"IX. Antiohos" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
[[Kleopatra Thea]] ile [[VII. Antiokhos Sidetes]]'in oğulları olan Antiokhos'u, Partlara esir olup Partya'ya götürülen [[VII. Antiokhos Sidetes]] (MÖ 129'da orada ölünce) annesi onu (modern [[Erdek]] yakınlarında bulunan) antik [[Kyzikos]] kentine göndermiştir. Burada '''Kyzikenos''' takma adını almıştır.<ref name="lendering">Jona Lendering, "Antiochus IX. Cyzicenus", ''Livius,org'' websitesinde {{İng}} [http://www.livius.org/am-ao/antiochus/antiochus_ix_cyzicenus.html] {{İng}}</ref>
 
[[II. Dimitius Niketor]] MÖ 116'da ölünce kraliçe ve Dimitrius'un eşi olan [[Kleopatra Tea]] oğlu IX. Antiokhos Kyzikenos'u Antakya'ya geri çağırdı. Ama zamanda Kleopatra Tea II. Dimitrius'dan olan oğlu (IX. Antıochos'un üvey kardeşi/kuzeni olan) [[VIII. Antiochos Grypus]]'u tahta çıkarmıştı. Kleopatra Tea Cyzikos'dan getirttiği IX. Antiochos Kyzikenos'u da tahta çıkaratıpçıkartıp anne-bir-baba-ayrı iki oğlunun ortak Seleceus kralı olmalarını amil oldu. Bunun sonucunda Suriye iki kuzen/üvey kardeş arasında paylaşıldı. IX. Antıochos Suriye'nin güney kısmını ve VIII. Antiochos Grypus Suriye'nin kuzey taraflarını ve Kilikya'yı yönetime koyuldular.<ref name="lendering"/>
 
MÖ. 115'te IX. Antiochos Kyzikenos [[IV. Kleopatra]] ile ikinci bir evlilik yaptı. IV. Kleopatra Mısır kralı [[IX. Ptolemaios Latiros]]'un kızkardeşi/karısı idi. İkisi ortak olarak Mısır'da hükümdarlık yapmakta idiler. Ama anneleri ülkeyi kendisinin fiilen yönetebilmesi için baskı ile kocası/kardeşinin İV. Kleopatara'yı boşayıp bir diğer kızkardeşi olan Kleopatra Selene ile evlenmesine sebep oldu. IV. Kleopatra yanında bir ordu ile Mısır'dan [[Kıbrıs]]'a kaçtı. Orada IX. Antiochos Kyzikenos ile evlilik yaptı ve onun emrine Mısır'dan getirdiği orduyu verdi. Bu ordu ile Seleuceus Krallığı'nda bir iç savaş başladı.<ref name="lendering"/>
 
İX. Antiochos Kyzikenos yeni karısının verdiği ordu ile kendisi ile ortak krallık yapan VIII. Antiochos Gryphos'un aleyhine bir askeri kampanya başlattı. IX. Antiochos Kyzikenos Suriye'nin kuzeyini de eline geçirmeye amaçlı idi. Bu amacına kısmen ulaştı ve MÖ 113'de krallık başkenti olan [[Antakya]]'yı eline geçirdi. Fakat VIII. Antiochos Grypus Kilikya'yı elinde tutmayı başardı. MÖ 112'de yazında VIII. Antiochos Grypus bir karşı saldırıya geçti ve Antakya'yı eline geçirdi. Grypos'un Mısırlı karısı olan Tyrfaena IV. Kleopatra'nın kızkardeşi idi ve kızkardeşi'nin ölmesini istemekteydi. Kocası Grypos'un buna itirazlarını dinlemeden bir askeri birlik gönderip Antakya'nın hemen yakınında bulunan (modern [[Harbiye, Defne]]'deki) tanrıça [[Dafni]] tapınığındatapınağında sığınak kısmına çekilmiş olan IV. Kleopatra'nın dramatik olarak öldürülmesini sağladı. (Sonradan IX. Antiochos Kyzikenos bunun intikamını almak için Tryfaena'yı öldürtmüştür.) Her iki kardeş de değişik Mısır Ptolemaios hükümdarlarından destek almaya başlamışlardirbaşlamışlardır.<ref name="lendering"/>
 
MÖ 111/110'da IX. Antiochos Kyzikenos Antakya'yı tekrar geri aldı. Fakat MÖ 110/109'de Antakya'yı VIII. Antiochos Grypus tekrar eline geçirdi.
1.799

değişiklik