"Ahmed-i Dâ'i" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(→‎Mensur Eserleri: düzeltme AWB ile)
Germiyanlı'dır. Eserlerinden çıkan sonuç, onun [[Germiyanoğulları Beyliği|Germiyan]] Beyi [[II. Yakub Bey]], [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı]] sultanlarından [[Emir Süleyman]] ([[1402]]-[[1410]]), [[Mehmet Çelebi]] ([[1413]]-[[1421]]) devirlerinde yaşadığıdır.<ref>İsmail Hikmet Ertaylan, Ahmed-i Dâ'i'nin Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1952</ref><ref>...,Ahmed-i Dâ'i ile İlgili Yeni Bilgiler, TD. C VII, Ankara,1977</ref> O da [[Şeyhî]] gibi [[Germiyanoğulları]] hükümdarlarının himayesinde yetişmiş ve şehzadeler kavgasında [[I. Bayezid]]'in oğlu [[Emir Süleyman]] 'ın tarafını tutmuştur. [[Çeng-name]] ve '''''Ferahnâme''''' eserlerini onunu namına yazmıştır. Ahmed-i Dâ'i'nin bunlardan başka ''Ukûdü'lcevahir'' isminde bir [[lügat]]i olup Demirtaşpaşazâde Umur Bey'in emriyle de [[Ebu Nuaym|Hafız Isfahanî]]'nin ''El-Tıb el- Nebevî''' eserine dair ''Kitâbüşşifâ Ehadisü'l Mustafa'' isminde bir tercüme yazmıştır. Ebülleysi Semerkandî'nin tefsirini de keza Türkçeye çevirmiştir. Bunların hiçbiri basılmamıştır.
 
Ahmed-i Dâ'i'nin kendi el yazısıyla olan dîvanı da basılı olmayıp Bursa'da OrganOrhan Gazî Kütüphanesi'ndedir. Ahmed-i Dâ'i bu divanı Hacı Halil Hayreddin Paşa namına ithaf etmiştir.<ref>İsmail Hakkı Uzunçarşılı, ''Kütahya Şehri'', İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 213, 214</ref> [[Mehmet Çelebi]] döneminde sultan adına '''Tezkiretü'l-evliya''' adlı eserini kaleme almıştır. Tasavvuf tarzına girmeyerek şiirlerinde bir incelikle beraber kendisine mahsus bir tarz takip etmiştir. Şairin bu tarihten sonra fazla yaşamadığı sanılmaktadır. Ahmed-i Da'i'nin hayatında Mehmet Çelebi, [[Musa Çelebi]] ve Emir Sülayman'ın etkisi çoktur ve hayatı boyunca onlara bağlı kalmıştır. II. Murad'ı hükümdar olarak öven şiirleri Ahmed-i Dâ'î'nin 1421'den sonra öldüğünü ortaya koymaktadır. [[Keşfü'z-Zunûn]], Dâ'î'nin ölüm yılını 1421 civarı olarak gösterilmektedir.<ref>Güler, K.-Türkmen, U. ''a.g.e.'', KUTSO Kültür, Kütahya, 2013, s, 26</ref>
 
== Eserleri ==
2.484

değişiklik