim Şirketi temsil edecek kişilerin imza beyannameleri,
* Eğer tek ortak ve kurucu olacaksa bu işlemleri tek kişi yapacaktır.
 
== Kaynakça ==
* [http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm Türkiye Cumhuriyeti Anayasası]
* [http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu]
* [https://kubrayildiz.av.tr/anonim-sirket-nasil-kurulur/ Anonim Şirket Nasıl Kurulur/Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK]
 
{{hukuk-taslak}}i Belgeler
{{şirket-taslak}}
 
58.040

düzenleme