"Muhammira" sayfasının sürümleri arasındaki fark

<ref name="MUHAMMİRE">[https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammire MUSTAFA ÖZ, ''TDV İslâm Ansiklopedisi,'' GĀLİYYE/MUHAMMİRE, 13. cilt, s. 333-337, İstanbul, 1996.]</ref>
({{kaynaksız}})
Etiket: 2017 kaynak düzenleyici
(<ref name="MUHAMMİRE">[https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammire MUSTAFA ÖZ, ''TDV İslâm Ansiklopedisi,'' GĀLİYYE/MUHAMMİRE, 13. cilt, s. 333-337, İstanbul, 1996.]</ref>)
Etiket: tanım değiştirme
{{karıştırma|Muhammere}}
{{İslâm'da mezhepler}}
 
{{kaynaksız}}
'''Muhammira'''Muhammire, '''Kızıllar Mezhebî''' ya da '''Kızıl-Giyinenler Fırkası'''; “MuhammiraDinî bir sembol olarak kırmızı elbise giyen ve değişik bölgelerde farklı isimlerle anılan aşırı fırka;<ref name="MUHAMMİRE">[https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammire MUSTAFA ÖZ, ''TDV İslâm Ansiklopedisi,'' GĀLİYYE/MUHAMMİRE, 13. cilt, s. 333-337, İstanbul, 1996.]</ref> “Muhammire ''(Kızıl-Giyinenler)'' Mezhebi”, [[El-Mukannaʿîyye]], [[Hûrremdîn’îyye]] ve Kûl’îyye gibi aslen ''“[[Mazdek]]çî”'' olan fırkalar tarafından oluşturulan mezheplerin mensuplarını tanımlamada kullanılan bir ortak üst kimlik tâbiriydi. [[Babek Hürremi|Hürremdîn’îyye Mezhebi]] ise aslen [[Azerî]] ve [[Türkmen]] boylarından oluşan “[[Babek Ayaklanması|Bâbek’îyye]]” ve “[[Mazyâr’îyye]]” fırkalarından müteşekkildi. ''[[Bû’ Müslim’îyye]], Muhammira, ve İshâk et-Türk’îyye'' gibi hep [[Türkler]]’den oluşan bu mezheplerin tamamı “Rizâm’îyye”“[[Rizâm’îyye]]” mezhebinin uzantıları olup “Riyâh’îyye” fırkası ile birlikte [[Râvend’îyye]]’nin taraftarlarından müteşekkil olan mezheplerdi. Bu mezheplerin hepsinin ortak yanlarıysa i’tikaden [[Mücessime]]’den olmaları ve “[[Muhtâr’îyye]]”, “Hâşim’îyye”, “[[Kerb’îyye]]” mezhepleri gibi [[Ghulat-i Şîʿa]]’dan olan ve ''“[[Ali]]’nin oğullarından [[Muhammed bin el-Hânifîyye]]’nin [[ulûhiyyet]]ini esas alarak [[Keysân’îyye]]” [[mezheb]]inden türeyen kollar”'' olmalarıydı.<ref>Mustafa Öz, ''Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü,'' Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011. ''([[Keysân’îyye]] ([[Muhtâr’îyye]]/Keysân’îyyet-ûl-Hullas, Hâşim’îyye (Harb’îyye, Muâv’îyye/Cennâh’îyye (Hâris’îyye), Beyân’îyye), [[Râvend’îyye]] ([[Rizâm’îyye]] ([[Bû’ Müslim’îyye]] ([[Sinbâd’îyye]], Berkûk’îyye, Havâl’îyye), Muhammira ([[Mukannaʿîyye]], [[Babek Hürremi|Hürremdîn’îyye]] ([[Babek Ayaklanması|Bâbek’îyye]], [[Mazyâr’îyye]], [[Kızılbaşlar]]), Kûl’îyye), İshâk et-Türk’îyye), Riyâh’îyye), [[Kerb’îyye]]) [[İslam'da siyasi mezhepler|Mezhep]]leriyle alâkalı maddeler).''</ref> [[Abdülbaki Gölpınarlı]]'ya göre ise ''"[[Kızılbaşlar]]",'' [[Hûrremîler]]'in ruhânî torunlarndan başka bir şey değillerdi.<ref>Roger M. Savory (Kaynak: [[Abdülbaki Gölpınarlı]]), Encyclopaedia of Islam, "[[Kızılbaş|Kizil-Bash]]", Online Edition 2005</ref>
{{Ayrıca bakınız|Keysân’îyye|Ebû Mûslim Horasanî|Sinbâd’îyye|Mukannaʿ|Mazyâr’îyye|Bâbek İsyânı|Hûrrem’îyye|Babek Hürremi|Râvend’îyye}}
 
Anonim kullanıcı