"I. Kılıç Arslan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

[[Kutalmışoğlu Süleyman Şah|Süleyman Şah]]'ın 1086 yılında [[Suriye]] seferinde [[I. Tutuş|Melik Tutuş]]’la mücadelesi sırasında giriştirkleri [[Ayn Seylem Savaşı]]'nda ölümünden sonra oğulları Kılıç Arslan ve [[Kulan Arslan]], Tutuş tarafından Antakya'ya götürülmüştür. Daha sonra 1087 ilkbaharında bölgeye gelen [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]] Sultanı [[Melikşah]] ise Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ı [[İsfahan]]'a götürmüştür.<ref name=tdv/><ref>Sıbt, Topkapı (III. Ahmed), no:2997; Ebu'l Ferec, Chronography, s.229; Aleksiad, II, s.63; Urfalı Mathieu, s.191</ref> Böylece Melikşah, ölümüne kadar Süleyman Şah'ın bu iki oğlunu serbest bırakmamış ve 1086 -1092 yılları arasında Kutalmışoğulları'nın Anadolu'da hakimiyetlerini müsaade etmemiştir. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti, Melikşah'ın ölümüne kadar altı yıl saltanat naibi [[Ebu'l-Kasım]]’ın hükümdarlığında kalmıştır. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan; 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle beraber serbest kalmışlar ve İznik'e gitmişlerdir. Kimi kaynaklara göre Melikşah'ın ölümünden sonra meydana gelen taht kavgaları sırasında ortaya çıkan karışıklıktan yararlanarak kaçmışlar,<ref name=sefer>[http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/5823/25%20sefer%20solmaz.pdf Sefer Solmaz, “Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu Mücadelesi”, ''Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 35, Yıl: 2014'2]</ref> kimi kaynaklara göre Büyük Selçuklu tahtına çıkan Sultan [[Berkyaruk]]’un izni ile Anadolu'ya geçebilmişlerdir.
==Tahta çıkışı==
Kılıç Arslan ve Kulan Arslan İznik'e ulaştıklarında Bizanslılar, şehri kuşatma altına almış durumdaydılar. Süleyman Şah'ın oğulları İznik'e gelince Ebu-l Kasım’ın ölümü üzerine yerine geçen Ebu'l Gazi, Süleyman Şah'ın oğulları İznik'e gelince, idareyi onlara devretmiştirdevretti. Büyük kardeş Kılıç Arslan, sultan unvanını almışaldı ve İznik'deki muhariblerin kadın ve çocuklarını getirerek şehirde yerleştirerek şehri kendisine payitaht (başkent) yapmıştıryaptı. Bu tedbirleri alan Kılıç Arslan, Ebu'l Gazi'yi başkentin kumandanlığından alarak yerine Muhammed'i beylerbeyi makamına çıkarmış ve diğer beyleri onun idaresine vermiştir.<ref>Aleksiad, II, s.78-79</ref><ref name= "1.Kılıç Arslan">{{Kitap kaynağı|yazar=Demirkent, Işın|tarih=2014|başlık=Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan|yer=Ankara|yayımcı=Türk Tarih Kurumu Yayınları|isbn=978-975-16-2673-8}}</ref>
 
Geçmişte babasına tabii olan Anadolu'daki feodal beyler babasının ölümünden sonra müstakil hareket etmeye başlamış olduğundan, tahta çıktığı sırada sadece kendisi gelene kadar Ebu'l Kasım'ın ve Ebu'l Kasım'dan sonra kardeşi Ebu'l Gazi'nin muhafaza etmiş olduğu yerler Kılıç Arslan'ın kontrolünde bulunmaktaydı.
 
Kılıç Arslan, sultan sıfatını almasıyla, geçmişte babasına tabii olan Anadolu'daki feodal beyler de kendisine tabii olması lazım gelirken, bu beyler babasının ölümüyle müstakil hareket eder bir hal almıştı. Bu yüzden Kılıç Arslan'ın ilk günlerinde, önce Ebu'l Kasım'ın daha sonra da kardeşi Ebu'l Gazi'nin muhafaza ettiği yerler kendi kontrolünde bulunmaktaydı. Aynı zamanda Kılıç Arslan tahta çıktığında İzmir'de bir beylik kurmuş olan Çaka Bey ile iyi münasebetler kurmuş ve onun kızıyla evlenmiştir.
== Bizans ile ilişkiler ==
{{Ayrıca bakınız|Çaka Bey}}
11.568

değişiklik