"Maslow teorisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

açıklamalar çizge ile uyumlu hale getirildi
(Piramid çizgesindeki çeviri düzeltmeleri yapıldı)
(açıklamalar çizge ile uyumlu hale getirildi)
 
Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir.
# Fizyolojik gereksinimler (nefes alma, besin, yemek, su, cinsellik, uyku, dengesağlıklı metabolizma, boşaltım)
# Güvenlik gereksinimi (vücutbeden, iş, kaynak, etikahlak, aile, sağlık, ve mülkiyet güvenliği)
# Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlıkmahremiyet)
# Saygınlık gereksinimi (kendine saygıözsaygı, güvenözgüven, başarı, diğerlerininbaşkalarına saygısısaygı duymak, başkalarınabaşkaları tarafından saygı duyulmak)
# Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdemerdemli, yaratıcılıkyaratıcı, doğallıkiçten, problem çözmeçözücü, önyargısız olma,ve hakikatleri kabul gerçeklerineder kabulüolmak)
 
Maslow'a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır.
1.266

değişiklik